Etikettarkiv: databaser

Genomlysningen – vi hjälper företag att hitta sina immateriella tillgångar

Från november 2018 till januari 2019 lyfter PRV företagstest ”Genomlysningen” – ett test som ska hjälpa företag att identifiera och hitta sina dolda immateriella tillgångar.

Anna Lundqvist och Anton Blomberg är ansvariga för målgruppen SMF (små och medelstora företag, upp till 249 anställda) på PRV. Bloggredaktionen har träffat dem för att prata om varför det är viktigt att få företagare att förstå betydelsen av rätt hantering av immateriella tillgångar för ökad tillväxt och framgångsrik försäljning.

Testet går ut på att hjälpa företagare att hitta sina immateriella tillgångar – varför tror ni att de behöver hjälp med det? Företagare har mycket att stå i.

De ser ofta det som är mitt framför näsan och tänker inte på att de har många fler värden än så i bolaget. Att deras egen know how, kundregister eller avtal av olika slag skulle vara en konkurrensfördel tänker de inte alltid på, säger Anna.

Det är inte alltid man som företagare sätter sig ner och funderar över vilka tillgångar man faktiskt har. Genom att göra testet får man fundera igenom det och hjälp med hur man kan hantera dem, tillägger Anton.

Immateriella tillgångar är ju ett ganska abstrakt begrepp. Kan ni ge exempel på immateriella tillgångar som ett företag kan ha? Och vilka immateriella tillgångar har PRV? Förutom de jag gav exempel på (och som kanske är de vanligaste) så är spetskompetens, dokumentation av arbetsmetoder och företagshemligheter vanliga. PRV har till exempel varumärke, upphovsrätt, domännamn, avtal, spetskunskap, know-how, databaser, för att bara nämna några, säger Anna.

Ja, och medarbetarna på PRV besitter spetskompetens, vilket också är en immateriell tillgång, säger Anton.

Tack för samtalet!

Vill du testa ”Genomlysningen”? Du hittar företagstestet här.

//Margarita Linné, kommunikatör på PRV

1 kommentar

Under immaterialrätt

Konceptutbildning för doktorander: Värdet av immaterialrätt

PRV har startat upp en konceptutbildning för doktorander på svenska lärosäten. Temat är Värdet av immaterialrätt. Syftet är att ge doktoranderna grundläggande utbildning om  immaterialrätt.

Konceptutbildningen är uppdelat på tre halvdagar.

  • Del 1: Immaterialrätt i praktiken – så funkar det. Grundläggande utbildning om möjligheterna med immaterialrätt och värdet av att arbeta med sina immateriella tillgångar.
  • Del 2: Databaser – så använder du patentkällor. Hands on om patentinformation och sökning i publika patentdatabaser.
  • Del 3: Innovationsworkshop – så nyttiggör du kunskapen. Avslutande workshop där utbildningens olika delar appliceras.

Konceptutbildningen görs i samarbete med lärosätet. Tillsammans skräddarsyr vi utbildningen för just din specifika fakultet och dess inriktnings olika utmaningar inom immaterialrätt.

Är du intresserad av konceptutbildningen, kontakta Maziar Soltani .

20161004_1418430

PRV:s Mats Nordenborg föreläser om immaterialrätt för doktorander. Bild: PRV

Under hösten har PRV arrangerat konceptutbildningen tillsammans med BIO-skolan på KTH. PRV-bloggen fick en pratstund med Stefan Ståhl, vice rektor för BIO-skolan på KTH.

Syftet med utbildningen är att doktorander ska få en ökad kännedom om värdet av immateriella tillgångar. Hur tycker du att kännedomen generellt sett ut bland doktorander innan utbildningen?

– Väldigt ojämn! Helt beroende vilken avdelning eller grupp man jobbar i. Vissa har god kännedom, andra ingen. Syftet med utbildningen är att alla ska få en god baskunskap inom området.

Hur tycker du att PRV:s upplägg med tre halvdagar fungerar?

– Har bara hört positiva utlåtanden! Upplägget passar oss bra, då vi kunnat bidra till att anpassa upplägget till BIO-skolan.

Vad blir nyttan av utbildningen för doktoranderna?

– Ökad kännedom. Att det finns möjlighet att söka patent borde stimulera doktoranderna att tänka “immaterialrättsmässigt”. Av den anledningen rekommenderar jag andra lärosäten att ta del av utbildningen.

