Etikettarkiv: Innovationsstrategi

Värdet av IP-strategi: ”best of” från fredagens seminarium – vi har hela listan!

Utvecklingen av en IP-strategi var i fokus i fredags när PRV och VINNOVA höll webbseminarium om immaterialrätt ur ett affärsstrategiskt perspektiv. Visdomsorden duggade tätt som novembernederbörd från en långt ifrån talträngd expertpanel.

Fr v: Ninni Petersson, Annika Kilander, Anders Sundelin, Anna Danestig samt Anders Karlsson

Fr v: Ninni Petersson, Annika Kilander, Anders Sundelin, Anna Danestig samt Anders Karlsson

Tillsammans med expertpanelen fick vice VD Ninni Petersson från miljöteknikföretaget Flocazur med beröm godkänt som levande exempel på nyttan av att ta fram en IP-strategi, något de kunnat göra tack vare den IP-check de fått som stöd. Checken ger små- och medelstora företag möjlighet att ta fram en strategi för att hantera sina immateriella tillgångar eller utveckla den befintliga. Stödet har pilottestats i två omgångar och ska längre fram lanseras i större skala.

Vill du ha långa versionen av seminariet tittar du på hela föreställningen i efterhand här. Vill du ha deltagarnas tänkvärdaste tankar i mer kompakt form – look no further.

PRV:s moderator Henrik Eriksson guidade galant genom förmiddagen

PRV:s moderator Henrik Eriksson guidade galant genom förmiddagen

Om vikten av att ha en IP-strategi

 • Teknik- och IP-baserade företag måste ha en IP-strategi för att kunna utveckla nya tillgångar och växa. Det är viktigt att komma igång tidigt och tänka IP för att det ska bli en naturlig del av verksamheten. Lägg in (arbetet med) IP-strategin som en del av budgeten som en godkänd kostnad att arbeta med.
  Anders Karlsson, affärs- och innovationsrådgivare, Enterprise Europe Network/Almi.
 • En IP-strategi handlar om hur du ska uppnå dina affärsmål med IP, något du kan dela upp i två delar: dels vilken portfölj du behöver för att uppnå dina mål, dels hur du ska använda din portfölj för att uppnå dina mål.
  Anders Sundelin, IP-strateg och ansvarig för affärsutveckling, CIP Professional Services.
 • Håll IP-frågorna tätt intill dig och överlåt inte arbetet till en extern part. Att ta fram en IP-strategi är en process du måste svettas igenom själv för att till fullo stå bakom den och förstå vad den innebär.
  Ninni Petersson, vice VD Flocazur
 • IP-strategin har gett oss ett skarpt hjälpmedel att bedöma företagets tillgångar. Nu vet vi vilken kategori av företag som är potentiella samarbetspartners och hur vi ska planera vår företagsstrategi framåt. Vi vet vad vi ska säga och hur mycket vi ska yppa av vår affärsplan som nu bygger på den framtagna IP-strategin.
  Ninni Petersson igen

Om skydd som inte går att registrera, till exempel affärshemligheter och know how

 • Glöm inte att företagshemligheter är också en immateriell tillgång.
  Annika Kilander, patentombud och IP-strateg, Brann AB
 • Kom ihåg att skilja på de registrerbara och registrerbara skydden – men inkludera båda i din strategi. Hur resonerar ni till exempel i ert företag om hanteringen av kunddatabaser? Anders Karlsson
 • En IP-strategi måste innehålla både egnas som andras rättigheter att förhålla sig till. Utöver de registrerbara rättigheterna patent, varumärke och designskydd behöver du också fundera på den strategiska hanteringen av know how och företagshemligheter.
  Annika Kilander
 • Börja med att tydliggöra den kunskap och de tillgångar som du har i företaget och se patent, varumärken, mönsterskydd men också avtal, som olika verktyg som tillsammans ska skapa en så bra position som möjligt för dig att uppnå dina affärsmål.
  Anders Sundelin

Vikten av varumärkesskydd

 • Kom ihåg att så snabbt som möjligt registrera både ditt varumärke och domännamn så att ingen annan hinner före.
 • Har man ett registrerat varumärke är det också viktigt att ha en varumärkesmanual internt – det i sig kan vara en del av IP-strategin.
  Anders Karlsson x 2

Om man inte har en IP-check då?

