Etikettarkiv: innovationsrådgivning

Rådgivning i innovativa, digitala och skalbara tillväxtbolag

Fredrik Stenman är affärsrådgivare för innovativa och digitala tillväxtbolag hos Inkubera i Örebroregionen. Rådgivningen gäller skalbara lösningar som kräver ett holistiskt synsätt på företagande och affär.

Fredrik Stenman. Företagsrådgivning i digitala bolag.

Fredrik Stenman. Rådgivning i digitala bolag.

Med erfarenheter som VD, bolagsbyggare och affärscoach vill Fredrik fokusera på affärsidén och koppla den till försäljning, marknad, rekrytering, riskhantering, kompetensförsörjning, avtalsskrivning, eftermarknad och budgetering. Kort sagt alla de saker som behöver hänga ihop för att bygga ett framgångsrikt och hållbart företag.

”Det är otroligt inspirerande för mig att möta innovativa människor i olika skeden i företagandet”, säger Fredrik.

I sin roll som rådgivare möter Fredrik entreprenörer i olika faser; innovativa start-ups, forskare vid universitet och högskola och innovatörer i etablerade och högteknologiska industribolag. Den gemensamma nämnaren är att entreprenören har tagit fram en smart bärande idé som är digital, innovativ och skalbar. Teknikområdena kan skifta.

”Utmaningen för mig som rådgivare är att tillsammans med innovatören granska och bedöma innovationen ur ett affärskritiskt perspektiv. Idén kan vara strålande, men finns det ingen köpare så måste vi skruva på erbjudandet”, berättar Fredrik.

Just denna process kan vara krävande för den som har utvecklat en idé. Inte sällan handlar det om kompromisser och vidareutveckling.

”Min erfarenhet är att denna process är särskilt krävande för den skolade forskaren. Det har sin förklaring i forskarvärlden och i den forskningskultur som finns vid lärosätena”, reflekterar Fredrik.

I ett patentintensivt Sverige behöver vi bli bättre på att kommersialisera våra innovationer. Det är ett välkänt faktum som känns igen i flera patentintensiva europeiska länder.

”Vi kan lära mycket av andra och det klimat som finns internationellt, till exempel i Silicon Valley. Där är ruljangsen stor med en skön mix av innovatörer, forskare, investerare, bolagsbyggare och rådgivare. Ofta växlar en och samma person mellan rollerna och bidrar med sin kompetens i flödet”, berättar Fredrik.

Strategier för immateriella rättigheter
Det immaterialrättsliga perspektivet kommer in mycket tidigt i rådgivningen. Initialt screenar man idén, företaget och människorna bakom. Det handlar om att utvärdera hela idén och företagets möjligheter för att se om det är meningsfullt att fördjupa rådgivningen.

”Som rådgivare går man in helhjärtat i en givande relation med innovatören, då måste man tro fullt ut på framgången. Min roll är att nå resultat tillsammans med entreprenören”, avslutar Fredrik.

En bra rådgivare, enligt Fredrik:

  • Åstadkommer resultat med entreprenören.
  • Är driven och hjälper till att få rätt saker utförda.
  • Har förståelse för nyttan med de immateriella tillgångarna och innovation.
  • Förstår vad som är unikt med idén, vad som skiljer den från konkurrenternas.
  • Har välgrundade insikter om affären och kundperspektivet.
  • Har mycket djup insikt om hur man bygger företag.

Länktips för rådgivare
På PRV arbetar vi med att stärka dig i din roll som företags-, affärs- eller innovationsrådgivare, när det gäller rådgivarkompetens inom immaterialrätt och immateriella tillgångar. Se material och aktiviteter på prv.se.
Företagsrådgivare

/ Anna Engquist, strateg digitala medier på PRV

Kommentarer inaktiverade för Rådgivning i innovativa, digitala och skalbara tillväxtbolag

Under innovation

Nya perspektiv på immateriella tillgångar

Hur göra business av sina immateriella tillgångar? Det vet advokat Ia Modin på IAM Advokatbyrå och Olof Hansson, grundare av företaget Whitelines. Ett uppskattat radarpar som förmedlar sina kunskaper som föreläsare på PRV:s kurs Affärsstrategisk hantering av immateriella tillgångar.

Vid senaste kurstillfället i Karlstad 2 juni deltog ett 15-tal intressenter med koppling till rådgivning i innovationsstödssystemet. Från PRV deltog denna gång undertecknad och Heidi Wiik. Kursens upplägg präglas av Ias juridiska och systematiska syn på de immateriella tillgångarnas värdering kombinerat med Olofs mer affärsmässiga angreppssätt. Båda synsätten applicerade på ett fiktivt företagsexempel där kursdeltagarna medverkar till att utarbeta en affärsstrategi genom kontinuerlig interaktion med föreläsarna.

Olof drar förutsättningarna för den fiktiva affärsidén.

Olof drar förutsättningarna för den fiktiva affärsidén.

Olof började med att konstatera att alla processer ser ut som ett trassligt garnnystan, oavsett vilket genomarbetat flödesschema man tror sig följa. En smula dystopisk framställning, men förmodligen ganska korrekt. Ingen vågade i alla fall protestera högljutt. Under dagens gång manade Ia och Olof på hur vi skulle lägga upp och utveckla affärsmodellen utifrån våra fiktiva immateriella tillgångar. Olofs entreprenörstänk ivrigt avbrutet av Ias reflektioner och varningar om juridiska trångmål och återvändsgränder.

När vi vid dagens slut summerade ”vårt” företags utveckling konstaterade vi att affärsmodellen knappast blivit som förväntat. Med en känsla av hur-kunde-det-bli-sådär? packade vi ihop för den här gången. Fullmatade med nya kunskaper om immaterialrätt.

Ta chansen att vidga ditt affärsmässiga perspektiv på immateriella tillgångar du med. Nästa kurstillfälle är 4/10 i Linköping. Läs mer om PRV:s kurser för rådgivare på prv.se.

/Jonas Holmqvist, patentingenjör och kundansvarig mot rådgivare på PRV

Kommentarer inaktiverade för Nya perspektiv på immateriella tillgångar

Under immaterialrätt