Etikettarkiv: enhetligt patent

Enhetliga patentsystemet inom EU på plats

Efter diskussioner och förhandlingar under många år är det nu klart att det enhetliga patentsystemet inom EU blir verklighet. Förenklingar, lägre kostnader och en större rättssäkerhet väntar det svenska näringslivet . Systemet beräknas kunna träda i kraft någon gång under 2016/2017. Diskussionen om ett enhetligt europeiskt patent har pågått i mer än 20 år.

Beslutet som togs i München den 15 december banar väg för användarvänliga avgifter med en prisnivå som är tillräckligt låg för att attrahera små och stora företag samtidigt som den är hög nog för att göra systemet självfinansierande.

Ett patent med enhetlig verkan inom Europa gör att det blir enklare och billigare att få patent i 26 av EU:s länder. Årsavgiften för ett patent med enhetlig verkan motsvarar den tidigare avgiften för fyra medlemsländer; Tyskland, Frankrike, England och Holland – vilka var de fyra mest valda deltagande medlemsstaterna vid tillfället för beslut i juni. Det nya systemet beräknas kunna träda i kraft någon gång under 2016/2017 när lagstiftningarna anpassats på nationell nivå i de deltagande länderna och ett tillräckligt antal länder ratificerat domstolsavtalet (13 länder krävs, däribland måste Storbritannien, Tyskland och Frankrike ingå.) Hittills har åtta länder ratificerat och av Storbritannien, Tyskland och Frankrike är det bara Frankrike som gjort det. Diskussionen om ett enhetligt europeiskt patent har pågått i mer än 20 år.

– Ett enhetligt patentsystem förenklar processen när man vill ha patent i flera länder inom EU. Det innebär en ansökan, en avgift och en process. Det blir även enklare att försvara sina rättigheter i domstol. Så självklart ser vi detta som mycket positivt för svenska företag, säger Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på PRV.

Ett enhetligt patentsystem medför:

  • Att sökanden genom en ansökan kan beviljas patent i samtliga 26 medlemsländer. I dagsläget står Kroatien och Spanien utanför samarbetet.
  • Sökanden kan följa sin ansökan/sitt patent genom en process istället för individuella processer för varje enskilt land. All kommunikation kommer att ske via den europeiska patentmyndigheten (EPO) istället för med varje nationell myndighet.
  • Översättningskostnader beräknas bli lägre.
  • Årsavgiften blir lägre.
  • Enhetliga domar, vilket innebär en domstolsprocess för flera länder jämfört med nationella domstolsprocesser i varje medlemsland.

Ekonomiekot har intervjuat Susanne Ås Sivborg om det enhetliga patentsystemet. Du hör intervjun 01:50 in i sändningen.

/Stina Lilja, pressansvarig på PRV

3 kommentarer

Under immaterialrätt, patent

Enhetligt patentsystem i Europa allt närmare

München, 18 november 2015

Under gårdagens möte i München beslutade Select Committe (SC) om årsavgiftsfördelningen för ett Europeiskt patentskydd. Det innebär att Europa tagit sig ett steg närmare implementeringen av patent med enhetlig verkan.

– Det nya systemet innebär flera positiva förändringar, säger Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på PRV.

Ett patent med enhetlig verkan inom Europa gör att det blir både enklare och billigare att få patent i 26 av EU:s länder.

–   Inom Select Committe arbetar vi för att det nya systemet ska vara på plats under slutet av 2016 eller början av 2017. Gårdagens beslut runt fördelningen av årsavgifterna är ett stort steg i rätt riktning, säger Susanne Ås Sivborg.

Genom det enhetliga patentsystemet följer flera positiva förändringar:

  • När man får ett patentskydd i nästan hela EU med en validering av ett EPO-patent, behöver man inte översätta ansökan mer än till ett ytterligare EU-språk om det godkända patentet är på engelska.
  • Endast en avgift behöver betalas. I och för sig är den avgiften högre än de flesta enskilda avgifterna idag, men med en avgift upprätthåller man sitt patent i de EU-länder som är med i överenskommelsen runt det enhetliga patentskyddet
  • Att man sedan, genom det patentdomstolssystem som man nu beslutat om kan försvara sina rättigheter i en domstol, som då har rättsverkan i hela EU, blir möjligheterna att försvara sina rättigheter betydligt enklare och billigare än idag.
  • Att söka patent är komplicerat och kostar pengar. Genom denna lösning vill man skapa bättre förutsättningar för framförallt små och medelstora företag i EU att skaffa sig konkurrensfördelar på sin egen marknad – Europa. Man hoppas också att detta ska skapa bättre konkurrensfördelar för Europa och europeiska företag på en internationell marknad.

 

Kommentarer inaktiverade för Enhetligt patentsystem i Europa allt närmare

Under Okategoriserade