Etikettarkiv: Europa

Godis för statistik-älskare visar trenden

Till alla sifferdiggares (andra gör bäst i att hoppa till näst sista stycket) glädje har EPO har i dagarna släppt statistik över inlämnade patentansökningar under 2011. Det totala antalet ansökningar gick upp 3% jämfört med 2010 till 243000. Antalet beviljade ansökningar steg med 7% till 62000. Trots sämre ekonomiska tider går alltså patentsökandet upp. Det finns dock andra tendenser som är ännu intressantare, men kanske föga chockerande. Siffror över ansökningarnas ursprung visar hur asiatiska länder har en starkt uppåtgående trend och många stora europeiska länder går i motsatt rikting.

Några exempel är Japan +12%, Kina +27%, Korea +8%, Indien+13%, som kan jämföras med Storbritannien -9%, Nederländerna -13% , Schweiz -2% och Tyskland -0.5%.

Några av de nya EU-medlemsstaterna ökar kraftigt, t.ex. Polen, Tjeckien och Slovakien, men samliga från relativt låga nivåer. Sverige, som i förhållande till sin befolkningsmängd lämnar in väldigt många ansökningar (4730), ökar hela 10%. Detta måste dock jämföras med ansökningarna som lämnades in till PRV under 2011, de minskade nämligen med 9%. Det vi ser för svensk del är alltså inget enormt uppsving i uppfinnandet utan snarare en beteendeförändring hos patentsökarna.

Under 2011 validerades (en beviljad EPO-ansökan som blir svenskt patent) 9906 patent i Sverige, en uppgång med 12%. 437 av dem var från svenska sökande, och även för dessa var uppgången kraftig, 14%.

Vad ska man då dra för slutsatser av alla dessa siffror? EPO:s president Benoît Battistelli menar att siffrorna visar att omvärlden ser Europa som viktig marknad, och visst är det så. Det intressanta är dock att siffrorna inte alls speglar euro-krisen, som förvärrats ordentligt under 2011. Krisen kommer förmodligen att synas i kommande års siffror då patentsökandet tenderar att släpa efter den ekonomiska trenden. Från en global synvinkel pekar alltså patentstatistiken på att Europa trots krisen fortsätter att vara en marknad med växande betydelse.

Ur ett inomeuropeiskt perspektiv visar patentsiffrorna både väntade och oväntade tendenser, för länder där en minskning hade varit att vänta, t.ex. Italien och Spanien, ligger siffrorna still. För andra traditionellt sett starka patentländer, Storbritannien och Nederländerna, går det kraftigt nedåt. Ur Sverige-perspektivet antyder EPO-statistiken att de som patenterar i allt större utsträckning verkar se Europa som sin hemmamarknad och även ha resten av världen i sikte.

/Tobias Selin, kommunikatör på PRV

Samtliga siffror från EPO för 2011

Statistik från PRV

Kommentarer inaktiverade för Godis för statistik-älskare visar trenden

Under patent