Etikettarkiv: innovation

Design Thinking – ett samband mellan kreativitet och affärsnytta

Design Thinking är en metod som ofta används för att lösa utmaningar inom såväl design som affärsstrategi och olika former av utvecklingsprojekt. När Ideos CEO Tim Brown höll sitt andra TED-talk argumenterade han just för att allmänheten skulle sätta design i ett större sammanhang för att också kunna förstå dess genomslag ur ett större perspektiv. Tim Brown förklarar att nyckeln till innovation inte handlar om produkter som ett isolerat fenomen. Det består i att hitta en lösning som framgångsrikt kan förena kreativitet med affärsnytta – genom att integrera tre saker.

design_thinking.jpg

 

Desirability

Tim Brown beskriver Desirability som ”what humans need”, vad människor behöver. Kända innovationer genom historien som tryckpressen eller internet har lyckats med att tillgodose människan med verktyg som inte tidigare funnits, och som förändrat dess möjligheter och beteenden i grunden.

”I’d like to suggest that if we take a different view of Design and focus less on the object and more of Design Thinking as an approach that we might actually see the results in a much bigger impact.”

Tim Brown

Feasibility

Feasibility kan enkelt översättas till ”genomförbarhet” och i synnerhet teknisk genomförbarhet. Feasibility ställer ofta frågan om hur en specifik lösning kan implementeras för att göra verksamheten mer hälsosam och stark. För organisationer handlar denna aspekt ofta om att utvärdera sina befintliga tillgångar – såväl ekonomiska, tekniska som intellektuella – och sätta en potentiell innovation i förhållande till dessa; hur långt ifrån dagens verksamhet är denna lösning från dagens verksamhet och vilken risk innebär en eventuell implementering?

Viability

Viability syftar främst till ekonomisk livskraft. Detta handlar delvis om att skapa något som är så pass omfattande och livskraftigt att det kan stå sig långsiktigt. En viktig förutsättning för ekonomisk livskraft är även designskydd, även kallat formskydd och mönsterskydd. För att en produkt ska kunna designskyddas så krävs att den är ny – att designen skiljer sig från all tidigare offentliggjord design – och att designen har en särprägel. Det är även viktigt för ditt företag att registrera ditt varumärke och få ensamrätt till varumärket för dina varor och tjänster. Varumärket hjälper dig att nå ut till kunder, affärspartners och investerare. Att registrera det är en viktig del i ditt strategiska arbete och kan leda till bättre affärer.

Lär dig mer

Vill du lära dig mer om hur du kan göra ditt företags varumärke starkare? PRV erbjuder kurser löpande under våren. Nästa kurs är grundkursen i varumärke som ger dig en bra förståelse för de juridiska förutsättningarna för dig som jobbar såväl strategiskt som operativt. Kursen riktar sig till alla – oavsett om du kommer från ett globalt högteknologiskt företag, en reklambyrå, en liten startup eller eller rentav representerar dig själv.

// Mikael Norberg Tot, PRV

 

P.s. Jag har valt att inte översätta begreppen ”Design Thinking”, ”Desirability”, ”Feasibility” och ”Viability” på grund av att de är tydligt förankrade termer i denna teori. Istället har jag valt att redogöra för begreppens betydelse under respektive stycke. D.s.

Kommentarer inaktiverade för Design Thinking – ett samband mellan kreativitet och affärsnytta

Under design, immaterialrätt, upphovsrätt

Forskare och doktorander ska lära sig mer om immaterialrätt

Foto: Stefan Stefancik / Unsplash

PRV har på uppdrag av regeringen inlett en satsning på att höja kunskapen bland doktorander och forskare om immateriella tillgångar och immaterialrätt.

Satsningen är en del i ett uppdrag från regeringen som innebär att PRV ska arbeta för att höja kunskapen bland universitet och högskolor om immateriella tillgångar och rättigheter, samt forskares och doktoranders kompetens inom dessa områden.

– På universitet och högskolor skapas ständigt nya immateriella tillgångar, till exempel forskningsresultat, mjukvara, databaser, text, foto och uppfinningar. För att kunna hantera dessa tillgångar och nyttiggöra dem på bästa sätt är det viktigt att ha grundläggande kunskaper om upphovsrätt, patent, design- och varumärkesskydd, säger Maziar Soltani, enhetschef på PRV och ansvarig för denna satsning.

