Etikettarkiv: avtal

Genomlysningen – vi hjälper företag att hitta sina immateriella tillgångar

Från november 2018 till januari 2019 lyfter PRV företagstest ”Genomlysningen” – ett test som ska hjälpa företag att identifiera och hitta sina dolda immateriella tillgångar.

Anna Lundqvist och Anton Blomberg är ansvariga för målgruppen SMF (små och medelstora företag, upp till 249 anställda) på PRV. Bloggredaktionen har träffat dem för att prata om varför det är viktigt att få företagare att förstå betydelsen av rätt hantering av immateriella tillgångar för ökad tillväxt och framgångsrik försäljning.

Testet går ut på att hjälpa företagare att hitta sina immateriella tillgångar – varför tror ni att de behöver hjälp med det? Företagare har mycket att stå i.

De ser ofta det som är mitt framför näsan och tänker inte på att de har många fler värden än så i bolaget. Att deras egen know how, kundregister eller avtal av olika slag skulle vara en konkurrensfördel tänker de inte alltid på, säger Anna.

Det är inte alltid man som företagare sätter sig ner och funderar över vilka tillgångar man faktiskt har. Genom att göra testet får man fundera igenom det och hjälp med hur man kan hantera dem, tillägger Anton.

Immateriella tillgångar är ju ett ganska abstrakt begrepp. Kan ni ge exempel på immateriella tillgångar som ett företag kan ha? Och vilka immateriella tillgångar har PRV? Förutom de jag gav exempel på (och som kanske är de vanligaste) så är spetskompetens, dokumentation av arbetsmetoder och företagshemligheter vanliga. PRV har till exempel varumärke, upphovsrätt, domännamn, avtal, spetskunskap, know-how, databaser, för att bara nämna några, säger Anna.

Ja, och medarbetarna på PRV besitter spetskompetens, vilket också är en immateriell tillgång, säger Anton.

Tack för samtalet!

Vill du testa ”Genomlysningen”? Du hittar företagstestet här.

//Margarita Linné, kommunikatör på PRV

1 kommentar

Under immaterialrätt

Immaterialrättsliga utmaningar i USA

jomar-thomas-271602_redImmaterialrätt och immateriella tillgångar utgör centrala frågor för att lyckas i utrikeshandeln. I november arrangerade PRV och Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening ett frukostseminarium med fokus på export och immateriella tillgångar, där USA användes som exempel.

Frukostseminariet riktade sig till de som exporterar till USA eller är på väg att hitta sin marknad i USA. Bland deltagarna fanns företagare, rådgivare och exportfrämjare i största allmänhet. På agendan fanns den amerikanska affärskulturen, hantering av immateriella tillgångar i en exportkontext och hur man lyckas hantera sina immateriella tillgångar i USA. Talarlistan var gedigen. Utöver värden Eva Häussling (Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening) och moderatorn Anna Rapp (PRV) fanns Peter Dahlén (American Chamber of Commerce), Tomas Norling (Business Sweden), Dan Altman och Harnik Shukla, (Knobbe Martens Intellectual Property Law) samt Michael Byström, Zacco bland talarna.

PRV-bloggen bad Martin Lidén (Key Account Manager på PRV och en av arrangörerna till seminariet) att plocka ut några lärdomar från seminariet.

  • Att vi svenskar underskattar kulturella skillnader och tror oss vet mer om USA än vi gör.
  • USA är en jättemarknad, eller egentligen väldigt många olika marknader då delstaterna skiljer sig åt.
  • Vikten av en anpassad strategi för etablering på den amerikanska marknaden, både hantering av immateriella tillgångar och affärsmodell.
  • Se till att ha tydliga och fullständiga avtal med partners och kunder – den svenska muntliga överenskommelsen fungerar inte.

Tillsammans med Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening har PRV nu genomfört fyra stycken exportseminarium med fokus på Kina, Indien, Brasilien respektive USA.

/Oscar Dieden – kommunikatör PRV

Kommentarer inaktiverade för Immaterialrättsliga utmaningar i USA

Under immaterialrätt

Alla vinner på tydliga avtal

Avtal är en del av ditt företags immateriella tillgångar och utgör därför en mycket stor del av företagets värde.

AvtalsskrivningAvtal har en särskilt stor betydelse i spelutveckling och tech-industrin generellt. Att skriva avtal är nödvändigt för att etablera värdefulla samarbeten med fullt förtroende.

Tänk på att läsa igenom hela avtalet och ta gärna referenser från andra som samarbetat med företaget tidigare. Avtala aldrig mer än du kan hålla. Fundera också över konsekvenser på kort och lång sikt. Det är viktigt att hålla ordning på alla sina avtal – se till att ha kopior på allt. Dessa goda råd och många fler finner du på webben Immaterialrätt för spelutvecklare. Råden är generella och gäller brett för många branscher. Nystartade företag inom tech-industrin känner särskilt starkt igen behoven av avtalsskrivning – såväl tidigt som löpande under företagets utveckling.

