Etikettarkiv: Juriststudent

PRV-seminarium ur en students synvinkel

Starta företagsdagar, webbseminarium och fördjupningar. Floran av möjligheter för den kunskapstörstige är stor, om man är intresserad av PRV:s verksamhet.

I mitten av februari anordnade PRV, tillsammans med EU:s myndighet för varumärkes- och designskydd (OHIM), ett seminarium om OHIM:s verksamhet. PRV stod som värd för seminariet och representerades främst av Design- och varumärkesavdelningen samt Enheten för kundrelationer. Bland talarna fanns PRV:s generaldirektör Susanne Ås Sivborg och OHIM:s besvärsnämnders ordförande Théophile Margellos. Syftet var att informera om OHIM:s verksamhet, men även att prata om förändringar i den nya varumärkesförordningen och att berätta om besvärsnämndernas olika medlingstjänster vid OHIM. Seminariet riktade sig till verksamma inom varumärkesbranschen som vill träffa representanter från OHIM.

Bland de 40-talet åhörarna fanns det representanter från patentombud, advokatbyråer och industrin. Med var även en presumtiv varumärkesjurist, nämligen Amanda Nilsson, student vid de Affärsjuridiska programmen med Europainriktning vid Linköpings universitet. PRV-bloggen byte några ord med henne efter seminariet.

Hallå där, Amanda …

IMG_4304

Vad tyckte du om seminariet?

Intressant! Dagen gav mig som immaterialrättsintresserad juridikstudent ett informativt och lärorikt komplement till vardagen med uppsatsskrivning. Spännande dag, som avslutades med lunch och en rundvisning i den vackra, tegelröda byggnaden på Valhallavägen.

Vilka var dina höjdpunkter i programmet?

Under förmiddagen fick vi lyssna till Théophile Margellos, ordförande i OHIM:s besvärsnämnder, och Sven Stürmann, som berättade om besvärsnämndernas medlingstjänster, olika tekniker som används vid medling, och att man vid OHIM använder sig av medlare som är anställda vid kontoret i Alicante. Även Gustav Melanders dragning om geografiska referenser i varumärken med fokus på Art 7(1)(b) och (c) CTMR med tillhörande case-law var intressant.

Lärde du dig något nytt?

Representanter för OHIM:s överklagandenämnd informerade om förändringar i EU:s varumärkesförordning. Något nytt som jag fick lära mig var att OHIM i vår kommer att byta namn till EUIPO. I och med ändringen av namnet kommer begreppet gemenskapsvarumärke att döpas om till EU-varumärke.

Ett av syftena med seminariet var att informera om den nya varumärkesförordningen. Hur skulle du beskriva den?

De främsta förändringarna i den nya varumärkesförordningen, syftar till att effektivisera förfarandet av varumärkesregistrering på EU-nivå. De nya bestämmelserna handlar bland annat om vad som kan utgöra ett varumärke samt omfattningen av innehavarens ensamrätt till ett varumärke. För den som är varumärkesinnehavare innebär den nya förordningen en rad olika förändringar. Bland annat ska en begäran om varor och tjänsters klassrubricering lämnas in senast den 24 september 2016 för att säkerställa att varumärken som har registrerats innan den 22 juni 2012 motsvarar behovet av skydd efter de nya reglerna har trätt i kraft. Risken, om inga åtgärder vidtas, är att innehavaren förlorar skydd för varor och tjänster som omfattades av tidigare praxis.

På vilket sätt kompletterar seminariet ditt studerande?

För mig som student var det inspirerande att ges möjlighet att delta på mötet och att få en inblick i vad som är på gång gällande den moderniserade varumärkesregleringen. Som juriststudent var det intressant att få information om den nya varumärkesförordningen på ett nära håll. Något som utmärker vår utbildning är att vi ofta arbetar praktiskt med varierande case varigenom olika problem löses. Genom att närvara vid seminariet gavs jag möjligheten att fördjupa och uppdatera mina kunskaper inom varumärkesrätten.

Vad det något av seminariets innehåll som gav en aha-upplevelse?

Genom samtal med andra deltagare under förmiddagen kom jag till insikt om hur internationellt och dynamiskt varumärkesområdet är, och att det är vanligt att man arbetar med kunder från olika branscher som önskar hjälp att registrera varumärken. Lena Ehrnborg Grosshög, som arbetar med varumärkesrätt på Advokatfirman Vinge i Göteborg berättade introducerande om hur varumärkesmärkesregistrering går till. Att möta verksamma inom olika rättsområden tycker jag visserligen att mitt program är duktiga på, men som student kanske inte alltid kommer i kontakt med genom föreläsningar som ges inom ramen för programmet.