Skräddarsydd utbildning för att stärka den immaterialrättsliga kompetensen
Inom ramen för denna satsning har PRV bland annat tagit fram en utbildning som erbjuds universitet och högskolor. Tredagars-utbildningen anpassas efter varje lärosätes önskemål och erbjuds i samarbete med respektive lärosäte. Utbildningen fokuserar på att förmedla grundläggande kunskaper om immaterialrätt, hur man kan hitta patentinformation inom relevant teknikområde och hur man som forskare eller doktorand kan nyttiggöra sin forskning i olika sammanhang.

För närvarande erbjuds utbildningen på flera lärosäten, som till exempel Uppsala universitet, Stockholms universitet och Kungliga Tekniska högskolan, KTH. På KTH i Stockholm har man haft utbildningen ett flertal gånger. Vid det senaste tillfället var det drygt 35 doktorander och forskare som hade anmält sig. De kom från nio olika områden, till exempel datavetenskap, kemi och elteknik.

–Ett syfte med utbildningen är att ge doktorander och forskare de verktyg de behöver för att kunna hitta information i publika patentdatabaser. Det handlar om användbar information som är relevant för deras forskningsarbete, och som ofta inte finns på annat håll, säger Maziar, och fortsätter: Dessutom vill vi ge dem de kunskaperna de behöver för att aktivt kunna ta ställning till offentliggörande av forskningsresultat, och möjligheten att senare kunna hantera resultaten strategiskt.

Om regeringsuppdraget
Uppdraget att öka kunskapen om immaterialrätt bland universitet och högskolor sträcker sig till och med år 2019. Under den tiden ska PRV verka för att skapa förbättrade förutsättningar för unik, effektiv och internationellt gångbar forskning vid svenska universitet och högskolor, som i sin tur leder till ökad tillväxt i Sverige.

/Margarita Linné, kommunikatör på PRV

1 kommentar

Under immaterialrätt

Kvinnohälsa – ett tema för uppfinnare

Nu är den här igen, den så kallade fruntimmersveckan. Konstigt nog inleds den i Sverige med ett namn som traditionellt används för pojkar: Fredrik. Vi på bloggredaktionen väljer att denna vecka fokusera på innovationer som utvecklats för att hjälpa kvinnor,  och vi lyfter kvinnliga innovatörer.

Cellprovtagning för att bekämpa en av de vanligaste cancerformerna

Borste för att ta cellprov. Patentnr. US4762133.

Livmoderhalscancer hör, enligt Vårdguiden, till de vanligaste cancerformerna bland kvinnor i Sverige och i världen. Sverige har ett väl uppbyggt screening-program där man genom cellprovtagning kan upptäcka tidiga former av cellförändringar som senare kan leda till cancer om de inte tas bort i tid.

Vid dessa undersökningar används en särskild borste för att samla in celler som senare analyseras. För att kunna göra så tillförlitliga analyser som möjligt behövs ett stort antal celler från olika områden i och runt livmoderhalsen. År 1988 utvecklade amerikanerna Irman Bayne och Edwin Adair en speciell borste som gjorde det möjligt att samla in ett större antal celler från livmoderhalsen, både inifrån livmoderhalsen och från själva tappen.

BH – förtryck eller stöd

BH från 1914. Patentnr. US1115674.

Få klädesplagg har under historiens gång gett upphov till så starka reaktioner och diskussioner som BH:n, eller bysthållaren. Det var Mary Phelps Jacob som uppfann den första moderna BH:n år 1914.

Enligt patentdokumentet uppfann hon den för att bland annat erbjuda en bysthållare som ”has no back and therefore does not interfere with any design of evening gown that may be chosen” och som passar att användas till ”violent excercise such as tennis”. Så oavsett om den används som klädesplagg eller om man helst vill bränna den: BH:n lär förbli ett vanligt förekommande klädesplagg i våra garderober.

Menskoppen – miljövänligt kärl

Menskopp i gummi från 1937. Patentnr. US2089113.

Varje månad är den där, lingonveckan, eller, som jag och mina kompisar kallade det på skolgården: kattungar. De flesta kvinnor och andra med livmoder har eller har haft det: mens.

Det finns såklart ett brett spektrum av skydd som man som kvinna ( 🙂 ) kan beväpna sig med. Tamponger, bindor och trosskydd har de flesta nog hört talas om.

