Etikettarkiv: IP-tillgångar

Värdering av IP-tillgångar

I dag webbsänder vi seminariet ”Värdering av IP-tillgångar”. Seminariet riktar sig främst till dig som arbetar som företags-, affärs eller innovationsrådgivare. Vi har bjudit in erfarna experter inom immaterialrätt för att diskutera fusioner, revisioner, uppköp, licensmodeller, avtal med mera. För dig som rådgivare är det ett bra tillfälle att höja kompetensen inom området.

Var med i diskussionen!
Har du frågor eller reflektioner som du vill ta upp med expertpanelen går det bra att skriva i kommentarsfältet nedan.

Det är möjligt att diskutera IP, företagande och innovation även på Twitter, använd hashtaggen #ipdialog.

Varmt välkommen att delta!

/Stina Lilja, PR-ansvarig på PRV

Webbtips: PRV för företagare

12 kommentarer

Under immaterialrätt

Seminarium om företagets viktiga IP-tillgångar

Alla företag har IP-tillgångar. Det kan vara en patenterad teknik, varumärken, en särskild design, affärshemligheter eller licensavtal. Dessa tillgångar kan användas affärsmässigt för att nå ökad lönsamhet och framgång. I morgon webbsänder vi seminariet ”Värdering av IP-tillgångar”. Du är välkommen att delta.

Seminariet är kostnadsfritt och riktar sig främst till företags-, affärs- eller innovationsrådgivare. Vi tror att du som deltar har viss kunskap om immateriella rättigheter men behöver stärka kompetensen som rör kopplingen affärsstrategier och immateriella tillgångar. Seminariet är ett skräddarsytt tillfälle att dig att höja din kompetens inom området, du har en central uppgift; att uppmärksamma företagare om deras IP-tillgångar.

Vid seminariet medverkar erfarna experter med stor samlad kompetens inom immaterialrätt:

  • Arne Jacobsson, affärsutvecklare och IPR-strateg Linköpings Universitet
  • Per Wendin, IP-strateg Kapea
  • Marcus Malek, konsult IP-värdering och strategisk rådgivning, ClearViewIP. Lästips: Intevju med Marcus Malek på PRVbloggen
  • Ben Campbell, konsult Transaction Advisory Services, Ernst & Young
  • Lisa Thorén, affärsängel och VD PROSK8 Lästips: PROSK8 – sonens åkande ledde till patent på PRV.se.

Du kan se seminariet på PRV:s webbplats i morgon klockan 10-12.

Välkommen!
/Stina Lilja, PR-ansvarig på PRV

PRV och VINNOVA arbetar på uppdrag av regeringen (regeringsuppdrag N2011/6169/FIN) med att genomföra insatser för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft genom förbättrat offentligt stöd för hantering av immateriella tillgångar. Ett av delprojekten syftar till att höja rådgivningskompetensen när det gäller hantering av immateriella tillgångar.

Seminariet är en del i detta arbete och har tagits fram av PRV i dialog med VINNOVA och rådgivarorganisationer. Det är starkt kopplat till de IP-checkar som framgångsrikt pilottestas med hjälp av Almi, IUC och SISP. Seminariet är kostnadsfritt för dig som rådgivare då den finansieras genom regeringsuppdraget.

Kommentarer inaktiverade för Seminarium om företagets viktiga IP-tillgångar

Under immaterialrätt