Etikettarkiv: Forskning och utveckling

Universitetens kunskapstillgångar, nyckel till ökad samhällsnytta

Under Almedalsveckan arrangerar Chalmers tekniska högskola seminariet Nyckeln till ökad samhällsnytta – bättre koll på universitetens kunskapstillgångar. PRV:s generaldirektör Susanne Ås Sivborg och Chalmers vicerektor Fredrik Hörstedt ingår i panelen.

De svenska lärosätena är guldgruvor som består av kunskapstillgångar – tillgångar som behöver nyttjas i en betydligt större utsträckning. Seminariets syfte är att visa de förutsättningarna som redan finns och att även belysa utmaningarna med att få ut större samhällsnytta ur lärosätena.

Fredrik

Fredrik Hörstedt, Chalmers. Foto: Oscar Mattsson

– Lärosätena behöver bli ännu mer attraktiva som partner för näringsliv och samhälle. Forskningsresultaten ska tas omhand för att i en större utsträckning stärka Sveriges konkurrenskraft, säger Fredrik Hörstedt, vicerektor för nyttiggörande på Chalmers tekniska högskola.

 

 I dagsläget används inte all kunskap som finns på landets lärosäten. Det gör att Sverige går miste om arbetstillfällen samt att produkter och tjänster inte utvecklas fullt ut. Hur kan nya synsätt på forskningsresultat bidra till att lärosätena enklare och snabbare identifierar och nyttiggör sina kunskapstillgångar?

susanne

Susanne Ås Sivborg, PRV. Foto: Yvonne Ekholm

– Det krävs ett nytt tänk kring användandet av universitetens kunskapstillgångar för att öka samhällsnyttan. En bättre inblick och strategier för de immateriella värden som är sprungna ur forskningsmiljö, säger Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på PRV.

Under seminariet diskuteras de förändringar som krävs i det akademiska systemet.

Dag: 5 juli kl. 16:30 – 17:30
Plats: Västsvenska Arenan, Strandvägen, H542
Arrangör: Chalmers, Göteborgs universitet, Västsvenska Arenan

Välkommen!
/Stina Lilja, pressansvarig PRV

Kommentarer inaktiverade för Universitetens kunskapstillgångar, nyckel till ökad samhällsnytta

Under immaterialrätt, innovation

Nyinstiftat pris för Europas kvinnliga innovatörer

Är du kvinna, innovatör och har någon gång deltagit i EU:s ramprogram? Då har du möjlighet att söka EU-kommissionens nyinstiftade pris European Union Women Innovators prize med en total prissumma på €175.000.

Priset har tagits fram med syftet att öka medvetenheten om innovation och behovet av att få fram fler kvinnliga företagare i samhället. Tävlingen är öppen för alla kvinnor som någon gång finansierats av ramprogrammet för forskning och utveckling eller ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation. Sista ansökningsdag är den 20 september. Prisutdelningen sker den 5 december på Innovation Convention i Bryssel.

Prissummor
Första pris: €100.000
Andra pris: €50.000
Tredje pris: €25.000

Mer information finns på EU-kommissionens webbplats.

Lycka till!
/Stina Lilja, PR-ansvarig på PRV

1 kommentar

Under immaterialrätt