Etikettarkiv: Lena Nyberg

Myndigheter samarbetar för innovativa företag

Svensk tillväxt och hur innovativa företagare hanterar sina immateriella tillgångar går hand i hand. VINNOVA och Patent- och registreringsverket (PRV) annonserar idag att de fortsätter sitt samarbete för att stärka små och medelstora företags förmåga att hantera sina immateriella tillångar.

Det var i slutet av november 2011 som regeringen gav PRV och VINNOVA uppdraget att gemensamt stärka små och medelstora företags förmåga att hantera immateriella tillångar mer affärsstrategiskt. Projektet har varit framgångsrikt och myndigheterna ser så stora fördelar med samarbetet att de nu väljer att fortsätta, trots att uppdraget från regeringen löper ut vid årsskiftet.

– Vi ser samarbetet och det här beskedet väldigt positivt! I samarbetet fokuserar vi på att få fler små och medelstora företag medvetna om fördelarna med att använda immaterialrätten som ett affärsstrategiskt verktyg, säger Lena Nyberg projektledare på VINNOVA.

Immateriella tillgångar bör ingå i svenska företags affärsstrategi
För att Sverige ska stå sig i konkurrensen och säkra sysselsättningen måste svenska företag dra nytta av immaterialrätten. Under de två år som projektet pågått har samarbetet bland annat lett till:

  • En målgruppsingång för företagare; www.prv.se/foretagare, som utgår ifrån företagens tillgångar och vilken nytta företagen kan ha av immaterialrätten.
  • Företrädare för drygt 3 000 små och medelstora företag har diskuterat immaterialrätt med oss utifrån sina behov, i sammanhang med andra innovationsaktörer.
  • Ett flertal utbildningar för företags-, innovations- och affärsrådgivare runt om i landet, vilket gör att de bättre kan stötta företagen i affärsstrategiska diskussioner .
  • Utveckling av ett effektivt ekonomiskt stöd för företagare att få en strategi på plats för hur de ska hantera sina immateriella tillgångar.

– Genom att kombinera expertisen hos de båda myndigheterna ökar vi effektiviteten i arbetet och når ut till målgruppen med större räckvidd och precision, avslutar Cecilia Fröderberg projektledare på PRV.

/Stina Lilja, PR-ansvarig på PRV

Kommentarer inaktiverade för Myndigheter samarbetar för innovativa företag

Under immaterialrätt