På senare år har ett speciellt mensskydd fått särskilt mycket uppmärksamhet: menskoppen. Man skulle kunna tro att den är en ganska ung uppfinning, men faktiskt så går dagens moderna menskopp tillbaka till en uppfinning som patenterades redan år 1937. Det var Leona W Chalmers som uppfann detta skydd, som idag blivit ett allt vanligare alternativ för den som vill ha ett miljövänligt och kostnadseffektivt mensskydd.

Listan på uppfinningar som kommit kvinnor till gagn kan göras lång, dessa är bara ett urval. Den gemensamma nämnaren för dessa uppfinningar är att de utvecklades främst för att på något sätt hjälpa kvinnor. Under veckan följer ytterligare ett blogginlägg som då fokuserar på uppfinningar som gjorts av kvinnor. Håll utkik!

/Margarita Linné, kommunikatör på PRV

2 kommentarer

Under patent

Få kvinnor söker patent – samtal i Almedalen

PRV håller idag seminarier i Almedalen för att lyfta viktiga frågor om innovation, företagande och tillväxt. Här återges några av insikterna för att ge en momentan bild av diskussionerna:

Få kvinnor söker patent.

Få kvinnor söker patent. Klicka på bilden.

 

Många entreprenörer understryker att kompetens, kapital och kontakter är oerhört viktigt för att förverkliga sin idé. I samtalen lyfter vi frågan om hur vi kan få fram fler kvinnliga innovatörer i Sverige. Det har tyvärr visat sig att kvinnor i mindre utsträckning än män vänder sig till vårt nationella innovationsstödssystem, där de kan få hjälp med just kompetens, kapital och kontakter. Vi måste förstå vilka förutsättningar kvinnliga innovatörer har och bli bättre på att informera om de möjligheter som finns. En sak som framgår i samtalen är att vi behöver jobba med attityder och bryta traditioner för att öka andelen kvinnor inom alla teknikområden och i samma andetag komma bort från föreställningen att innovation alltid är något att ta på. Idag kan vi följa en spännande utveckling med nya sociala och digitala innovationer inom tjänstesektorn.

/PRV-teamet i Almedalen

1 kommentar

Under immaterialrätt

Sverige klättrar i innovationskraft

Glödlampor_1PRV (Patent- och registreringsverket) presenterar ny statistik över innovationsklimatet i landet. Sverige klättrar en placering och tar bronsplatsen som Europas mest innovativa land sett till patentansökningar per capita.

Sverige fortsätter att hålla en stabil nivå gällande nationella patentansökningar, under 2015 inkom totalt 2427 ansökningar till PRV, under samma år beviljades 889 patentansökningar. Den europeiska patentorganisationen EPO beviljade 1939 patentansökningar från svenska företag och innovatörer.

I den absoluta toppen över nationella patentansökningar till PRV finner vi Scania som följs av Medivir och SKF. När det gäller europeiska patent placerar sig Ericsson, SKF och Electrolux i patenttoppen.

– Det blir oerhört tydligt att Sveriges stora företag har genomtänkta patentstrategier vilket är väldigt positivt. Vi har ett aktivt innovationsklimat och håller goda positioner på den Europeiska marknaden, säger Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på PRV.

80 procent av värdet finns i de immateriella tillgångarna
Innovation och immaterialrätt stärker Sveriges och Europas konkurrenskraft, det skapar tillväxt, ekonomisk styrka och arbetstillfällen. Det har regeringen uppmärksammat och valt att satsa extra mycket på under en kommande fyraårsperiod, det framgår i budgetpropositionen. Satsningen innebär bland annat att PRV får utökade medel för att intensifiera sitt arbete med att sprida kunskap och information om immaterialrätt och immateriella tillgångar i samhället.

Omkring 80 procent av en verksamhets värde ligger i immateriella tillgångar och är av stor strategisk betydelse i en alltmer kunskapsintensiv ekonomi. Regeringens satsning ska öka medvetenheten om områdets betydelse för innovation och tillväxt och lyfter tydligt PRV:s roll i detta. Den 23 mars kommer Näringsdepartementet och PRV att lansera satsningen och presentera en mer detaljerad plan.

– Det är hög tid att ännu tydligare rikta fokus på vikten av immateriella tillgångar – för innovationsförmåga, konkurrenskraft, tillväxt och nya jobb i Sverige, säger Susanne Ås Sivborg.

