Etikettarkiv: EPO

Innovation och regionindelning

Inom EU finns det en hierarkisk regionindelning.  Den introducerades 1988 av Eurostat och kallas NUTS-2. Syfte var att kunna jämföra områden i EU:s olika medlemsländer utifrån exempelvis yta och befolkningsstorlek.

Genom att, utifrån NUTS-2-indelningen, titta på antalet inkomna patentansökningar till EPO (European Patent Office) kan man få fram en rättvis bild av hur en region står sig i jämförelse med andra regioner.

Under 2016 inkom det in 61 318 stycken EP-ansökningar till EPO. Av dessa var 1 815 ansökningar från Stockholm, vilket gjorde Stockholm till den fjärde starkaste regionen i Europa. Flest antal ansökningar i NUTS-2 indelning finns i regionen Île de France, där bland annat Paris ingår. De följs av Oberbayern, där München ligger.

NUTS-kod Antal Region Land
FR10 6 248 Île de France Frankrike
DE21 4 591 Oberbayern Tyskland
DE11 2 552 Stuttgart Tyskland
SE11 1 815 Stockholm Sverige
NL41 1 771 Noord-Brabant Nederländerna
DEA1 1 612 Düsseldorf Tyskland
FI1B 1 312 Helsinki-Uusimaa Finland
CH03 1 274 Nordwestschweiz Schweiz
DE71 1 221 Darmstadt Tyskland
ITC4 1 000 Lombardia Italien
Övriga 37 922
Totalt 61 318

 

12

I Norden, under 2016, inkom det 61 318 stycken EP-ansökningar till EPO. Stockholms 1 815 ansökningar gör dem till den starkaste regionen i Norden. Därefter kommer regionen Helsinki-Uusimaa, med Helsingfors som största stad. Noterbart är att Väst-, Syd- och Östra Mellansverige har fler antal ansökningar än den största norska regionen.

NUTS-kod Antal Region Land
SE11 1815 Stockholm Sverige
FI1B 1312 Helsinki-Uusimaa Finland
DK01 787 Hovedstaden Danmark
SE23 560 Västsverige Sverige
SE22 360 Sydsverige Sverige
DK04 276 Midtjylland Danmark
SE12 220 Östra Mellansverige Sverige
DK03 175 Syddanmark Danmark
FI19 173 Länsi-Suomi Finland
NO01 169 Oslo og Akershus Norge
Övriga Europa 55 471
Totalt 61 318

 

13

Kommentarer inaktiverade för Innovation och regionindelning

Under patent

Ny patentlag och ny domstol – betänkanden tar ingen semester

Louise Jonshammar

Louise Jonshammar jobbar på vår patentavdelnings juristenhet och det hon inte kan om patent är nog inte värt att veta. När andra som bäst tar av sig för playan tar hon på sig att berätta mer om vad som händer inom patentvärlden.

Nyligen skrev Louise en initierad expertkommentar till den juridiska nyhetsbyrån Blendow Lexnova som bland annat rör den nya patentlagen som är på gång. I artikeln berör hon också andra satsningar inom immaterialrätt som Sverige gör för att gynna tillväxt- och innovationsklimatet.

Louise, varför behöver vi en ny patentlag?

– Den nuvarande har sin bas i 60-talet och mycket har hänt på området sedan dess – det krävs en modernisering och uppdatering för att hänga med. Samtidigt är det inget direkt fel på innehållet i lagen och därför är förändringarna inte så omvälvande.  Att den kommer just nu har också att göra med att det enhetliga patentet inom Europa närmar sig.

Ny patent- och marknadsdomstol på gång

Parallellt med utredningen om den nya patentlagen har regeringen arbetat med ett förslag för att ge Sverige en ny patent- och marknadsdomstol. – I dagarna har regeringen beslutat att överlämna förslaget om en ny patent- och marknadsdomstol till lagrådet. Det betyder att det kan finnas förutsättningar för en ny domstol att vara operativ som planerat redan i september 2016, förklarar Louise.