 • Har man inte en IP-check finns fortfarande mycket att göra själv: titta på din affärsmodell och dina kundrelationer. Det viktigaste är att se till att IP-strategin är en självklar del av affärsstrategin.
  Anders Karlssson
 • Det finns mycket kunskap att hämta på PRV-skolan: bra att ta sig igenom innan man träffar en konsult för att vara mer påläst och beredd.
  Anna Danestig, kundansvarig på PRV
Ninni Petersson, vice VD Flocazur

Ninni Petersson, vice VD Flocazur

Om patent

 • Du måste förstå vad du ska med ditt patent till. Redan där och då är du på god väg mot en IP-strategi. Var också medveten om hur patentlandskapet ser ut! Börja dina efterfrågningar med att göra en FTO, Freedom to Operate, för att ha koll på hur marknaden ser ut för dina produkter och tjänster.
  Annika Kilander
 • Se patent som en otrolig kunskapsdatabas för att kolla vad andra har gjort. Googla och gör en marknadsöversikt för att stärka dina insikter.
  Anders Karlsson

Om att välja IP-konsult för att ta fram strategin

 • Man kan tycka att det är dyrt att ta in en konsult för att få hjälp med sin IP-strategi. Men hur dyrt blir det om man låter bli och därför går miste om att se vilka tillgångar och samarbetspartners företaget har?
  Anders Sundelin
 • Var generös med er kunskap om företaget och branschen mot de externa konsulter ni anlitar – vi arbetar konfidentiellt. Då kan denne göra ett så bra och heltäckande arbete som möjligt. Ju mer information vi har, desto mindre kostsamt blir jobbet eftersom det blir rätt från början.
 • Prova olika konsulter till olika ändamål. Gå på kontakter, rådfråga rådgivare om vilka konsulter de har bra erfarenhet av. Var inte rädd för att kombinera olika kompetenser som får samarbeta.
  Annika Kilander x 2
 • Den bästa konsulten har bredd. En patentbyrå har bra kunskap inom registrerbara skydd, en rådgivare kan ge vägledning inom de icke registrerbara.
  Anna Danestig
 • Jag kollade inom mitt nätverk, bland annat Svenska Uppfinnareföreningen, vilka konsulter som både hade kompetens inom patent och affär. Sedan valde jag den som var bredast i kompetens och upplägg.
  Ninni Petersson

Om rådgivarens roll

 • Se till att höja din rådgivarkompetens inom IP-frågor genom att gå på PRV:s och VINNOVA:s seminarier. En bred kunskap inom området ger stort mervärde både för dig och för dina kunder.
 • Att arbeta med IP-checken är ett väldigt bra sätt för oss rådgivare att höja vår egen kompetens.
  Anders Karlsson x 2

Hur kommer man som företagare framåt?

 • För oss är vägen framåt att leta efter samarbetspartners, inte investerare. Tänk på att hitta marknadsaktörer som du vill samarbeta med kring tekniken och som kan licensiera ut den. Få hjälp av en konsult att identifiera och utveckla tillämpningspatenten som bygger på grundpatentet.
  Ninni Petersson

———————

Seminarieserien riktar sig till dig som är företags-, affärs- eller innovations­rådgivare. Du har en del kunskap om immateriella rättigheter men behöver stärka kompetensen kring affärsnyttan. Vid fredagens träff medverkade Ninni Petersson, vice VD Flocazur AB, Anders Karlsson, affärs- och innovationsrådgivare, Enterprise Europe Network/Almi, Anders Sundelin, IP-strateg och ansvarig för affärsutveckling, CIP Professional Services, Annika Kilander, patentombud och IP-strateg, Brann AB och Anna Danestig, kundansvarig, PRV.

Kommentarer inaktiverade för Värdet av IP-strategi: ”best of” från fredagens seminarium – vi har hela listan!

Under immaterialrätt, patent

Avspark för den nationella innovationsstrategin

Fredagen den 23 november arrangerar näringsdepartementet en seminariedag för hur den nationella innovationsstrategin ska förverkligas och följas upp. Näringsminister Annie Lööf leder dagen och drar upp riktlinjerna för det fortsatta arbetet. 

Den 11 oktober antog regeringen en nationell innovationsstrategi. Strategin pekar ut kompassriktningen för ett stärkt svenskt innovationsklimat 2020.  Sverige ligger i världstoppen av innovativa länder. För att behålla och förstärka den positionen måste förutsättningarna för innovation bli ännu bättre för att klara den allt hårdare globala konkurrensen.

– Vår innovationsförmåga är avgörande för hur vi stärker vår konkurrenskraft, skapar nya jobb och möter samhällets utmaningar. För att vi ska nå målen i innovationsstrategin behöver vi alla gemensamt kavla upp ärmarna och dra åt samma håll, säger Annie Lööf.

I avsparken medverkar ett stort antal regioner, universitet och högskolor, forskningsinstitut, entreprenörer, företag, företrädare för organisationer, myndigheter, såväl som politiker och tjänstemän i Regeringskansliet.

