Etikettarkiv: innovationspolitik

PRV i Almedalen: Kvinnliga innovatörer – Hur kan de bli fler?

ideasInnovation är en genusfråga – det framgår tydligt i statistiken över inkomna ansökningar till PRV. Bara 6-7 procent av inkomna patentansökningar kommer från kvinnliga uppfinnare. Det låga antalet ansökningar har varit konstant de senaste tio åren, trots att kvinnorna blir allt fler på forskningsutbildningarna och i teknikintensiva verksamheter. Vad beror detta på och hur lockar vi fler kvinnor till tekniktäta, innovativa branscher?

Den 5 juli kommer PRV att vara på plats i Almedalen för att diskutera dessa frågor med representanter från näringsliv och politik.

En av deltagarna är Ylva Ryngebo, från företaget MID – Medical Innovation Design. Efter att ha jobbat som röntgensjuksköterska i drygt 20 år började hon utveckla egna produkter inom diagnostisk radiologi. Som en av få kvinnliga entreprenörer med ett antal patent i bagaget har hon kunnat samla många erfarenheter inom entreprenörskap och innovation.

Ylva, seminariet har temat ”Kvinnliga innovatörer – hur kan de bli fler”. Finns det någon särskild aspekt eller fråga som du tycker är särskild viktig att lyfta och som du gärna skulle vilja diskutera under seminariet?

– Det borde göras enklare system för att ta sig fram både som innovatör och företagare  idag. Detta gäller båda könen. För att kunna driva fram en uppfinning till en lönsam innovation så krävs det ofta att man även startar företag . Mycket idag är anpassat efter redan etablerade företag som både har kapital och flera anställda. Där tror jag många, framför allt kvinnor, backar och känner viss osäkerhet. Systemen idag är både krångliga och kostsamma. Som till exempel patentsystemen  som inte direkt är anpassade efter den lille uppfinnarens plånbok.

 

Yla Ryngebo. Foto: MID Instruments.

Ylva Ryngebo. Foto: MID Instruments.

Vilka är dina tre bästa tips för kvinnor som funderar på att förverkliga sin innovation?

–  Ta ett steg i taget, håll i pengarna. Mycket kan man göra själv eller få hjälp av sitt nätverk.
–  Med sunt förnuft och envishet så kan man komma långt.
–  Ta råd av experter men var samtidigt kritisk och tänk själv.

 

Seminariet modereras av Susanna Baltscheffsky, chefredaktör på Ny Teknik och äger rum den 5 juli klockan 8.00-9.00 på O’Learys uteservering, Strandgatan 13. Mer information om seminariet finns i Almedalskalendern.

Varmt välkommen!

/Margarita Linné, kommunikatör

2 kommentarer

Under innovation

Stort engagemang för ökad kunskap om immateriella tillgångar

Samtal och diskussioner präglade mötet.

Samtal och diskussioner präglade mötet.

Igår lanserade regeringen en satsning på immaterialrätt som stöd för innovation och forskning. Regeringen har beslutat att avsätta 20 miljoner kronor per år 2016–2019 till PRV och VINNOVA för att öka kunskapen om immaterialrätt och immateriella tillgångar, innovation och ekonomisk tillväxt. Under lanseringen deltog bland annat närings- och innovationsminister Mikael Damberg tillsammans med hundra företrädare för näringsliv, forskning och innovationsstödsystemet i Sverige. Under mötet fick vi på PRV många värdefulla insikter från deltagarna – både på plats och via twitter.

Nu fortsätter arbetet med att utforma spännande och relevanta aktiviteter. Vi kommer att gå igenom alla erfarenheter från gårdagen som stöd för att landa rätt. Här är ett snabbt axplock av några kommentarer som ger en bild av det stora engagemanget för och bredden i frågorna:

”Långsiktighet och höjd kunskap om kommersialisering av Immateriella. tillgångar i bolagsledningar”

”Glöm inte tjänsteinnovationer, innehållsinnovation och nya sätt att se på innovation.”