Tidigare blogginlägg: Ny domstolsorganisation för immaterialrätten

PRV yttrar sig om betänkande

Under våren har bland annat PRV:s roll inom det innovationsfrämjande systemet varit en del av en utredning och helt nyligen lämnade PRV sitt yttrande om förslagen i betänkandet. – PRV ställer sig överlag positiv till utredarens förslag och i remissvaret pekar vi också på hur förslagen kan stärkas ytterligare, avslutar Louise.

Hela PRV:s yttrande läser du här.

Kommentarer inaktiverade för Ny patentlag och ny domstol – betänkanden tar ingen semester

Under immaterialrätt, patent

Svenska finalister i internationellt innovationspris

Vi är innovativa i Sverige! Det är Gunnar Asplund, John Elvsjö och Mårten Skogö bevis på – samtliga är finalister i Europeiska patentverkets prestigefyllda innovationspris European Inventor Award.

Vi har tre svenska finalister i två av kategorierna i det Europeiska patentverkets prestigefyllda innovationspris European Inventor Award 2015.

Gunnar Asplund har nomineras och gått till final i industrikategorin för sina insatser inom HVDC Light, en teknik som mycket kortfattat skapar förutsättningar för att sammanlänka och bygga stabilare elnät för en grön energiomställning.
Mer information och möjlighet att rösta.

I kategorin för små och medelstora företag finner vi John Elvesjö och Mårten Skogö  som tagit sig till final med sin innovation inom eye-tracking, en teknologi för som känner av en persons ögonrörelser.
Mer information och möjlighet att rösta.

Förra året fanns den osynliga cykelhjälmen Hövdings uppfinnare Anna Haupt och Terese Alstin med som finalister i European Inventor Awards katergori för små- och medelstora företag.

Europeiska patentorganisationen (EPO) är en samarbetsorganisation mellan flertalet av de europeiska staterna. Den bildades genom en internationell konvention i München 1973.

Vilka som vinner tillkännages under en ceremoni i Paris den 10 juni.

Stort lycka till!
/Stina Lilja, pressansvarig på PRV

Kommentarer inaktiverade för Svenska finalister i internationellt innovationspris

Under immaterialrätt

Ändringar i patentlagen

Från och med den 1 juli i år är det möjligt att få sitt patent meddelat på engelska, liksom att all kommunikation med PRV kan ske på engelska.

Vår patentjurist Louise Jonshammar berättar mer om förändringarna i tidningen Dagens Juridik.

/Stina Lilja, PR-ansvarig på PRV

Kommentarer inaktiverade för Ändringar i patentlagen

Under immaterialrätt, patent

Antalet nationella patent minskar

I mitt tidigare inlägg skrev jag om att antalet patentansökningar till det Europeiska Patentverket (EPO) ökar. Hur ser siffrorna ut för nationella patentansökningar till PRV ut? undrade en bloggläsare.  

Under den senaste tioårsperioden har antalet nationella patentansökningar inkomna till PRV minskat frekvent och ligger nu på en låg nivå. Samtidigt har antalet patentansökningar globalt sett från svenskar och svenska företag ökat och håller sig starkt i ett globalt perspektiv. Detta pekar på att intresset för att söka patent är fortsatt stort i Sverige. Senaste året skedde en viss ökning av antalet inlämnade patentansökningar till PRV och efter den tidigare nedgången bedöms nivån nu eventuellt ha stabiliserats. Anledningen till den tidigare nedgången är att främst större företag agerar mer globalt tidigare än de gjort historiskt. Det är inte längre självklart att man väljer att söka patent i Sverige i första hand, utan man väljer den mest intressanta marknaden för sin ansökan. Man väljer också att söka patent i Sverige genom genom det Europeiska Patentverket EPO.

Ta gärna del av årsstatistiken.

