Etikettarkiv: Bolagsverket

Vad ska jag med ett varumärke till?

Företagsnamnet är registrerat på Bolagsverket. Då är det väl bara att tuta och köra? För det där med varumärke verkar onödigt, det är väl nästan samma sak som företagsnamn? Känner du igen dig i funderingarna? Då rekommenderar jag att du läser vidare.

2

Vid en första anblick kan det verka som att företagsnamn och varumärke är detsamma, men det finns några avgörande skillnader.

Kännetecken eller namn

Företagsnamn och varumärke ÄR faktiskt två olika saker. Den snabba versionen är att varumärket är kännetecknet för din produkt eller tjänst och företagsnamnet är, precis som det låter, namnet på ditt företag.

Endast ett eller flera

Du kan ha flera varumärken, kanske ett varumärke för varje produkt eller tjänst. Det är inte alls ovanligt. Ett exempel är Cloetta som har drygt 600 varumärken registrerade hos PRV. Men företagsnamn, det har du bara ett (såvida du inte har flera företag förstås, men det är en annan historia).

Frivilligt eller ett måste

Att registrera ett företagsnamn är något som du som företagare måste göra (förutom om du har enskild firma), att ansöka om varumärke är däremot helt frivilligt, men det har många fördelar. Det ger dig ensamrätt till varumärket och kan öka värdet på ditt företag. Varumärket ger dig en tydligare position på marknaden och det i sin tur kan leda till bättre affärer.

Olika myndigheter

En väldigt konkret skillnad är att du ansöker om varumärke hos PRV, medan Bolagsverket är den myndighet som registrerar ditt företagsnamn.

Naturligtvis finns det flera skillnader (och likheter), mellan företagsnamn och varumärke. Frågorna brukar vara många från nystartade företag, både till PRV och Bolagsverket. På verksamt.se finns som av en händelse nya sidor om företagsnamn och varumärke samt immaterialrätt. Spana gärna in dem!

/Henrietta Thollén, kommunikatör på PRV

Kommentarer inaktiverade för Vad ska jag med ett varumärke till?

Under varumärke

Företagsnamn och varumärke – samma fast olika?

padurariu-alexandru-webbBryggkaffe och Caffè americano. Fil och yogurt. Granola och müsli. Företagsnamn och varumärke. Har du någon gång funderat på skillnaderna? PRV-bloggen reder ut begreppen.

Skillnaden mellan bryggkaffe och Caffè americano är trycket vid bryggning. Bryggkaffe är anpassat för kaffebryggare, medan Caffè americano är en espresso spädd med vatten. Skillnaden mellan fil och yoghurt är vilken mjölksyra som tillsätts och skillnad i tillredning. Yoghurt­kulturen växer bäst i temperatur kring 40°C, medan fil i rumstemperatur. Skillnaden mellan granola och müsli är att granolan är rostad, medan müslin inte är det.

Hur är det då med företagsnamn och varumärke? Och varför ska du egentligen registrera ett varumärke när du redan har ett företagsnamn? En uppenbar skillnad är att du ansöker om varumärke hos PRV, medan företagsnamn registreras hos Bolagsverket. Vi pratar med två experter från respektive myndighet för att ta reda på mer.

Anita Ahlstrand, varumärkeshandläggare på PRV; vad är ett varumärke?

– Kortfattat kan man säga att ett varumärke är ett kännetecken som används för att identifiera varor och tjänster, och att skilja dem från andras varor och tjänster. Varumärket gör det möjligt att marknadsföra och kommunicera om varan eller tjänsten.

Varför ska jag registrera ett varumärke?

– Det ska du göra eftersom du då får ensamrätt att använda och marknadsföra varumärket. Du säkerställer också att du inte råkar använda någon annans rättighet. Du säkrar dina rättigheter helt enkelt.

Christina Sjöström, handläggare på Bolagsverket; vad är ett företagsnamn?