“Build investor confidence by encouraging dialogue between stakeholders, providing stability and good governance, investing in infrastructure and ensuring that regulatory frameworks are predictable, transparent, robust and up to date.

”bjud in köpare till en stor IP fest där köpare och säljare kan mötas”

”Forskningsfinansiärerna bör redan innan beslut om finansiering fattas ställa högre krav på en nyttiggörandeplan, vilken inkl svar på frågan hur IP ska hanteras.”

”IP uppenbarligen bra verktyg för säkring av investerade medel och detta vet stora företag och stora marknader.  Spridning av kunskap samt stödsystem behövs för att tillgängliggöra detta verktyg för SMEs.”

”ser fram emot en forskningspropp med tydligare krav på impact och där IP är ett verktyg på vägen”

Du kan ta del av hela det webbsända mötet och programmet här

På twitter kan du följa de livliga diskussionerna via #prvsverige. 100 tweets kom in i samband med mötet.

Och i pressen har vi idag två rykande färska artiklar från mötet:
Företag ska tjäna mer pengar på sina uppfinningar (Ny Teknik)
Maxa tillväxten med rätt strategi för immaterialrätten  (Veckans affärer)

/Anna Engquist, strateg för digitala medier på PRV

Kommentarer inaktiverade för Stort engagemang för ökad kunskap om immateriella tillgångar

Under immaterialrätt

Visste du att ca 80% av en verksamhets värde ligger i immateriella tillgångar?

Immateriella tillgångar - 80% av värdet!Idag lanserar regeringen sin satsning på immateriella tillgångar. Syftet är att lyfta kunskapen om områdets betydelse för innovation och tillväxt. För att markera startskottet arrangerar Näringsdepartementet och PRV en eftermiddag full med värdefulla insikter och exempel från spännande företag, angelägen forskning och skärningspunkten däremellan.

Vi webbsänder på prv.se från kl 13. Ingen registrering krävs för att se sändningen.

På Twitter samlas vi kring #prvsverige.

Se program och webbsändning

 

3 kommentarer

Under immaterialrätt

Immaterialrätt ger förutsättningar för ett offensivt näringsliv

Förra veckan presenterade regeringen sin vårbudget. Den näringspolitiska offensiv som regeringen vill göra betonar samarbete, stärkt export och finansiering i tidiga skeden. Det pekar ut en riktning som PRV redan slagit in på.

Verktyg för framgång

Frågor om immaterialrätt är intressanta först när de hamnar i rätt sammanhang. Därför är samarbete en förutsättning för framgång. De senaste åren har vi på PRV också arbetat hårt för att knyta tätare band inte minst till aktörerna i innovationsstödssystemet. Almi som får öronmärkta pengar i vårbudgeten är en självklar och viktig samarbetspartner, andra exempel är universitet och högskolor och deras innovationskontor, inkubatorer och science parks, innovations- och företagsstödjande myndigheter. Dessa samarbeten har hjälpt oss på vägen mot att få bättre insikt om företagens verklighet, vilka frågor de ställs inför och på vilket sätt immaterialrätten är ett viktigt verktyg för deras framgång. Samtidigt har aktörerna i innovationsstödssystemet blivit bättre på att ställa frågor till oss. De har pekat ut nya områden där vår kompetens inom så skilda områden som varumärkesregistreringar och business intelligence baserad på patentinformation kunnat komma till nytta.

Utväxling på tid och pengar

Att vi lyckas sätta immaterialrätten i rätt sammanhang är av avgörande betydelse för hur offensivt det svenska näringslivet ska lyckas bli. Konkurrenskraft och immaterialrätt hänger ju intimt ihop. Ska vi lyckas stärka exporten måste de svenska företagen komma med unika erbjudanden. Vi måste säkerställa att företagen får utväxling på den tid och de pengar som investeras i att, både i tidiga och senare skeden, skapa kunskapstillgångar.

