Etikettarkiv: bygga varumärke

Att bygga ett varumärke

Ett starkt varumärke är viktigt för företag idag, vissa menar att det faktiskt är den allra värdefullaste tillgången ett företag har. Men vad är ett varumärke egentligen och hur skapar man ett sådant? Nedan följer ett par tips på böcker som handlar om just varumärkesbyggande.

I Allt du behöver veta om varumärken  skriver Anders Amnéus om vad ett varumärke är, vad det är bra för, hur man skapar ett varumärke och hur man vårdar ett redan existerande varumärke.

Grundprinciperna för hur man steg för steg skapar sitt varumärke berättar Lars Carlén och Richard von Essen i Bli en varumärkesbyggare. Här finns även intervjuer med framgångsrika företagare som skapat starka varumärken.

I Jan Treffners Varumärket : vår viktigaste tillgång  beskrivs hur varumärken påverkar oss och hur man kan värdera ett varumärke.

Fler böcker  som handlar om varumärkesbyggande och hur man kan använda sitt varumärke.

Läs böckerna hos oss på PRV:s bibliotek , öppet mellan kl.10 och 14 varje vardag, eller be ditt lokala bibliotek låna in böckerna till dig.

/Maria Sparby, bibliotekarie på PRV

2 kommentarer

Under varumärke

En latte räcker ett helt samtal!

På Varmärkesdagen 2012 berättar Ingela Stenson om en spännande varumärkesresa med svensk mjölk hos branschorganisationen Svensk Mjölk. Efter många års arbete med att höja mjölkens upplevda värde hos konsumenterna genom att liera sig med kaffe och framhäva mjölkens sociala potential kunde man redovisa följande häpnadsväckande resultat:

  • Ökad mjölkdrickning från 25% till 62%.
  • Latte är den vanligaste beställningen på våra cafeer.
  • Kaffe har blivit en prestigeprodukt.
  • Mjölkskum har blivit ett måste.
  • Barista har blivit ett yrke.
  • Latte har etablerats i språket.
  • Latteart har blivit ett konstnärligt uttryckssätt.

Ska vi ta en kopp?

Anna Engquist, webbansvarig på PRV

Kommentarer inaktiverade för En latte räcker ett helt samtal!

Under varumärke

Global Sweden och varumärket Sverige

Varumärket Sverige kan vara till stor nytta för företagare som agerar på en global marknad. Vad står då varumärket Sverige för? Enligt Svenska institutet står landet Sverige för öppenhet, äkthet, omtänksamhet och nytänkande i människors medvetande . Detta har man kommit fram till genom omfattande marknadsundersökningar och djupanalyser av vad varumärket står för hos människor från andra länder och kontinenter.  (I de fall de känner till Sverige, bör tilläggas.) Varumärket Sverige kan nyttjas mer. Ett intressant faktum är att många svenska företag har samma eller snarlika kärnvärden för sin verksamhet – ofta talas det i marknadsföringen om öppenhet, hållbar utveckling och nytänkande. Denna intima koppling mellan varumärket Sveriges kärnvärden och många svenska företags framtoning skapar en stark igenkänning på den globala marknaden. De positiva effekterna för det enskilda företaget är påtagliga menar många svenska näringsidkare. Vi kan i Sverige inte vara bäst på allt men vi kan vara det där unika alternativet som bryter igenom. Just samstämmigheten mellan svenska företags kultur och framtoning och varumärket Sverige är en viktig strategisk allians för bägge parter. Svenska företag bör överväga att medvetet dra nytta av svenskheten, menar Ninni Luthin-Kärling från Svenska institutet när hon föreläser på PRV-dagarna 2010, kunskapslyftet för dig som arbetar med immaterialrätt med fokus på varumärkesrätt. För dig som är nyfiken på hur svenskheten ser ut när den gestaltas i ord och bild ska titta på webbplatsen www.sverigepaketet.se där det finns material att ladda ner och använda i relationsskapande syfte i affärskontakter med människor från andra länder.
Anna Engquist, webbansvarig på PRV

1 kommentar

Under varumärke

Uppfattningar är verkligheten!

Att förstå och acceptera detta är grundläggande när man bygger sitt varumärke. Om du kompletterar detta synsätt med en varumärkesregistrering så har du en bra grund i din byggprocess. Ungefär så går mina tankar när jag lyssnar till varumärkesexpert Ulrik von Szokolay från BrandClinic när han pratar om varumärket som en strategisk resurs. Han slår fast att kundernas uppfattning är holistisk. Du är ditt varumärke, varken mer eller mindre. Detta är särskilt viktigt att tänka på när man startar sin verksamhet och börjar processen att bygga sitt varumärke. Säkerställ att du inte gör intrång på någon annans varumärke och se till att skydda ditt eget varumärke innan bygget har blivit för omfattande.
/Anna Engquist, webbansvarig på PRV

Kommentarer inaktiverade för Uppfattningar är verkligheten!

Under varumärke

Får dina konkurrenter åka snålskjuts på ditt varumärke vid annonsering i sökmotorer på Internet?

Ja och nej.

Ditt varumärke får användas av dina konkurrenter som ett relevant sökord för att exponera deras sponsrade länkar. Det slås fast i en dom från EU-domstolen som meddelades i mars i år. Förenklat kan man säga att söktjänsteleverantören genom en sådan användning inte använder märket som ett kännetecken i näringsverksamhet. Som en följd av utslaget i EU-domstolen ändrar nu Google, en av de större sökmotorerna på nätet, sin policy för annonsering och tillåter från den 14 september att man utnyttjar skyddade varumärken som sökord för att utlösa konkurrenters annonser.

Dina konkurrenter får inte heller efter utslaget i domstolen använda sig av missvisande annonstexter och missledande länkar. Som huvudregel är annonsköparen ansvarig för användningen av skyddade varumärken i sin annons.

Exempel på hur en annons INTE får se ut utifrån ovan nämnda förutsättningar:

PRV, Patent- och registreringsverket [URL går till ett annat företag eller organisation]
Rådgivning och tjänster.
Ring våra duktiga konsulter idag!
www.konkurrent.se [Länk till ett annat företag eller organisation]

Den här annonsen är direkt missledande eftersom själva namnet PRV, Patent- och registreringsverket är länkat till en annan verksamhets webbplats. Tyvärr sker sådan oseriös annonsering ofta i sökmotorer och många gånger utan att den utsatte är medveten om att hans eller hennes varumärke utnyttjas. Bevaka därför regelbundet hur ditt varumärke exponeras i sökmotorer och ta gärna en specialist i internetmarknadsföring till hjälp, både vad gäller egen annonsering och för att skydda dig mot utnyttjande. Det är ett område som inte bör negligeras eftersom det blir alltmer affärskritiskt och växer i betydelse för varje dag som går.

Precis som tidigare kan man spärra registrerade varumärken från användning i annonser av icke auktoriserade annonsörer genom att skicka in ett varumärkesanspråk till sökmotorn. När du skickar in ett varumärkesanspråk måste ditt varumärke vara registrerat, och dessutom registrerat som ordmärke för att beaktas. Eftersom annonserna är textbaserade accepterar sökmotorn inte varumärken som innehåller figurativa element.

Läs mer om ”AdWords” hos Google

Hos PRV kan du söka varumärkesskydd.

Om redan har varumärkesskydd och inte vet vilket slags skydd du har skaffat dig för ditt varumärke (ordmärke eller figurmärke?) så kan du kontrollera detta i Varumärkesregistret hos PRV.

Anna Engquist, webbansvarig på PRV

3 kommentarer

Under varumärke