Etikettarkiv: EU-patent

Enhetliga patentsystemet inom EU på plats

Efter diskussioner och förhandlingar under många år är det nu klart att det enhetliga patentsystemet inom EU blir verklighet. Förenklingar, lägre kostnader och en större rättssäkerhet väntar det svenska näringslivet . Systemet beräknas kunna träda i kraft någon gång under 2016/2017. Diskussionen om ett enhetligt europeiskt patent har pågått i mer än 20 år.

Beslutet som togs i München den 15 december banar väg för användarvänliga avgifter med en prisnivå som är tillräckligt låg för att attrahera små och stora företag samtidigt som den är hög nog för att göra systemet självfinansierande.

Ett patent med enhetlig verkan inom Europa gör att det blir enklare och billigare att få patent i 26 av EU:s länder. Årsavgiften för ett patent med enhetlig verkan motsvarar den tidigare avgiften för fyra medlemsländer; Tyskland, Frankrike, England och Holland – vilka var de fyra mest valda deltagande medlemsstaterna vid tillfället för beslut i juni. Det nya systemet beräknas kunna träda i kraft någon gång under 2016/2017 när lagstiftningarna anpassats på nationell nivå i de deltagande länderna och ett tillräckligt antal länder ratificerat domstolsavtalet (13 länder krävs, däribland måste Storbritannien, Tyskland och Frankrike ingå.) Hittills har åtta länder ratificerat och av Storbritannien, Tyskland och Frankrike är det bara Frankrike som gjort det. Diskussionen om ett enhetligt europeiskt patent har pågått i mer än 20 år.

– Ett enhetligt patentsystem förenklar processen när man vill ha patent i flera länder inom EU. Det innebär en ansökan, en avgift och en process. Det blir även enklare att försvara sina rättigheter i domstol. Så självklart ser vi detta som mycket positivt för svenska företag, säger Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på PRV.

Ett enhetligt patentsystem medför:

  • Att sökanden genom en ansökan kan beviljas patent i samtliga 26 medlemsländer. I dagsläget står Kroatien och Spanien utanför samarbetet.
  • Sökanden kan följa sin ansökan/sitt patent genom en process istället för individuella processer för varje enskilt land. All kommunikation kommer att ske via den europeiska patentmyndigheten (EPO) istället för med varje nationell myndighet.
  • Översättningskostnader beräknas bli lägre.
  • Årsavgiften blir lägre.
  • Enhetliga domar, vilket innebär en domstolsprocess för flera länder jämfört med nationella domstolsprocesser i varje medlemsland.

Ekonomiekot har intervjuat Susanne Ås Sivborg om det enhetliga patentsystemet. Du hör intervjun 01:50 in i sändningen.

/Stina Lilja, pressansvarig på PRV

3 kommentarer

Under immaterialrätt, patent

Enhetligt patentsystem i Europa allt närmare

München, 18 november 2015

Under gårdagens möte i München beslutade Select Committe (SC) om årsavgiftsfördelningen för ett Europeiskt patentskydd. Det innebär att Europa tagit sig ett steg närmare implementeringen av patent med enhetlig verkan.

– Det nya systemet innebär flera positiva förändringar, säger Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på PRV.

Ett patent med enhetlig verkan inom Europa gör att det blir både enklare och billigare att få patent i 26 av EU:s länder.

–   Inom Select Committe arbetar vi för att det nya systemet ska vara på plats under slutet av 2016 eller början av 2017. Gårdagens beslut runt fördelningen av årsavgifterna är ett stort steg i rätt riktning, säger Susanne Ås Sivborg.