Media är välkommen att delta under hela seminariet. Mötet webbsänds på regeringen.se och kan flöjas på twitter #snis. PRV är på plats och följer arbetet, ni kan följa Marknadschef Paula Lembke via twitter #PaulaLemkbe.

Tid: 8.30-13.00, pressträff kl.10.30-11.00
Plats: The Hub Stockholm, Riddargatan 17 D, 3 trappor

/Anna-Karin Nyman, presschef hos Annie Lööf

Kommentarer inaktiverade för Avspark för den nationella innovationsstrategin

Under Okategoriserade

Almi och Innovationsbron slås samman

Nu har regeringen påbörjat sammanslagningen av Almi och Innoavtionsbron. Det ska leda till en effektivare och tillgängligare organisation som ger rådgivning och finansiellt stöd. Syftet är att främja innovation och tillväxt.

Sammanslagningen är en satsning för att förbättra förutsättningarna för kommersialisering av affärsidéer i tidiga skeden samt att tillvarata tillväxt och innovation bättre. Genom Innovationsbrons finansiella insatser och Almis regionala närvaro är förhoppningen att öka tillgängligheten, vilket är gynnsamt för näringsutvecklingen.

Almi och Innovationsbron är två av PRV:s viktiga sammarbetspartners. Min förhoppning är att sammanslagningen leder till att företag får ännu bättre hjälp att nyttja sina immateriella rättigheter för att nå affärsframgångar.

Om allt går enligt planerna ska den nya organisationen vara på plats den 1 januari 2013.  Näringsdepartementet ansvarar för sammanslagningen.

Stina Lilja, PR-ansvarig på PRV

Kommentarer inaktiverade för Almi och Innovationsbron slås samman

Under Okategoriserade

Dialogmöte om IP samlar 90 deltagare

Torsdag den 16 februari kommer 90 deltagare från myndigheter, departement, företag och akademin att prata immateriella tillgångar och affärsstrategier under en heldag. Syftet med mötet är att deltagarna tillsammans ska skapa en övergripande bild av immateriella tillgångars betydelse för svensk tillväxt och samtidigt bidra både till det pågående arbetet med Sveriges nationella Innovationsstrategi och PRV och VINNOVAs fortsatta arbete i sitt uppdrag kring immateriella tillgångar.

Mötet arrangeras av PRV, VINNOVA och Regeringskansliet och som medarrangör ser jag fram emot en mängd intressanta diskussioner, och att kunna ta del av allt det spännande kommer fram när personer med olika infallsvinklar möts. Den bredd som finns hos mötesdeltagarna visar att arbetet med immateriella tillgångar är viktigt på många plan. Under mötet har dessutom nio utvalda personer fått fria händer att utifrån sitt perspektiv föra in något tankeväckande i diskussionen i form av korta inspel. Att hela mötet bygger på dialog ger en helt annan typ av möte. Jag hade turen att få vara med på ett dialogmöte i Arboga som handlade om hur Mälarregionen ska förbli en innovativ region i framtiden, och jag överraskades av hur mycket klokheter de olika deltagarna kunde bidra med under så kort tid.

Det som sägs och antecknas på mötet kommer PRV och VINNOVA att samla in och använda till att bättre kunna bemöta och hjälpa små- och medelstora företag att lyckas med sina affärer. Att få möjlighet att sitta ner i samma rum som den här skaran och prata om immateriella tillgångar en hel dag är ett tillfälle som måste utnyttjas till max.

En rapport om vad som hände på mötet kommer här på PRV-bloggen inom kort.

Tobias Selin, projektledare för dialogmötet, PRV

1 kommentar

Under immaterialrätt

Rebtel fick det Svenska innovationspriset

Under eftermiddagen delades det Svenska innovationspriset ut. Årets pristagare är Rebtel, företaget som nått stort kommersiellt genomslag genom röststyrd  mobiltelefoni över internet.

Innovationspriset student tilldelades cleantechbolaget Pamoja vars affärsidé är att skapa förnyelsebar energi i utvecklingsländer.

Priset delas ut av tidningen Veckans Affärer och ÅF.

Årets prisutdelning var den femte i ordningen och det bjöds på flera intressanta seminarier med fokus på innovation, bland annat var Marcus Wallenberg  på plats och resonerade kring den svenska innovationsstrategin. Vår utbildningsminister Jan Björklund talade om hur vi skapar en skola och universitet för framtida innovatörer. Mest behållning hade jag ändå av Alf Rehn, professor i företagsekonomi vid Åbo akademi. Alf kallade sig själv för innovationspessimist och hade många kloka tankar om hur vi skapar framgångsrik innovation i dag och i morgon.

Det har varit en intressant eftermiddag och jag vill passa på att gratulera pristagarna.