Kursledare från PRV var Linus Plym-Forshell, Mats Nordenborg och Ingemar Wistrand. PRV genomförde satsningen på KTH i samarbete med KTH-Innovation och KTH-biblioteket.

/Oscar Dieden – kommunikatör på PRV

 

Kommentarer inaktiverade för Konceptutbildning för doktorander: Värdet av immaterialrätt

Under immaterialrätt

Vi hjälper dig att söka i våra databaser

PRV:s databaser

Nu har vi tagit fram korta interaktiva filmade instruktioner till hur man söker i våra databaser för att hjälpa våra användare. Vi vet att många behöver hjälp med att komma igång med egna sökningar i våra databaser, eftersom många kunder ringer oss för lite extra stöd kring det. Tillgång till hjälp fås nu dygnet runt med de filmade instruktionerna på vår webbplats. I de filmade instruktionerna lär vi först och främst ut basfunktionerna i databaserna. De mer avancerade möjligheterna är sedan lätt att hämta in på egen hand när man väl kommit igång med basfunktionerna.

Filmade instruktioner är framtaget för sökningar i Svensk Patentdatabas, Espacenet, Svensk Designdatabas och Svensk Varumärkesdatabas.

Sökhjälp med filmade interaktiva instruktioner

Anna Engquist, webbansvarig på PRV

Kommentarer inaktiverade för Vi hjälper dig att söka i våra databaser

Under immaterialrätt

Söktips för PRV:s databaser

GlödlampaI samtal med våra nya kunder vet vi att det kan vara svårt i början att söka i våra databaser. Området är komplext och innan man har vant sig vid begrepp och gränssnitt så har man kanske gett upp på vägen. Gör inte det. Vi hjälper dig. Våra databaser är en guldgruva för dig som har immaterialrättsfrågor att fundera på. Här nedan ges några enkla söktips. Våra databaser är helt kostnadsfria och finns tillgängliga på www.prv.se

Svensk Varumärkesdatabas
I vår databas hittar du varumärken som beviljats registrering i Sverige. Databasen innehåller uppgifter om varumärkets innehavare och vilka varor och/eller tjänster som varumärkesregistreringen omfattar.

För att leta bland varumärkesregistreringar i Svensk Varumärkesdatabas kan man antingen skriva in ett varumärke eller genom att välja en klass söka bland de olika registreringarna i den aktuella klassen. Om man till exempel vill leta bland varumärken avseende spel och leksaker väljer man klass 28. Eftersom man inte enbart kan söka på klass kan man kombinera klassen med att t ex ange ett årtal i fönstret Ingivningsdatum. Om man söker efter en viss benämning och får upp en träff, kan man se i vilken klass varumärket är inregistrerat.

Svensk Designdatabas
I vår databas finns registrerad design som fortfarande är gällande i Sverige. Här kan du bland annat se bilder av design och få information om innehavare och skyddstider.

I Svensk Designdatabas kan man välja att söka med en klass. Här kan man även kombinera huvudklassen med en underklass.

Svensk Patentdatabas
Databasen innehåller:

  • Svenska patent
  • Svenska offentliga patentansökningar
  • Europeiska patent (EP-patent) som validerats i Sverige
  • EP-ansökningar som publicerats under §88 PL (Patentlagen)
  • Beviljade EP-patent där Sverige är designerat, det vill säga där sökanden har uttryckt sin vilja att göra patentet giltigt i Sverige. (Sökbara i databasen i sex månader från EPO:s beviljandedatum)
  • Tilläggsskydd och förlängd tilläggsskyddstid för patent

I Svensk Patentdatabas kan du söka på olika sätt. Det finns ett enkelt och ett mer avancerat sätt och sedan dessutom klassökning som utgår från patentklassystemet IPC, som är ett internationellt system från organisationen WIPO. Att söka med hjälp av patentklasser ger en målinriktad sökning med goda träffresultat, då all teknik är indelad i olika klasser enligt systemet. Vill man till exempel leta efter stegar som kan stå på ojämn mark går man till:

Svensk Patentdatabas, IPC klasslista (WIPO) väljer: Sektion E – fixed constructions Nästa val: E06 Doors…Ladders Nästa val: E06C Ladders Nästa val: E06C 7/ Component parts… Slutligen: E06C 7/44 ..Means for mounting ladders on uneven ground

När man har hittat rätt klass kan man, genom att klicka på den snett uppåtpekande pilen till vänster, länka sig vidare till Svensk Patentdatabas (SPD SE) eller databasen Espacenet (från det europeiska patentverket) och på så sätt direkt göra databassökning med den utvalda klassen.