– Det är precis som det låter namnet på ett företag. Alla företag, förutom enskild firma, måste ha ett namn.

Varför ska jag registrera företagsnamn?

– Helt enkelt för att annars har du inget företag. Har du en enskild firma är det bra att registrera namnet eftersom du då kommer med i näringslivsregistret.

Skillnaden mellan ett företagsnamn och ett varumärke är alltså bland annat att företagsnamnet hänger ihop med företagsregistreringen, medan ett varumärke kan vara helt fristående och lika gärna vara namnet på en produkt eller tjänst.

Företagsnamnet gör det möjligt att skilja ditt företag från andra företag, och ett skyddat varumärke kan höja värdet på ditt företag. Vill du veta hur? Det och mycket mer om hur du använder varumärket och företagsnamnet på ett smart sätt berättar Anita och Christina på en julfrukost hos Bolagsverket i Sundsvall den 16 december. Varmt välkommen!

Anmäl dig här senast den 5 december.

/Henrietta Thollén, kommunikatör på PRV

Kommentarer inaktiverade för Företagsnamn och varumärke – samma fast olika?

Under varumärke

Kampen mot piratkopior tilltar

original_kopia

Under 2016 växlar PRV upp arbetet för att motverka piratkopiering.

Efter den senaste rapporten från EU-kommissionen om piratkopiering är det tydligt att PRV:s initiativ till myndighetsnätverket mot piratkopiering kom i helt rätt tid. Nu växlar PRV upp arbetet ytterligare genom att rekrytera Peter Hedin som arbetat mot piratkopior på EU-nivå under fem års tid. Nedan berättar Peter mer om sig själv och sitt kommande uppdrag.

Hej!

Jag heter alltså Peter Hedin och kommer senast från OHIM, EU:s Varumärkesmyndighet där jag jobbade på avdelning som hanterar frågor om piratkopiering. Tidigare har jag arbetat på PRV som chef för Design- och Varumärkesenheten.

I min nya roll kommer jag att arbeta för att sprida kunskap om hur såväl företagare kan skydda sig mot piratkopierare liksom att informera konsumenter om farorna med att köpa piratkopierade varor. Kortfattat måste vi bli bättre på att skapa en medvetenhet hos både konsumenter och företagare.

Antalet piratkopierade varor som tullverken runt om i Europa stoppar har stadigt minskat sedan 2011 då tullverken stoppade mer än 114 miljoner varor jämfört med 35,5 miljoner 2014. Utan att titta noggrannare på statistiken så skulle man kunna förledas att tro att tullverken har blivit sämre på att upptäcka piratkopierade varor eller att det helt enkelt är så att trenden med allt mer piratkopierade varor på marknaden har brutits. Så enkelt är det naturligtvis inte. Det finns helt enkelt inget samband mellan antalet beslagtagna varor och mängden piratkopierade eller illegala varor på marknaden, ta till exempel kokain beslagen i USA som aldrig varit så stora tidigare ändå är priset per gram det lägsta någonsin. Nej, det är helt enkelt marknaden som har ändrat skepnad; piratkopierade varor har blivit allt mer lättillgängliga för konsumenter via internet. Det är inte längre containrar med piratkopierade varor som skeppas med båt från ett land till ett annat och säljs på en ambulerande marknad där man som köpare ganska enkelt kunde förstå att varorna inte var äkta. Idag lägger man sin beställning på internet och får varorna hemskickade, inte alltid medveten om att det rör sig om piratkopior från exempelvis Kina. Följden blir att tullverken får fler små paket med en eller två artiklar, vilket naturligtvis är betydligt mer tidskrävande. Detta stöds i rapporten där man kan se att antalet stoppade försändelser har stigit kraftigt de senaste åren.

Jag ser fram emot att komma igång med arbetet ordentligt så att vi kan öka medvetenheten om faran med piratkopierade varor. Då tänker jag dels på produktsäkerhet och dels skyddet av rättigheten för den som utvecklat och/eller producerar varan eller tjänsten.