PRV-bloggen tackar Amanda för sitt deltagande och önskar henne lycka till med sina studier.

 

Kommentarer inaktiverade för PRV-seminarium ur en students synvinkel

Under varumärke

PRV attraktiv arbetsplats för blivande jurister

charlotteGustav

Charlotte Svensson och Gustav Hedkvist, två 24-åriga juriststudenter berättar om sina tankar och upplevelser under praktiken på PRV:s design- och varumärkesavdelning.

 

Under två veckor har juriststudenterna Charlotte Svensson och Gustav Hedkvist praktiserat på PRV. Båda läser sjunde terminen på juristprogrammet i Uppsala och båda läser fördjupningskursen Information och rätt som bland annat behandlar rättsområdena immaterialrätt, yttranderätt, sociala medier och fildelning.
PRVbloggen har fått en pratstund med dem om utbildningen, intressen och tankar om framtiden.

Varför har du valt immaterialrättslig inriktning på din utbildning och finns det något specifikt område inom immaterialrätten som du lockas av? 

Charlotte: När jag först läste immaterialrätt under juristprogrammets grundutbildning fastnade jag för ämnet. Främst varumärkesrätten har kommit att intressera mig mest. Det är ett spännande rättsområde där man som jurist får göra intressanta bedömningar. Immaterialrätten går in i många andra rättsområden och är utmanande att arbeta med. Den har också många internationella inslag vilket jag tycker är kul.

Gustav: Immaterialrätten har alltid varit ett av mina favoritämnen inom juridiken. Varje enskilt fall skiljer sig från det andra och bedömningarna som görs blir ofta väldigt annorlunda från de inom andra rättsområden. Det kan till exempel handla om jämförelser mellan olika verk, bilder eller mönster vilket resulterar i spännande avvägningar. Upphovsrätten och specifikt streaming är något jag tycker är extra intressant. Speciellt med tanke på Internets utveckling på senare tid och hur pass stor mängd upphovsrättsskyddat material som i dagsläget laddas ned eller streamas från nätet. Även varumärkesrätten är intressant, särskilt bedömningarna angående särskiljningsförmåga.

Hur kom det sig att du ville praktisera på PRV? 

Charlotte: Genom min utbildning fick jag möjligheten! Sedan tidigare har jag varit intresserad av PRV som arbetsplats och nu när tillfälle gavs så tog jag chansen. För en juriststudent som vill arbeta med varumärkesrätt är det här ”the place to be”.

Gustav: Man kan säga att PRV är Sveriges centrum för immaterialrätt och jag har alltid velat se hur det immaterialrättsliga jobbet går till i praktiken. Under praktiken har jag bland annat arbetat med utgivningsbevis för periodiska skrifter. Vi (Charlotte och jag) har granskat PRV:s praxis gällande förväxlingsbedömning för att se om – och i så fall hur – den har ändrats genom åren. PRV verkar vara en bra arbetsplats med roliga uppgifter, bra arbetsmiljö och trevliga människor. Det har varit väldigt roligt att praktisera här så jag kommer gärna tillbaka!

Förhoppningar om framtidsyrke och varför? 

Charlotte: Jag vill gärna arbeta med immaterialrätt i en internationell miljö. Hur och var vet jag inte riktigt än. Jag kan absolut tänka mig PRV som en framtida arbetsgivare. Det har varit väldigt lärorikt att få göra praktik på PRV. Jag har blivit väl omhändertagen av medarbetarna på kontoret samt fått en god inblick i arbetet de utför och vill tacka PRV i Söderhamn för den här praktikperioden.

Gustav: Det vore jätteroligt att arbeta med immaterialrätt i framtiden och PRV vore ett spännande alternativ. Jag har även ett stort intresse för andra språk och att resa så jag skulle gärna prova på att jobba utomlands ett tag, till exempel på ambassad eller inom EU.

Har du tips på andra bloggar/siter/informationskällor där man uppmärksammar immaterialrätt? 

Charlotte: Som student läser jag mycket kurslitteratur inom området och använder myndigheters hemsidor såsom till exempel PRV:s och Patentbesvärsrättens hemsidor.

Stort tack till er båda och lycka till i framtiden!
/Stina Lilja, pressansvarig på PRV

1 kommentar

Under immaterialrätt, varumärke