Lycka till!

/Anna Engquist, webbansvarig på PRV

Kommentarer inaktiverade för Söktips för PRV:s databaser

Under immaterialrätt

Hur tar jag reda på om min idé är ny?

svar_vitFör att skydda din idé bör du börja med att fundera på vilken immaterialrättslig skyddsform som kan vara aktuell för dig. Har du kommit på en teknisk lösning på ett problem (patent), eller är det möjligen någon form av utseende (mönster/design), eller rent av ett ord eller en symbol (varumärke) du vill skydda?
Om du funderar på att lämna in en patentansökan finns det flera saker du kan göra i förberedande syfte. Om din idé redan är känd, eller rentav skyddad, lönar det sig inte att försöka patentera den. En enkel förundersökning ger dig alltså chansen att avbryta eller lägga om kursen för ditt eget utvecklingsarbete i tid. Men kom ihåg att inte avslöja uppfinningen för någon som du inte avtalat om sekretess med!
Du kan själv undersöka hur det ser ut på ditt teknikområde genom att söka offentliga patent i Svensk Patentdatabas och esp@cenet.

Att göra din egen sökning
Med de sökmöjligheter PRV erbjuder kan du själv undersöka om din uppfinning redan är känd. Kom ihåg att även om du inte hittar något så innebär det inte per automatik att du får ett patent. Även om databaserna och registren är bra verktyg har de sina begränsningar. Det innebär att en patentingenjör kan hitta material som du inte har träffat på. Dessutom finns det andra villkor än nyhetskriteriet som din uppfinning måste uppfylla.
PRV:s e-tjänst Svensk Patentdatabas är en helt kostnadsfri söktjänst. Här hittar du patent och offentliga patentansökningar som omfattar eller kan komma att omfatta Sverige.
Patentdatabasen esp@cenet är ytterligare ett bra hjälpmedel. Den innehåller över 60 miljoner dokument från hela världen och du kan söka genom att till exempel använda nyckelord eller klassbeteckningar.
Att göra sökningar på egen hand kan vara både tidskrävande och komplicerat. Du kan välja att överlåta sökningen till vår konsultverksamhet eller till någon privat aktör som tillhandahåller liknande tjänster.

Ta hjälp av PRV InterPat i din sökning
Vi erbjuder olika konsulttjänster som innebär att vi analyserar, kombinerar och bearbetar fakta och information åt dig. Det sparar tid och ger dig ett mycket bra beslutsunderlag och en större säkerhet inför din eventuella patentansökan. Undersökningen utförs av en patentingenjör och ger snabbt svar på varierande frågor, som om det finns andra lösningar som liknar din uppfinning, vilka konkurrenter du har eller hur den senaste tekniken inom ett område ser ut. Med hjälp av resultatet kan du skapa dig en bild av hur din uppfinning skulle stå sig i konkurrensen och om det är värt att satsa på din idé.

De undersökningar som du beställer av oss är konfidentiella. Ingen kommer att få veta att du har gett oss ett uppdrag. Kontakta PRV InterPat om du vill vet mer om våra konsulttjänster och hur vi kan hjälpa dig.

/Patentsupport på PRV

5 kommentarer

Under patent

Vi slickar i oss berömmet och lär av andra!

Det är så roligt att få återkoppling och gehör från andra. Den här gången vill jag uppmärksamma ett inlägg på en amerikansk IP-blogg som heter The Intellogist. I blogginlägget utvärderar man www.prv.se som webbplats för immaterialrätt och kommer fram till att vår webbplats fyller sina syften på ett exemplariskt sätt vad gäller information, gränssnitt och sökverktyg. I blogginlägget uppmanar man USPTO (det amerikanska patentverket) att ta lärdom av oss. Vi blir så glada när vi får bekräftat att vi håller oss på en hög internationell nivå. Immaterialrätten är global och vi som myndighet verkar på en internationell arena med betydelsefulla samarbeten över hela världen. Därför är det så viktigt för oss vad andra i världen tycker. Själva lär vi oss en hel del av andra. En av mina favoriter just nu är webbplatsen för Patent- och registerstyrelsen i Finland. Här lyfter man fram nyttorna med olika IP-tjänster och tycks arbeta medvetet med sökordoptimering. Hur gör de måntro?

Anna Engquist, webbansvarig på PRV

4 kommentarer

Under immaterialrätt