Sveriges Radio rapporterar om händelsen och Susanne Ås Sivborg uttalar sig.

/Stina Lilja, pressansvarig på PRV

 

Kommentarer inaktiverade för Sverige klättrar i innovationskraft

Under patent

”Bridging Business and Research” Minska avståndet mellan företag och forskning

80 miljarder euro har anslagits av EU till Horizon2020 för forskning och innovation för åren 2014-2020. Inom detta projekt ryms programmet MSCA- Marie Sklodowska-Curie åtgärderna där forskare från och utanför Europa erbjuds att vidareutveckla sin karriär. I programmet bygger det på mobilt utbyte av forskare/forskning mellan länder och samarbetsprogram mellan forskning och företagande. Här erbjuds stipendier för såväl forskare/doktorander enskilt som för företag. Som ett led i att uppmuntra även företagare (non-academia med MSCA terminologi) att ansöka i programmet arrangerades seminariet igår av Vinnova riktat mot ”MSCA Bridging Business and Research, campaign for the promotion of the non-academic sector participation in MSCA”. På talarlistan fanns såväl större företag som CERN och Volvo som mindre företag som SECTRA, och som har deltagit i programmet och kunde berätta om sina positiva erfarenheter. ”Det behöver inte vara så svårt” säger en av dem och menar att även om ansökningsprocessen kan kännas svåröverskådlig finns det mycket hjälp att få. En aspekt deltagarna fick med sig är frågan om de immaterialla-IP rättigheterna, avtal behöver skrivas före projektet startar så att frågan om ägarrätten är reglerad.

Vart vänder man sig då om man vill undersöka möjligheterna inom programmet? Vinnova och Vetenskapsrådet är de nationella kontaktmyndigheterna för Horizon2020 och erbjuder information och rådgivning. Det finns även andra organisationer som erbjuder hjälp, tex EEN, Enterprise Europe Network och SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. IPR helpdesk på Europeiska kommissionen erbjuder rådgivning inom IP frågor.

/Anna Hedberg, patentingenjör inom kemi, PRV

Kommentarer inaktiverade för ”Bridging Business and Research” Minska avståndet mellan företag och forskning

Under innovation

Största pärlplattan snart på Arlanda

Min son kommer hem med två pärlplattor om dagen. Förra veckan var det en Turtle. Oftast är de sexkantiga och saknar begripligt mönster. Men jag säger att de är fina ändå. Han är ju bara fyra.

I Sigtuna bygger tvåhundra elever just nu världens största pärlplatta, rapporterar Lilla Aktuellt. Den mäter 40 kvadratmeter och ska hänga i avgångshallen på Arlanda.

Pärlplattan är en svensk uppfinning. Gunnar Knutsson i Vällingby experimenterade i början av 60-talet med att trä indianpärlor på tråd i olika mönster, när han kom på att pärlorna fick en helt ny vinkel om man i stället trädde dem på en träbit med spikar.

Knutsson tillverkade en återanvändningsbar fixturplatta i plast med små piggar att bygga pärlorna på. SE 217 875 visar Knutssons patent.

Eleverna i Sigtuna arbetar faktiskt enligt en metod som också är patenterad. I patentskrift SE 528 424 (Munkplast AB) visar uppfinnaren Björn Crona ett förfarande för att bilda mönster på pärlplattor:

Man tar ett foto – i detta fall skolbarnen framför rådhuset i Sigtuna – och omvandlar det till en digital bitmappad representation. Sedan läggs ett rutnät över bilden, där varje ruta får representera en pärla.

Beroende på upplösning kan rutorna komma att innehålla fler än en färg, så en algoritm får räkna ut vilken färgton som ligger närmast. Här kommer förstås antalet tillgängliga toner på pärlor att påverka slutresultatet.

För varje ruta i rutnätet sätts en siffra som motsvarar den tänkta pärlans färg (varje pärlkulör har fått ett nummer). Lilla Aktuellt visar oss detta mycket pedagogiskt i klippet ovan.

Sedan är det bara bygga. 40 kvadrat handlar nog mer än något om organisation, samarbete och tålamod, vilket man verkar besitta på Väringaskolan i Sigtuna. Samt 1,6 miljoner pärlor.