/Stina Lilja, PR-ansvarig på PRV

Kommentarer inaktiverade för Antalet nationella patent minskar

Under immaterialrätt, patent

Ökning av patentansökningar hos europeiska patentverket (EPO)

Under 2012 inkom 258 000 ansökningar till EPO, vilket är en ökning med 5,7% jämfört med 2011. Det innebär en ökning för tredje året i rad. EPO:s president Benoît Battistelli uttalar sig:

”This new peak in European patent filings for the third year in a row shows that companies from Europe and around the world are continuing to seek protection for their inventions, and that Europe remains an attractive market for new technologies.”

Den starkaste tillväxten av ansökningar kommer från Asien, trots det förstärker USA sin topposition bland sökande länder. Ansökningar från Europa ligger på stabilt hög nivå. Antalet ansökningar från Sverige och svenska företag har ökat med 2,2%, det innebär att vi ligger på 11:e plats i världen vad gäller antalet inlämnade patentansökningar till EPO.

Läs Benoît Battistelli blogginlägg.  

/Stina Lilja, PR-ansvarig på PRV

3 kommentarer

Under immaterialrätt, patent

Godis för statistik-älskare visar trenden

Till alla sifferdiggares (andra gör bäst i att hoppa till näst sista stycket) glädje har EPO har i dagarna släppt statistik över inlämnade patentansökningar under 2011. Det totala antalet ansökningar gick upp 3% jämfört med 2010 till 243000. Antalet beviljade ansökningar steg med 7% till 62000. Trots sämre ekonomiska tider går alltså patentsökandet upp. Det finns dock andra tendenser som är ännu intressantare, men kanske föga chockerande. Siffror över ansökningarnas ursprung visar hur asiatiska länder har en starkt uppåtgående trend och många stora europeiska länder går i motsatt rikting.

Några exempel är Japan +12%, Kina +27%, Korea +8%, Indien+13%, som kan jämföras med Storbritannien -9%, Nederländerna -13% , Schweiz -2% och Tyskland -0.5%.

Några av de nya EU-medlemsstaterna ökar kraftigt, t.ex. Polen, Tjeckien och Slovakien, men samliga från relativt låga nivåer. Sverige, som i förhållande till sin befolkningsmängd lämnar in väldigt många ansökningar (4730), ökar hela 10%. Detta måste dock jämföras med ansökningarna som lämnades in till PRV under 2011, de minskade nämligen med 9%. Det vi ser för svensk del är alltså inget enormt uppsving i uppfinnandet utan snarare en beteendeförändring hos patentsökarna.

Under 2011 validerades (en beviljad EPO-ansökan som blir svenskt patent) 9906 patent i Sverige, en uppgång med 12%. 437 av dem var från svenska sökande, och även för dessa var uppgången kraftig, 14%.

Vad ska man då dra för slutsatser av alla dessa siffror? EPO:s president Benoît Battistelli menar att siffrorna visar att omvärlden ser Europa som viktig marknad, och visst är det så. Det intressanta är dock att siffrorna inte alls speglar euro-krisen, som förvärrats ordentligt under 2011. Krisen kommer förmodligen att synas i kommande års siffror då patentsökandet tenderar att släpa efter den ekonomiska trenden. Från en global synvinkel pekar alltså patentstatistiken på att Europa trots krisen fortsätter att vara en marknad med växande betydelse.

Ur ett inomeuropeiskt perspektiv visar patentsiffrorna både väntade och oväntade tendenser, för länder där en minskning hade varit att vänta, t.ex. Italien och Spanien, ligger siffrorna still. För andra traditionellt sett starka patentländer, Storbritannien och Nederländerna, går det kraftigt nedåt. Ur Sverige-perspektivet antyder EPO-statistiken att de som patenterar i allt större utsträckning verkar se Europa som sin hemmamarknad och även ha resten av världen i sikte.

/Tobias Selin, kommunikatör på PRV

Samtliga siffror från EPO för 2011

Statistik från PRV

Kommentarer inaktiverade för Godis för statistik-älskare visar trenden

Under patent

Unik data ger inblick i innovationsprocessen

Tillväxtanalys har nyligen utkommit med en rapport om hur den kommersiella användningen av svenska forskningsresultat kan öka. Tidigare har dessa uppgifter varit begränsade.