Ett stärkt innovationsklimat

Med den expertkunskap vi på PRV har inom immaterialrätt har vi tillsammans med den kompetens om företagens behov som finns hos aktörerna i innovationssystemet förutsättningarna för att gemensamt arbeta för ett stärkt innovationsklimat.

/Cecilia Fröderberg, projektledare PRV

Kommentarer inaktiverade för Immaterialrätt ger förutsättningar för ett offensivt näringsliv

Under immaterialrätt

Annie Lööf med när IVA överlämnar Innovationsplan Sverige

På måndag den 10 oktober överlämnar IVA sitt inspel till Innovationsstrategin för Sverige, det som IVA  kallar för Innovationsplan Sverige. Intresset för överlämningen är stort varför man också kommer sända seminariet live på webben. Seminariet börjar 16.30 och håller på till 18.30.

IVA har nu fått bekräftat att vår nya näringsminister Annie Lööf kommer att medverka och därmed ersätta Maud Olofsson som var tilltänkt från början.

PRV har deltagit i projektet genom vår generaldirektör, Susanne Ås Sivborg, som suttit med i referensgruppen. Vidare har vi deltagit på olika sätt för att säkerhetsställa att immaterialrätten kommer med.

På måndag kommer jag vara närvarande och ser med spänning fram emot att lyssna på hur Annie Lööf ser på innovation och hur det ska skapa tillväxt i Sverige. Vi kommer nog inte få alla svar men i alla fall ett smakprov.

//Paula Lembke, Marknadschef PRV

Kommentarer inaktiverade för Annie Lööf med när IVA överlämnar Innovationsplan Sverige

Under innovation

Innovation igen

Almedalen - Visby

Diskussioner om innovationspolitiken från Almedalsveckan.

Ja, så börjar man nästan känna efter två dagar i Almedalen i innovationens tecken. Nu beror det givetvis på att jag har valt att gå på de seminarier som handlar om just innovation men nog känns det som om innovation är lite av ett modeord just nu. Och visst finns det mycket att prata om. Sverige är till exempel ett av världens mest innovativa länder trots att vi investerar mindre del av BNP i forskning och utveckling än många andra länder. Och så har vi så svårt att skapa tillväxt ur alla de innovationer vi tar fram. Vad kan det bero på? Ja, det är en fråga som man sökt svaret på i de flesta av seminarierna som har haft innovation som huvudtema. Har jag själv fått svaret på den frågan? Egentligen inte. Det är många faktorer som spelar in, till exempel bristen på fördelar eller ”morötter” för investerare, en viss inbyggd ovilja hos oss svenskar att ta risker, rädslan för att inte lyckas – det är inte okej att inte lyckas – och bristen på kompetens, kunskap och förståelse för vad det handlar om att starta, driva och utveckla företag. Det är bara några exempel på de hinder som många känner inför steget att utveckla sitt företag. Jag ser från mitt perspektiv att just bristen på kunskap kan vara en viktig faktor som spelar in. Man kan tycka att det borde vara relativt enkelt att lösa men det är en fråga om tid, pengar och resurser, vilket framförallt de små och medelstora företagen saknar. Flera diskussioner landade i att just detta är huvudanledningen till att många av alla de start-ups som finns aldrig växer och utvecklas till de medelstora företag som Sverige har brist på, det vill säga de företag som har potential att bli våra nya storföretag.

Susanne Ås Sivborg, PRV:s Generaldirektör
Från Visby och Almedalen.

Kommentarer inaktiverade för Innovation igen

Under innovation

Vem ska bestämma vad forskningen ska fokusera på. Staten, företagen eller forskarna själva?