Till jul checkar världsrekordplattan in på Arlanda. Det gäckar mig dock att man väljer placera den i avgångshallen och inte i ankomsthallen?

”Welcome! you are in Sigtuna”

Stefan Hultquist, enhetschef och utbildare PRV

Källa: SVT, Sydsvenskan & dn.se samt Svensk Patentdatabas

IMG_3250_webb3

”Turtle” (foto: Thérèse Ahlén)

Kommentarer inaktiverade för Största pärlplattan snart på Arlanda

Under patent

Innovation, ett medel för tillväxt

”Målet är att vi i Sverige ska bli skickligare på att omvandla idéer till produkter och utveckla nya innovationer, varor och tjänster.”

Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på PRV (Patent- och registreringsverket) replikerar på Per Frankelius debattartikel ”Sveriges topplacering i innovation är missvisande”.

Per Frankelius presenterar en mycket intressant artikel om hur svensk konkurrenskraft kan stimuleras på den globala marknaden. Han menar att Sverige som en världsledande innovationsaktör är en myt. Jag menar att ett aktivt arbete för att öka nyttiggörandet av innovation pågår.

Sverige är ett innovativt land – som behöver bli bättre på att omvandla innovation till färdiga produkter och tjänster som genererar tillväxt. För att lyckas med kommersialiseringen av en idé krävs bland annat en genomtänkt immaterialrättsstrategi samt ett fungerande stödsystem.

På PRV arbetar vi för ett gynnsamt företagsklimat och en god innovationsprocess som leder till tillväxt. Idéer ska kommersialiseras och bli färdiga produkter som fyller en funktion på marknaden.

På uppdrag av regeringen har PRV sedan några år tillbaka arbetat för att sprida och öka kunskapen om immaterialrätt, innovation och ekonomisk tillväxt i samhället. Immateriella tillgångar är centrala affärsverktyg för ökad tillväxt och konkurrenskraft, liksom att de är ett strategiskt redskap för värdeskapande och nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap.

Målet är att vi i Sverige ska bli skickligare på att omvandla idéer till produkter och utveckla nya innovationer, varor och tjänster.

/Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på PRV

2 kommentarer

Under innovation

PRV får utökade medel för att sprida kunskap om immaterialrätt

I regeringens budgetproposition för 2016 görs ytterligare satsningar inom innovationsstödssystemet. Patent- och registreringsverket (PRV) ges utökade medel för att fortsätta arbetet med att sprida kunskap om immaterialrätt.

I regeringens nya budget tilldelas innovationsstödsystemet 20 miljoner kronor årligen för perioden 2016-2019. Medlen ska bland annat förstärka PRV:s vägledande och kunskapsspridande roll inom området immateriella tillgångar, innovation och ekonomisk tillväxt.

– Jag är stolt och glad att PRV får ytterligare medel för att arbeta med dessa frågor. Vi har varit framgångsrika i våra insatser hittills – att nå företagare och rådgivare och nu kan vi addera nya målgrupper i arbetet. Ekonomiska medel under fyra år ger utökade möjligheter att arbeta långsiktigt och uthålligt, säger Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på PRV.

Regeringens syfte med satsningen är att utveckla de statliga insatserna inom immaterialrättsområdet för stötta innovation, forskning och tillväxt.

/Stina Lilja, pressansvarig på PRV

Kommentarer inaktiverade för PRV får utökade medel för att sprida kunskap om immaterialrätt

Under Okategoriserade

Jättemonopol inte patenterbart

Det blev världsrekord i världens största fristående brädspel i helgen. Fyrahundra kvadratmeter. Trendiga Warszawa står nu på första plats i Guinness rekordbok, rapporterar Metro. Monopol lanserades 1935 och firar med några mindre förändringar hela 80 år i år.

Monopol är dock inte patenterbart, eftersom första paragrafen patentlagen säger att vad som enbart är ett spel aldrig anses vara en uppfinning.

Dessutom är det troligt att det polska spelet också skulle snava på andra paragrafen, då lösningen inte är ny. Lasse Hallström experimenterade med jättelika Monopol redan 1984, i teveprogrammet Nöjesmassakern.

Till syvende och sist vill bloggredaktionen ändå slå fast att Monopol är ett mycket starkt varumärke.

Stefan Hultquist, enhetschef och utbildare PRV

Kommentarer inaktiverade för Jättemonopol inte patenterbart

Under varumärke