Genom det enhetliga patentsystemet följer flera positiva förändringar:

  • När man får ett patentskydd i nästan hela EU med en validering av ett EPO-patent, behöver man inte översätta ansökan mer än till ett ytterligare EU-språk om det godkända patentet är på engelska.
  • Endast en avgift behöver betalas. I och för sig är den avgiften högre än de flesta enskilda avgifterna idag, men med en avgift upprätthåller man sitt patent i de EU-länder som är med i överenskommelsen runt det enhetliga patentskyddet
  • Att man sedan, genom det patentdomstolssystem som man nu beslutat om kan försvara sina rättigheter i en domstol, som då har rättsverkan i hela EU, blir möjligheterna att försvara sina rättigheter betydligt enklare och billigare än idag.
  • Att söka patent är komplicerat och kostar pengar. Genom denna lösning vill man skapa bättre förutsättningar för framförallt små och medelstora företag i EU att skaffa sig konkurrensfördelar på sin egen marknad – Europa. Man hoppas också att detta ska skapa bättre konkurrensfördelar för Europa och europeiska företag på en internationell marknad.

 

Kommentarer inaktiverade för Enhetligt patentsystem i Europa allt närmare

Under Okategoriserade

Ny patentlag och ny domstol – betänkanden tar ingen semester

Louise Jonshammar

Louise Jonshammar jobbar på vår patentavdelnings juristenhet och det hon inte kan om patent är nog inte värt att veta. När andra som bäst tar av sig för playan tar hon på sig att berätta mer om vad som händer inom patentvärlden.

Nyligen skrev Louise en initierad expertkommentar till den juridiska nyhetsbyrån Blendow Lexnova som bland annat rör den nya patentlagen som är på gång. I artikeln berör hon också andra satsningar inom immaterialrätt som Sverige gör för att gynna tillväxt- och innovationsklimatet.

Louise, varför behöver vi en ny patentlag?

– Den nuvarande har sin bas i 60-talet och mycket har hänt på området sedan dess – det krävs en modernisering och uppdatering för att hänga med. Samtidigt är det inget direkt fel på innehållet i lagen och därför är förändringarna inte så omvälvande.  Att den kommer just nu har också att göra med att det enhetliga patentet inom Europa närmar sig.

Ny patent- och marknadsdomstol på gång

Parallellt med utredningen om den nya patentlagen har regeringen arbetat med ett förslag för att ge Sverige en ny patent- och marknadsdomstol. – I dagarna har regeringen beslutat att överlämna förslaget om en ny patent- och marknadsdomstol till lagrådet. Det betyder att det kan finnas förutsättningar för en ny domstol att vara operativ som planerat redan i september 2016, förklarar Louise.

Tidigare blogginlägg: Ny domstolsorganisation för immaterialrätten

PRV yttrar sig om betänkande

Under våren har bland annat PRV:s roll inom det innovationsfrämjande systemet varit en del av en utredning och helt nyligen lämnade PRV sitt yttrande om förslagen i betänkandet. – PRV ställer sig överlag positiv till utredarens förslag och i remissvaret pekar vi också på hur förslagen kan stärkas ytterligare, avslutar Louise.

Hela PRV:s yttrande läser du här.

Kommentarer inaktiverade för Ny patentlag och ny domstol – betänkanden tar ingen semester

Under immaterialrätt, patent

Direktsändning idag: World Intellectual Property Day!

WIPD_mail

Idag är det så äntligen dags för PRV att fira World Intellectual Property Day med fullspäckad seminarieförmiddag på VINNOVA. Vi vill gärna att du är med!

Seminariet ”Lyckad internationell affär med immaterialrätt i bagaget” är fullt till sista plats men direktsänds som tur är på www.prv.se/wipd. Du kan också titta efteråt på samma adress om det passar bättre.

Allt om programmet hittar du här.

Även om du inte är med i lokalen kan du ställa frågor under seminariets gång, antingen i kommentarsfältet här nedanför eller via hashtagen #ipdialog.

Kommentarer inaktiverade för Direktsändning idag: World Intellectual Property Day!