Det var en av frågorna som ställdes i tisdagsmorgonens paneldiskussion anordnad av RISE (Reseach Institutes of Sweden) – ett nätverk av forskningsinstitut. Temat för diskussionen var att Sverige behöver både spetsforskning och entreprenörskap och balansen mellan dessa. Paneldiskussionen handlade om vem som ska styra inriktningen på forskningen – staten, industri och företag eller forskarna själva. Panelen delade i stort sett statssekreterare Peter Honeths uppfattning (Utbildningsdepartementet) att universitet och högskolor ska ägna sig åt vad man kallar för grundforskning medan andra, typ forskningsinstituten, ska vara de som ägnar sig åt mer behovs- eller företagsdriven forskning. De flesta delade hans uppfattning men undrade om inte samhällets behov och marknadens efterfrågan borde beaktas mer för att skapa ett större samhällsvärde i forskningen och ge mer ”matnyttig” utdelning för de pengar som staten investerar i universitets och högskolors forskning. Och jag måste säga att det har jag nog också tyckt ibland, men när jag lyssnar på skälen till varför man inte ska styra den mer grundläggande forskningen ändrar jag min uppfattning – vem ska då komma fram med de banbrytande upptäckterna och det nya tänket som ligger till grund för framtida utveckling, om all forskning ska relatera till de behov vi har och tror att vi har idag? Var kommer då framtiden in? En sak är säker, vi måste se till att hålla en balans och hittills har vi i Sverige varit bra på den balansen och det är en av orsakerna till att vi är ett av världens mest innovativa länder.

Susanne Ås Sivborg, PRV:s Generaldirektör
Från Visby och Almedalen.

Kommentarer inaktiverade för Vem ska bestämma vad forskningen ska fokusera på. Staten, företagen eller forskarna själva?

Under innovation

Innovationsdag i Almedalen

Så är det dags igen – Sveriges största evenemang med politiska förtecken. Innovation var ett stort tema för måndagens seminarier och IVA presenterade sitt projekt ”Innovation för Tillväxt” – projektet som ska hjälpa Sverige att skapa bättre förutsättningar för att innovation ska kunna leda tillväxt och företagande. Immaterialrätten är ett viktigt verktyg för att skapa möjligheter för att innovationer ska kunna leda till tillväxt. Det är dock ett komplicerat område och många, framförallt små och medelstora företag saknar kunskap om de möjligheter som immaterialrätten ger. PRV, Vinnova och Svenskt Näringsliv har gjort ett inspel till IVA:s projekt – Immaterialrättens givna plats i innovationsarbetet där vi vill lyfta fram den brist på kunskap och förståelse som många aktörer i innovationsprocessen upplever. Jag anser att vi i Sverige måste få bättre kunskap om immaterialrättens betydelse och hoppas förstås att vårt inspel ska leda till att vi satsar mer på detta i framtiden.

Susanne Ås Sivborg, PRV:s Generaldirektör
Från Visby och Almedalen.

Kommentarer inaktiverade för Innovationsdag i Almedalen

Under innovation

Den svenska paradoxen – släpp loss vår innovationspolitik!

Jag läste en skrift från Vinnova som jag tycker är tydlig och bra. Den heter ”Därför behöver Sverige en innovationspolitik”. Vinnova slår fast att Sverige står inför stora möjligheter och utmaningar det vill säga globaliseringen, klimatfrågan och en åldrande befolkning. I Sverige satsar vi en hel del på forskning och utveckling men vår kommersiella output är alldeles för låg – den så kallade svenska paradoxen. Det är lika bra att se sanningen i vitögat och sedan samla kraft. Sverige måste stimulera de små- och medelstora företagen i långt högre utsträckning att använda sig av sin fulla potential på innovationsområdet. Sverige måste uppmuntra nära relationer mellan akademi och små- och medelstora företag i samkoordinerade insatser och vi måste använda vårt innovationssystem mer optimalt. Sist men inte minst viktigt måste Sveriges alla företag bli bättre på att skydda sina idéer med hjälp av immaterialrätt för att bli konkurrenskraftiga på en global marknad.

Kanske att innovationspolitiken även blir din viktigaste frågeställning inför valet?

Anna Engquist, webbansvarig på PRV

2 kommentarer

Under innovation