/Stina Lilja, PR-ansvarig på PRV

Kommentarer inaktiverade för Rebtel fick det Svenska innovationspriset

Under Okategoriserade

Senaste nytt från PRV

Oktoberupplagan av vårt nyhetsbrev är ute nu. Där kan du läsa om Sveriges innovationsstrategi, småföretagarturnén Mitt Företag, miljöteknik för ett friskare Östersjön och om att USA ändrar sin patentlagstiftning. Och mycket mycket mer.
Prenumerera på PRV:s nyhtesbrev.

/Stina Lilja, PR-ansvarig på PRV

Kommentarer inaktiverade för Senaste nytt från PRV

Under immaterialrätt, patent, varumärke

Kickoff för den nationella innovationsstrategin

I slutet av förra veckan deltog jag vid uppstartmötet för Sveriges nationella innovationsstrategi. Målet är att Sverige ska vara det mest innovativa landet 2020. PRV ska vara med som en aktiv aktör och företrädare för immaterialrätt i satsningen.

Närmare 150 personer deltog när näringsminister Maud Olofsson bjöd in till ett uppstartmöte för att diskutera Sveriges innovationsförmåga. Huvudfrågan var hur vi ska agera för att skapa mer innovationskraft i Sverige.

En situation som vi har i Sverige är att det finns kapital i innovationsprocessens tidiga skeden, men inte när företagen växt och kommit in etableringsskedet. Då är det svårt att få hjälp med kapital. Det är många företag som inte klarar av att ta detta viktiga steg. Resultatet av det är att Sverige har många nya och mycket små företag och ett fåtal riktigt stora. I mellanskiktet är antalet företag förhållande vis litet och det oroar många då det är dessa företag som utgör tillväxtpotentialen. Under detta uppstartmöte deltog alla i rundabordssamtal där en viktig del var just diskussionen om att det behövs bättre incitament för investeringar för företag i etableringsskeendet.

Dagen avslutades med en hemläxa till alla som var med: Gå hem och fundera på hur just vår verksamhet/organisation kan bidra till att och ge input till arbetet med innovationsstrategin. Mitt mål för PRV i detta arbete är att vi ska vara mycket aktiva i arbetet och bidra med våra kunskaper om innovationsprocessen och immaterialrättens roll i denna. Jag ser med spänning fram emot fortsättningen.

/Susanne Ås Sivborg, Generaldirektör på PRV

2 kommentarer

Under immaterialrätt

Sverige ligger i topp när det gäller innovation – hur tar vi det till nästa nivå?

Enligt den senaste rapporten INNOVATION UNION SCOREBOARD 2010 som kom ut den 1 februari så visar det sig att Sverige ligger i topp kring innovation. Rapporten visar trender inom EU:s 27 medlemstater samt ytterligare sju länder, bland annat Norge. Tillsammans med Danmark, Finland och Tyskland är Sverige innovationsledare. Detta betyder dock inte att vi har den högsta årliga tillväxten, den står länder så som Bulgarien, Estland, Malta, Rumänien, Portugal och Slovenien för. Där ligger den genomsnittliga tillväxten på 5%.

Likheter bland ledarna
Det finns likheter mellan de ledande länderna. En är ett välfungerande innovationssystem. Man ser också att de framgångsrika länderna har företag som satsar på forskning och utveckling. Man kan också se att länderna har en bra och naturlig koppling mellan forskning och näringsliv. Vidare har de den gemensamma nämnaren att de är duktiga på att kommersialisera sin teknologiska kunskap vilket man ser genom licens- och patentintäkter från utlandet.

Kan Sverige bli bättre?
Om vi nu ligger i topp måste vi ställa oss frågan hur vi kan bli ännu bättre. Vi måste öka vår tillväxttakt – hur gör vi det?

Jag tror Sverige behöver göra fyra saker i följande ordning:
1) Ta fram en konkurrenskraftig innovationsstrategi – Initiativet har tagits, äntligen! Jag ser med spänning fram emot hur projektet definieras för att sedan mynna ut i en strategi.

2) Anställ en Innovationsminister.

3) Ta fram ”Affärsplan Sverige” – initiativet är redan taget av IVA, Innovation för tillväxt, vilket jag ser mycket positivt på. Äntligen händer det något!

4) Renodla bland de initiativ som finns inom innovationssystemet – vi har många mycket bra aktörer inom innovationssystemet men de är för många. Identifiera de aktörer som har substans, spridning och rätt kunskap för att Sverige ska bli konkurrenskraftigt över tid. För många aktörer gör det svårt för entreprenören att hitta rätt hjälp. Vi måste också våga ställa resultatkrav på aktörerna.

Paula Lembke
Marknads- och försäljningschef
Patent- och registreringsverket

3 kommentarer

Under immaterialrätt