Under immaterialrätt, varumärke

Årets assistentdag full av besökare, ny kunskap och inspiration

Den 18 november var det dags igen: assistentdagen. År efter år samlar den en såväl trogen som växande skara administrativ personal inom IP-branschen i ett uppskattat möte kring gemensamma yrkesfrågor, erfarenhetsutbyte och kontaktskapande.

Assistentdagen

 

Louise Jonshammar, jurist på PRV

Louise Jonshammar, jurist på PRV

Enhetligt patent fick öron att fladdra, pennor att raspa
Mötesrummet i Spårvagnshallarna i Stockholm var fullsatt till sista plats när deltagarna samlades kring årets övergripande tema internationalisering och hur den påverkar yrkesrollen.

Louise Jonshammar, jurist på PRV, lotsade sakligt och engagerat igenom åhörarna vad det stundande gemensamma europeiska patentet, Unitary Patent Protection (UPP), kommer att innebära. Det enhetliga patentskyddet bygger på fördjupat samarbete mellan de deltagande länderna och syftet är att patentet ska få samma bedömning i hela EU och att processen ska bli enklare, billigare och mer effektiv.

Louise återkom som talare senare under dagen, då med detaljerad information om hur det går till när man vill söka patent på engelska hos PRV, en möjlighet som finns sedan 1 juli i år.

E-tjänster i tiden
Mer handfast tog verksamhetsutvecklarna Åsa Viken och Lisbeth Törnqvist över och berättade om PRV:s e-tjänster inom patent och Svensk Patentdatabas: nyheter såväl som matnyttiga tips för att få ut så mycket som möjligt av servicen. Den största förändringen är generationsskiftet inom tekniken – nu är den webbaserad och uppdateringar sker automatiskt.

Konvergensprogram för ökad harmonisering
Eva Wei och Martin Berger, jurister på PRV:s Design- och varumärkesavdelning i Söderhamn, uppvisade stenkoll på utvecklingen av ett antal så kallade konvergensprogram som är på gång inom EU:s varumärkesbyrå, OHIM. Programmen är ett välkomnat samarbete mellan medlemsländerna för att hitta en mer harmoniserad syn på hantering och klassificering av varumärkes- och designfrågor.

Neil Shipley, Key Corporate Training AB

Neil Shipley, Key Corporate Training AB

Är svensken artig, korrekt men arrogant?
I och med en ökande internationalisering vidgas också kontaktytorna mot omvärlden. Därför var skratten många och igenkännande när Neil Shipley höll ett uppskattat miniseminarium om hur kommunikationsmönster generellt skiljer sig åt i olika länder. Genom gemensamma övningar och många exempel visade han på hur vi kan undvika de typiska kommunikativa fallgroparna.

Att följa berättarlusten

Jens Lind

Jens Lind

Innan efterlängtat och avslutande mingel tog den virtuosa bildberättaren Jens Lind – kungen av SVT-sportens ”Stopptid”– med publiken på en yrkesresa genom både decennier och världsdelar. Generöst och medryckande delade han med sig av passionen för de oväntade och gripande historier ett möte kan föra med sig. Jens återkom till att envetet älska sina små idéer för att hitta en berättelse och se människan bakom – tänkvärt och kanske också applicerbart i livet även om man inte producerar TV!

”Asistentdagen är det enda evenemanget som samlar vår yrkesgrupp på det här sättet. Det är både matnyttigt och socialt: ett svårslaget sätt att hålla sig uppdaterad i branschfrågorna och ett fint tillfälle att hålla kontakten med kollegor. Det känns viktigt att frigöra tid för detta!”- omdöme från en av deltagarna.

Kommentarer inaktiverade för Årets assistentdag full av besökare, ny kunskap och inspiration

Under immaterialrätt, varumärke

Hej IP-assistent! Du kommer väl?

fjärilar_2

Vad är det som är regelbundet återkommande, högintressant och lockar allt fler IP-assistenter år efter år? Nix, det är inte julrean.

Den 18 november är den här – årets assistentdag, där vi riktar ljuset mot aktuella och intressanta ämnen inom IP-branschen.