Rapporten beskriver en ny och unik källa till information av antalet uppfinningar och dess utveckling över tid. Det innebär att statistik över uppfinningar som patenteras kan produceras. Tillväxtanalys rapport beskriver materialet som sammanställts i en databas där uppfinnare med svensk adress i europeiska patent länkats samman med registerdata på individer.

Materialet omfattar 18 489 unika uppfinnare mellan åren 1978-2009 med 64% matchade uppfinnare. I rapporten har det bland annat slagits fast att den genomsnittlige uppfinnaren är 44 år och andelen kvinnliga uppfinnare uppgår till cirka 7%. Över 80% av uppfinnarna har högskoleutbildning och mer än 20% har forskarutbildning.

/Stina Lilja, PR-ansvarig på PRV

Kommentarer inaktiverade för Unik data ger inblick i innovationsprocessen

Under immaterialrätt

CPC – ett nytt patentklassystem?

I oktober beslutade EPO och USPTO att samarbeta om ett gemensamt klassystem, byggt på EPO:s interna system ECLA. ECLA är ju sedan länge något av en industristandard, så den utvecklingen är naturligtvis av stor betydelse för branschen, speciellt eftersom de fem stora patentverkens gemensamma program för att utveckla IPC (det Internationella Patentklassystemet) verkar har tappat farten.

Flera möten har hållits om projektet och nu har det börjat klarna vad förändringen innebär. Det är ett mycket ambitiöst program, som syftar till att i grunden göra om ECLA till CPC (Cooperative Patent Classification), ett mer kvalitetssäkrat och IPC-anpassat system. Dessutom ska det gå fort – planen är att det nya systemet ska vara i drift redan 1 januari 2013! Under 2011 och 2012 ska ECLA gås igenom, pågående förändringar avslutas och unika lösningar rensas bort. Speciella tillämpningsregler kommer att dokumenteras och en enorm utbildningsinsats ska genomföras vid USPTO.

CPC kommer i sig inte att lösa problemen med sökning i den lavinartade floden av patentdokument från Asien, men man får hoppas att även patentverken i Fjärran Östern ansluter sig. Det kommer naturligtvis att vara en stor förenkling för användarna ifall USPTO överger sitt unika egna klassystem och sin halvhjärtade inställning till IPC, och i stället anstränger sig för att seriöst använda ett IPC-baserat system. PRV använder idag ECLA, och kommer naturligtvis att övergå till CPC.

Anders Bruun, PRV

Kommentarer inaktiverade för CPC – ett nytt patentklassystem?

Under patent

EU-domstolen säger nej till patentdomstol

Sommaren 2009 enades EU:s ministerråd preliminärt om ett gemensamt patentdomstolssystem. Upplägget innebar att tvister om blivande EU-patent och andra europeiska patent som meddelats av Europeiska patentverket (EPO) skulle prövas av en överstatlig domstol.

Utkastet till överenskommelse skickades till EU-domstolen i Luxemburg för att den skulle ta ställning till om den nya specialdomstolen var förenlig med EU:s grundläggande fördrag.

Den frågan har EU-domstolen i dag svarat nej på. Det kärva beskedet är att den tilltänkta patentdomstolen skulle rubba fördelningen av befogenheter mellan EU:s institutioner och medlemsstaterna, en maktbalans som är nödvändig för att EU-rättens innersta natur ska kunna värnas.

Läs mer i EU-domstolens pressmeddelande.

Hur EU-domstolens ställningstagande kommer att påverka planerna på ett s.k. enhetligt (unitary) patent i Europa går i dag inte att förutse. En första signal kan komma redan den 10 mars då EU-ministrarna i Konkurrenskraftsrådet träffas igen.

Per Holmstrand, chefsjurist på PRV

Kommentarer inaktiverade för EU-domstolen säger nej till patentdomstol

Under Okategoriserade