Etikettarkiv: Kent Lindvall

Höghöjdshotell bygger på bra avtal

Treehotel

Treehotels affärsidé är att erbjuda sina gäster en unik hotellupplevelse. De vårdar och arbetar aktivt med både sitt eget varumärke och sina samarbeten med andra parter, där avtal är en viktig bit.

När man pratar om immateriella tillgångar är det lätt att tankarna glider in på de specifika rättsskydden: Varumärkesskydd, patent, designskydd. Men immateriella tillgångar kan förädlas på många sätt och även andra strategier kan vara viktiga, i sig själva eller i kombination.

Treehotels affärsidé är att erbjuda sina gäster en unik hotellupplevelse. Hotellrummen – som alla skiljer sig åt – är placerade uppe i träden, mitt ute i den storslagna norrländska naturen sju mil från Luleå. Rummen har namn som The Bird’s nest, The Mirrorcube och The UFO och ser ut därefter. Kent och Britta Lindvall öppnade Treehotel 2010, sedan dess har de haft många tillfällen att fundera över – och fatta beslut kring – företagets immateriella tillgångar.

Avtal – grunden för ett gott samarbete
En viktig strategi för att förädla immateriella tillgångar är samarbete med andra. Genom avtal regleras vad man kommit överens om och är en förutsättning för att samarbetet ska fungera. Utan att gå in på detaljerna så kan vi konstatera att avtalsfrihet råder, vilket betyder att man genom avtal har stor frihet att själv bestämma vad som ska gälla. Det kan till exempel vara hur en samarbetspart ska få utnyttja ens immateriella tillgångar och mot vilken ersättning.

Det här är något som är viktigt för Treehotel: De har bland annat avtal med konsulter som utvecklat olika tekniska lösningar, avtal med samarbetspartners som vill köpa ”paketet” Treehotel och sätta upp på nya marknader och avtal med de arkitekter som tar fram de unika hotellrummen, varje rum är unikt och arkitektritat. Arkitekten äger rätten till sitt rum och ersättning sker genom royelties-avtal. Avtalet är en förutsättning för ett fungerande samarbete utan onödiga överraskningar.

– Avtal måste göras ordentligt, man måste ta hjälp, understryker Kent Lindvall på Treehotel.

Treehotel tar hjälp av en jurist när avtal ska upprättas. Just avtalen håller på att bli en stor del av Treehotels affärsverksamhet. En viktig anledning till att andra parter är intresserade av att gå in i samarbeten med – och sluta avtal med – Treehotel är deras starka varumärke. Redan från starten insåg Kent och Britta Lindvall värdet av att ta hand om sitt varumärke och de tog redan tidigt in extern kompetens för att ta fram en varumärkesplattform och hitta de värdeord som Treehotel skulle stå för. Det har gett dem den starka grund de nu står på.

Avtal kan se ut på många olika sätt, de kan vara muntliga eller skriftliga. För att säkerställa att båda parter har en likställd syn på samarbetet är ett bra råd att ta fram ordentliga, skriftliga avtal där det överenskomna tydligt framgår, eventuella ersättningsbelopp och hur potentiella meningsskiljaktigheter ska lösas.

/Stina Lilja, PR-ansvarig på PRV

Kommentarer inaktiverade för Höghöjdshotell bygger på bra avtal

Under immaterialrätt, varumärke

Lyckas med dina affärer!

banner

Om exakt en vecka, den 26 april firas World Intellectual Property Day. I år uppmärksammar PRV dagen tillsammans med organisationer över hela Sverige genom att sätta fokus på frågan: ”Varför är immaterialrätt viktigt för små och medelstora företag?”

Seminariemaraton
Den 26 april arrangerar vi en heldag med kostnadsfria seminarier. Seminarierna tar plats i VINNOVA:s lokaler och kommer att livesändas på vår webbplats för WIPD . Det finns även möjlighet att delta på plats, föranmälan krävs.

Seminarieprogram

8.30 Tjänsteinnovation
Tjäna pengar på tjänster.
Christina Wainikka från Wainikkas innovationsbyrå.
9.30 Immaterialrätt Express
Snabbfakta om Varumärke, Design, Patent och Upphovsrätt.
Markus Dahlberg, Anna Rapp, André Bosse från PRV.
10.30 Innovativa företag
Möjligheter och utmaningar för dig som småföretagare.
Ulrica Dyrke från Företagarna.
11.00 POC, Whitelines och Treehotel
Tre företag som lyckats. Vi diskuterar vilken roll   immaterialrätten har spelat för framgången.
Stefan Ytterborn från POC, Olof Hansson från Whitelines, Kent Lindvall från   Treehotel.
12.00 Piratkopior och plagiat
Hur gör du för att undvika plagiat? Hur går du tillväga om   dina varor/tjänster blivit kopierade?
Helena Östblom från Heidenstam Legal.
13.00   Varumärket är en av dina främsta tillgångar
Konkreta tips för att bygga ett starkt varumärke.
Ola Bergfeldt från Mitt Företag.
14.00   Avtal
Konsten att skriva bra avtal.
Magnus Tonell från Advokatfirman Fylgia.
14.30   Ekonomiskt stöd
VINNOVA:s erbjudande till innovativa små och medelstora   företag.
Kjell-Håkan Närfelt, chefsstrateg VINNOVA.
15.00   Investeraren
Så attraherar du en investerare.
Susanna Falkengren från Exipos och känd från Draknästet berättar hur   investeraren tänker.
16.00   Dagen avslutas

FN-organet WIPO är initiativtagare till dagen som uppmärksammas över hela världen.

Varmt välkommen att delta om en vecka!

/Stina Lilja, PR-ansvarig på PRV

Kommentarer inaktiverade för Lyckas med dina affärer!

Under design, immaterialrätt, patent, upphovsrätt, varumärke