I år spinner frågor om internationalisering som en röd tråd genom programmet: hur påverkas mitt arbete av en ökad globalisering och vad händer när vi får fler internationella kontakter? Vi går igenom det nya enhetliga patentet, Unitary Patent Protection, och vad det betyder att patentansökningar kan lämnas in på engelska.

Dagen bjuder också på en tänkvärd sittning om kulturella skillnader i kommunikationen med andra länder. Hur undviker vi de typiska fallgroparna?

Vi lyssnar också på inspirerande Jens Lind, välbekant SVT-profil och känd för bland annat ”Stopptid”. Med noga utvalda exempel från livet som bildberättare pratar Jens om vad som händer när det inte går som vi har tänkt oss. Hur hittar vi de mest oväntade lösningarna på hopplösa problem?

Sist men inte minst övergår dagen till efterlängtad mingelkväll – ett utmärkt tillfälle att nätverka och knyta nya kontakter.

Assistentdagen vänder sig till administrativ personal, handläggare, och paralegals i IP-branschen. Bara ett fåtal platser finns i skrivande stund kvar.

Kul! Jag säkrar en plats och anmäler mig direkt här.
Kul? Jag behöver mer kött på benen för att avgöra om det här är något för mig. Jag hämtar det kompletta programmet här.

Kommentarer inaktiverade för Hej IP-assistent! Du kommer väl?

Under immaterialrätt, patent

Enhetligt EU-patent är nära!

Europeiska rådet har i dag kommit överens om det enhetliga patentskyddet inom EU. 40 års väntan är över. Den centrala patentdomstolen kommer att ligga i Paris, i München och London kommer det att finnas administrativa enheter. Det nya systemet ska förhoppningsvis vara på plats under våren 2014.

I regeringskansliets pressmeddelande uttalar sig Beatrice Ask:

– Ett förbättrat patentsystem är viktigt för våra svenska innovatörer, särskilt för små och medelstora företag, säger justitieminster Beatrice Ask. Överenskommelsen innebär väsentliga förbättringar jämfört med dagens system eftersom det blir enklare, mindre kostsamt och mer enhetligt.

Regeringskansliets pressmeddelande

/Stina Lilja, PR-ansvarig på PRV

6 kommentarer

Under immaterialrätt, patent

Harmoniserade patentsystem och rätten till immateriella skydd

I dagens Näringslivsbilaga till Svenska Dagbladet läste jag Christina Lampe Önneruds kolumn. Hon skriver om att vi behöver fler innovativa lösningar för att bli mer resurseffektiva. Här kommer Christina in på innovatörens villkor som en del av lösningen. Rätten till immateriella skydd och bärande IP-system är tungt vägande faktorer för fortsatt utveckling.

Christina trycker på vikten av harmoniserade patentsystem och att man i USA kommer att förenkla patentprocessen genom America Invents Act. I november arrangerar vi på PRV ett seminarium om just detta. Det ska bli väldigt intressant att följa utvecklingen kring förenklingarna i patentsystemet.

I dagsläget finns inget världspatent. Däremot finns flera olika internationella system, exempelvis Patent Cooperation Treaty (PCT)  som funnits sedan 1978 och omfattar drygt 140 länder. En PCT-ansökan innebär att en och samma ansökan ligger som grund för de länder som innehavaren designerar i sin ansökan. Varje designerat land innebär en kostnad och ett ”världspatent” skulle därmed bli svindlande dyrt.

Det finns flera olika internationella sammanslutningar kring patentsystemen i världen. Just nu pågår en diskussion om ett gemensamt system för patentansökningar på vår hemmaplan i Europa, EU-patent. När, hur och på vilket sätt det kommer att realiseras är i dagsläget oklart.

/Stina Lilja, PR-ansvarig på PRV

Kommentarer inaktiverade för Harmoniserade patentsystem och rätten till immateriella skydd

Under immaterialrätt, patent