Louise Meijer är 2D-grafiker inom spelutveckling och bjuder på sina personliga tips. I och med sin speciella yrkesroll tar hon del av spelkoncept på ett tidigt stadium och sekretessavtal är därför en självklarhet i hennes yrke.

Ta del av hela listan med goda råd: Alla vinner på tydliga avtal

/Anna Engquist, strateg digitala medier på PRV

Kommentarer inaktiverade för Alla vinner på tydliga avtal

Under immaterialrätt

Höghöjdshotell bygger på bra avtal

Treehotel

Treehotels affärsidé är att erbjuda sina gäster en unik hotellupplevelse. De vårdar och arbetar aktivt med både sitt eget varumärke och sina samarbeten med andra parter, där avtal är en viktig bit.

När man pratar om immateriella tillgångar är det lätt att tankarna glider in på de specifika rättsskydden: Varumärkesskydd, patent, designskydd. Men immateriella tillgångar kan förädlas på många sätt och även andra strategier kan vara viktiga, i sig själva eller i kombination.

Treehotels affärsidé är att erbjuda sina gäster en unik hotellupplevelse. Hotellrummen – som alla skiljer sig åt – är placerade uppe i träden, mitt ute i den storslagna norrländska naturen sju mil från Luleå. Rummen har namn som The Bird’s nest, The Mirrorcube och The UFO och ser ut därefter. Kent och Britta Lindvall öppnade Treehotel 2010, sedan dess har de haft många tillfällen att fundera över – och fatta beslut kring – företagets immateriella tillgångar.

Avtal – grunden för ett gott samarbete
En viktig strategi för att förädla immateriella tillgångar är samarbete med andra. Genom avtal regleras vad man kommit överens om och är en förutsättning för att samarbetet ska fungera. Utan att gå in på detaljerna så kan vi konstatera att avtalsfrihet råder, vilket betyder att man genom avtal har stor frihet att själv bestämma vad som ska gälla. Det kan till exempel vara hur en samarbetspart ska få utnyttja ens immateriella tillgångar och mot vilken ersättning.

Det här är något som är viktigt för Treehotel: De har bland annat avtal med konsulter som utvecklat olika tekniska lösningar, avtal med samarbetspartners som vill köpa ”paketet” Treehotel och sätta upp på nya marknader och avtal med de arkitekter som tar fram de unika hotellrummen, varje rum är unikt och arkitektritat. Arkitekten äger rätten till sitt rum och ersättning sker genom royelties-avtal. Avtalet är en förutsättning för ett fungerande samarbete utan onödiga överraskningar.

– Avtal måste göras ordentligt, man måste ta hjälp, understryker Kent Lindvall på Treehotel.

Treehotel tar hjälp av en jurist när avtal ska upprättas. Just avtalen håller på att bli en stor del av Treehotels affärsverksamhet. En viktig anledning till att andra parter är intresserade av att gå in i samarbeten med – och sluta avtal med – Treehotel är deras starka varumärke. Redan från starten insåg Kent och Britta Lindvall värdet av att ta hand om sitt varumärke och de tog redan tidigt in extern kompetens för att ta fram en varumärkesplattform och hitta de värdeord som Treehotel skulle stå för. Det har gett dem den starka grund de nu står på.

Avtal kan se ut på många olika sätt, de kan vara muntliga eller skriftliga. För att säkerställa att båda parter har en likställd syn på samarbetet är ett bra råd att ta fram ordentliga, skriftliga avtal där det överenskomna tydligt framgår, eventuella ersättningsbelopp och hur potentiella meningsskiljaktigheter ska lösas.

/Stina Lilja, PR-ansvarig på PRV

Kommentarer inaktiverade för Höghöjdshotell bygger på bra avtal

Under immaterialrätt, varumärke

En dag för kreativitet och immaterialrätt

inbjudan

Den 26 april är det World Intellectual Property Day. En dag som vi på PRV uppmärksammar genom att direktsända matnyttiga webbseminarier med fokus på hur små och medelstora företag kan öka lönsamheten med hjälp av sina immateriella tillgångar.

Information om dagen, inklusive program, webbsändningar och aktiviteter runt om i landet finns här: www.prv.se/wipd.

Ett axplock från agendan:
Tjänsteinnovation, Immaterialrätt express, Innovativa företag, Piratkopior och plagiat, Konsten att skriva bra avtal, Varumärkesbyggande.

Alla seminarier kommer att sändas live direkt på webbplatsen. Seminarierna kommer också att finnas tillgängliga på samma plats efteråt.

Vi ses!
/Stina Lilja, PR-ansvarig på  PRV

1 kommentar

Under design, immaterialrätt, patent, upphovsrätt, varumärke