Stort tack och välkommen tillbaka till PRV Peter!

PRV arbetar tillsammans med Bolagsverket, Konsumentverket/Konsument Europa, Läkemedelsverket, Polisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten i kampen mot piratkopiering.

/Peter Hedin och Stina Lilja, PRV

Kommentarer inaktiverade för Kampen mot piratkopior tilltar

Under immaterialrätt

Bolagsverket eller PRV – vem ska du vända dig till?

Ungefär 5 % av samtalen som kommer in till PRV:s kundtjänst handlar om bolagsfrågor. Översatt till antal samtal blir det ungefär 60 samtal per vecka. Man började föra statistik över bland annat bolagsrelaterade samtal i samband med att PRV fick en verksgemensam kundtjänst under hösten 2007. Delningen av myndigheten skedde 2004. Så här sju år senare kan man konstatera att siffran har legat – och fortsätter ligga – på konstant nivå, år efter år.

Det finns väl främst en förklaring till varför PRV är så pass envist förknippade med bolagsregistreringar. Sju år är trots allt inte så lång tid med tanke på att Kungliga Patentverket började registrera bolag redan år 1897 och först år 2004 blev PRV:s Bolagsavdelning, som sagt, en egen myndighet.  Däremot verkar kunskapen om delningen lite knapphändig hos andra instanser som man kommer i kontakt med i samband med att man ska starta eller redan har ett bolag. Många blir hänvisade till PRV för bolagsrelaterade frågor. Detta trots att både PRV och numera Bolagsverket har gått ut med tydlig information på respektive webbplatser, nyhetsbrev och dylikt.

Det är å andra sidan inte negativt att man ringer till PRV när man ska starta ett bolag, eftersom exempelvis ett varumärkesskydd kan vara bra att ha som ett komplement till bolagsnamnet. Trots denna många gånger uppskattade bonusinformation vill nog alla ändå hellre få informationen de var ute efter, redan från början.

Så – har du bolagsfrågor, ring Bolagsverket.
Har du däremot frågor om varumärke, design, patent, personnamn eller periodisk skrift – ring PRV.

/Camilla Ström, Kundtjänstmedarbetare PRV

Kommentarer inaktiverade för Bolagsverket eller PRV – vem ska du vända dig till?

Under innovation

Hur skyddat är mitt bolagsnamn?

Som kundtjänstmedarbetare på PRV får jag ofta samtal med frågan om man inte har ensamrätt på sitt bolagsnamn genom att man har bolaget registrerat hos Bolagsverket. Behöver man ändå registrera sitt bolagsnamn som ett varumärke? Vad är skillnaden?

Om man har en registrerad firma hos Bolagsverket är bolagsnamnet skyddat mot att identiska bolagsnamn registreras. Om skyddet avser hela Sverige eller är begränsat till ett eller flera län avgörs av bolagsformen. Exempelvis är bolagsnamnet skyddat i hela landet med ett aktiebolag, medan en enskild firmas skydd är begränsat till ett specifikt län.

Man kan ansöka om att registrera bolagsnamnet som ett varumärke hos PRV om man marknadsför sina produkter eller tjänster under det namnet. Om man då får varumärket registrerat innebär det att man har ensamrätt på namnet i hela landet för just de varor och tjänster man har angett i sin ansökan. Dessutom får man ett skydd mot att andra använder snarlika, dvs. förväxlingsbara, varumärken och bolagsnamn för samma (eller närliggande) varor och tjänster.

Är ditt företag verksamt i länder utanför Sverige? En svensk varumärkesansökan kan även utökas till att gälla i andra länder genom organisationerna WIPO (internationellt) eller OHIM (EU-länder).

/Camilla Ström, kundtjänstmedarbetare på PRV

6 kommentarer

Under varumärke