Etikettarkiv: Indien

Vi tecknar samförståndsavtal med Indien

Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på PRV

Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på PRV

Sverige och Indien tecknar i dagarna ett Memorandum of Understanding, ett samförståndsavtal, för att främja samarbete inom immaterialrätt och därmed bidra till innovation, partnerskap och handelsutbyte. Som ett led i att skapa bättre förutsättningar för svenska företag att etablera verksamhet i eller handel med Indien har PRV inlett ett samarbete med den indiska immaterialrättsmyndigheten CGPDTM och Indiens motsvarighet till svenska näringsdepartementet, DIPP

– Ett samförståndsavtal ger oss goda möjligheter att harmonisera immaterialrättssystemen. Alla länder ser lite olika på systemen. Nu får vi i Sverige större möjlighet att diskutera och tolka systemen tillsammans med Indien. Det är utvecklande för bägge parter och betyder mycket för framtiden. I Indien tolkar man till exempel TRIPS-avtalet lite annorlunda än i Sverige. Nu kan vi lära av varandra, ta reda på varför man gör det och förstå bakgrunden, berättar Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på PRV.

– Inom immaterialrättsområdet kommer en gemensam arbetsgrupp med representanter från myndigheterna i Sverige och Indien att ta fram handlingsplaner som bland annat omfattar utbildning, kunskapshöjande insatser i samhället, erfarenhetsutbyte kring rättspraxis och IT-utveckling, fortsätter Susanne.

Signerat samförståndsavtal den 1 september 2017.

Signerat samförståndsavtal den 1 september 2017.

Regeringen har i Sveriges exportstrategi pekat ut Indien som en viktig handelspartner då Indien utgör en kraftigt växande marknad med stora möjligheter för svenska företag och svensk innovationskraft. Redan idag är 170 svenska företag etablerade i Indien och långt fler gör affärer med landet. Många svenska multinationella företag som Ericsson, Atlas Copco, SKF, ABB, Scania och IKEA är etablerade, men även yngre företag som Spotify och Truecaller.

– Sverige är ett innovativt land med intressanta och framgångsrika företag som kan hjälpa Indien att vidareutveckla sin innovativa industri. Indien står inför många samhällsutmaningar och är generellt intresserade av att länder och företag etablerar sig i landet och bidrar till dess utveckling, gärna inom områden som energi, miljö, infrastruktur, stadsplanering, hälsa och digitalisering. Vårt samförståndsavtal är ett steg mot att harmonisera och höja kunskapen om hur immateriella tillgångar och rättigheter kan användas för att skapa värde. Det bidrar i hög grad till att skapa bättre förutsättningar för svenska företag att etablera både verksamhet och handel med Indien. Nya marknader innebär nya utmaningar, däribland hur företagen hanterar sina immateriella tillgångar som ofta utgör en större del av värdet i en affär. Samförståndsavtalet ger oss nu möjlighet att stärka Sveriges konkurrenskraft och skapa exportmöjligheter, avslutar Susanne.

/Anna Engquist, strateg digitala medier på PRV

PS. Se artikel i DN.ekonomi, intervju med Susanne Ås Sivborg och Mikael Damberg. Svenska företagare ska skyddas genom nytt avtal

Kommentarer inaktiverade för Vi tecknar samförståndsavtal med Indien

Under immaterialrätt

Så gör du affärer i Indien

photo-1455620826090-a3da9f3d6032Att export är viktigt för ett land som Sverige är inget nytt. Svenska företags förutsättningar att klara sig i den globala konkurrensen är avgörande för hur hela Sverige står sig i en globaliserad värld.

Vi går mot en utveckling där immateriella tillgångar utgör en allt större del av företags värde. Att förstå sig på sin exportmarknad och hur man i en specifik marknadskontext behöver resonera kring sina immateriella tillgångar blir därför allt viktigare.

PRV har under senare år byggt upp ett allt tätare nätverk till och i Indien. Landet med en stolt handelstradition, en befolkningsmängd på över 1,2 miljard människor och en av världens högsta BNP är en enorm marknad.

PRV har genom åren haft samarbete med Indien inom ramen för Sida-finansierad utbildningsverksamhet. På senare år har PRV även haft tätare kontakt med PRV:s indiska motsvarigheter IPIndia och DIPP (Dept of Industrial Policy & Promotion). Detta för att diskutera samverkan till nytta för näringslivet och handel länderna emellan. Team Sweden Indien har bistått med rådgivning och kontakter.

Under 2016 har PRV genomfört en rad aktiviteter kopplat till Indien.

  • Besökt Indien.
  • Träffat indiska kontakter vid möten runt om i Europa.
  • Verksamma med internationaliseringsfrågor tillsammans med myndighetsnätverket Starta & Driva Företag.
  • Aktiviteter vid de exportcentra som under vintern lanseras runt om i landet.
  • Exportseminarium tillsammans med Sveriges Utrikeshandelsförening.

Seminariet tillsammans med Sveriges Utrikeshandelsförening genomfördes under rubriken Export till Indien – marknaden, affärsklimatet och immateriella tillgångar. Bland föreläsarna fanns experter från Business Sweden, Sweden India Business Council, Ericsson och PRV.

img_43tfq1

Kinnery Chandarana (Senior Group Legal Counsel) från Ericsson berättade om deras FoU i Indien och kopplingen till patentlicensiering. Bild: PRV

PRV-bloggen bad en av seminariets arrangörer, PRV:s Martin Lidén att lyfta fram några viktiga lärdomar från seminariet.

  • Indien är en enorm marknad med stor potential och landet är under ständig förändring.
  • Det är viktigt att förstå kulturella skillnader och traditioner när man gör affärer. Genom att anpassa sig till marknaden kan företags tillgångar bidra till att på bästa sätt skapa värde.
  • Att registrera immateriella rättigheter i Indien är en trög process, men förbättringsåtgärder genomförs. Det finns ett väl fungerande domstolssystem.
  • Under 2016 kom en ny indisk immaterialrättspolicy. Förhoppningarna om konkreta förändringar är stora.

Fler tips och råd om vad som är bra att tänka på när det gäller patent, varumärke och design i andra länder finns här.

/Oscar Dieden – kommunikatör på PRV

Kommentarer inaktiverade för Så gör du affärer i Indien

Under immaterialrätt