Etikettarkiv: Benoît Battistelli

Ett av tre jobb uppkommer tack vare immaterialrätt

En omfattande EU-studie påvisar ett direkt samband mellan EU-ländernas ekonomi och immaterialrätt. Studien visar att 40 % av Europas totala ekonomi genereras inom immaterialrättsintensiva företag.

I går presenterade OHIM (den europeiska design- och varumärkesmyndigheten) presenterar en färsk EU-omfattande studie – den första i sitt slag – om kopplingen mellan Europas länders ekonomi och immaterialrätt. Studien visar tydligt att effekterna av immateriella rättigheter (IPR) återspeglas i och påverkar den europeiska ekonomin.

I rapporten framkommer bland annat att:

  • 40 % av Europas totala ekonomi genereras genom immaterialrättsintensiva branscher.
  • 35 % av all sysselsättning i EU (77 miljoner arbetstillfällen) kommer från företag som använder sig av immateriella rättigheter i större utsträckning än genomsnittet.
  • Lönerna är 40 % högre inom immaterialrättsintensiva företag.

– Studien är resultatet av ett ingående samarbete mellan experter från olika myndigheter och länder som gemensamt utrett om det finns ett samband mellan immaterialrättsrelaterade industrier och ett lands tillväxt. Vi har nu ett tydligt svar. De gör skillnad. Stor skillnad, säger OHIM:s president António Campinos.

– Rapporten visar att nyttan av patent och andra immateriella rättigheter inte bara är en ekonomisk teori för innovativa företag. Immateriella tillgångar har blivit oerhört viktiga, särskilt för små- och medelstora företag, men även för forskare och i universitetsmiljö. Patent fungerar ofta som en dörröppnare till kapital och affärspartners. För att förbli konkurrenskraftiga i den globala ekonomin måste EU uppmuntra till ytterligare utveckling och användning av ny teknik och innovationer, summerar Benoît Battistelli, president för det Europeiska patentverket (EPO).

Rapporten i sin helhet finns hos EPO och OHIM.

/Stina Lilja, PR-ansvarig på PRV

1 kommentar

Under immaterialrätt

Ökning av patentansökningar hos europeiska patentverket (EPO)

Under 2012 inkom 258 000 ansökningar till EPO, vilket är en ökning med 5,7% jämfört med 2011. Det innebär en ökning för tredje året i rad. EPO:s president Benoît Battistelli uttalar sig:

”This new peak in European patent filings for the third year in a row shows that companies from Europe and around the world are continuing to seek protection for their inventions, and that Europe remains an attractive market for new technologies.”

Den starkaste tillväxten av ansökningar kommer från Asien, trots det förstärker USA sin topposition bland sökande länder. Ansökningar från Europa ligger på stabilt hög nivå. Antalet ansökningar från Sverige och svenska företag har ökat med 2,2%, det innebär att vi ligger på 11:e plats i världen vad gäller antalet inlämnade patentansökningar till EPO.

Läs Benoît Battistelli blogginlägg.  

/Stina Lilja, PR-ansvarig på PRV

3 kommentarer

Under immaterialrätt, patent