Etikettarkiv: Lisa Thorén

IP-strategen värderar värderingsseminarium

Per Wendin, KapeaVid Vinnovas och PRV:s seminarium ”Värdering av IP-tillgångar i små och medelstora företag” lyfte en expertpanel bestående av närings­livets värderingsproffs frågan med företaget PROSK8 som exempel. Bland andra medverkade Per Wendin, IP-strateg på Kapea. Vid en pratstund efteråt passade vi på att ta del av hans samlade intryck.

 Företaget PROSK8 gör innovativa skateboardprodukter och har inte minst utvecklat utbytbara kanter till dessa – en patenterad förstärkning som gör att brädan får bättre prestanda och håller betydligt längre. Innovationen kallas ”TIP technology”.

Becket Colón, grundaren av PROSK8, har sedan starten arbetat strategiskt med företagets immateriella tillgångar, något som – tillsammans med en stark tro på innovationen – fick affärsängeln Lisa Thorén att investera i bolaget och ta steget in i verksamheten som VD.

Per Wendin, vad är ditt viktigaste medskick – hur tycker du att ett företag på bästa sätt ska använda sig av IP som ett effektivt affärsverktyg?

– Ett företag måste förstå vilka immateriella tillgångar man förfogar över och hur dessa kan bidra till att skapa värde. Dessa kan till exempel vara kunskap om kunder och leverantörer, interna processer, varumärken och branding. För vissa företag, beroende på vad man utvecklar och säljer, kan även patent och design vara viktig IP. 

Under seminariet sade du att det definitivt går att öka värderingen av ett företag med hjälp av IP som en väsentlig del av verksamheten. Kan du utveckla och exemplifiera med PROSK8 som utgångspunkt?

– IP-skydd gör att man kan exkludera andra från att tillverka/sälja samma sak i ett specifikt land. På så sätt kan man undvika otillbörlig konkurrens, kopiering, och därmed upprätthålla bättre marginaler. Jag träffade nyligen ett företag vars produkter kopieras på den amerikanska marknaden, och där man varit tvungna att sänka priset från 60 USD till 30 USD. Tack vare patentskydd kan man nu vidta åtgärder. Detta exempel kommer även vara användbart för PROSK8, som ju dessutom kan licensiera teknologin tack vare sina patent och designskydd. Om inte detta varit fallet, hade deras ”TIP technology” helt enkel kunnat kopieras. Sammantaget är detta med starka patentskydd värdehöjande för företaget.

Du poängterade hur intressant och kul det var att PROSK8 hade arbetat i så stor utsträckning med immaterialrättsliga frågor. Vad ser du för fördelar – vad har företaget gjort som många andra nedprioriterar?

– PROSK8 har investerat tid och pengar i varumärkesskydd, patentskydd och designskydd i många länder. De flesta företag hade förmodligen nöjt sig med ett varumärkesskydd. Jag tror att det delvis beror på Lisa Thoréns erfarenhet från BabyBjörn, där man lärt sig (den hårda vägen) att patent och design är viktiga skydd även för produkter som inte klassas som high-tech.

Vad säger du om det som Lisa Thorén berättade – att flera av de investerare de pratat med inte tagit upp pantentfrågan? Hur kan man öka medvetenheten kring frågan?

– På mitt företag Kapea jobbar vi med att få investerare att förstå värdet av patent, och det kommer sakta. Som jag sa på seminariet, kan det bero på ”fel” investerare och/eller att man inte tänker på ”TIP technology” som en innovation.

Vad har du för sammanfattande tankar om seminariets innehåll – vad vill du lyfta fram av det panelen sade och publikens inspel?

– Det var intressant eftersom det pände över många områden. Det hade varit bra att ha en expert på varumärken och branding med i panelen. Jag rekommenderar gärna en sådan till nästa möte.

——————-

Mer om PROSK8 läser du här.

Kommentarer inaktiverade för IP-strategen värderar värderingsseminarium

Under design, immaterialrätt, patent, varumärke

Seminarium om företagets viktiga IP-tillgångar

Alla företag har IP-tillgångar. Det kan vara en patenterad teknik, varumärken, en särskild design, affärshemligheter eller licensavtal. Dessa tillgångar kan användas affärsmässigt för att nå ökad lönsamhet och framgång. I morgon webbsänder vi seminariet ”Värdering av IP-tillgångar”. Du är välkommen att delta.

Seminariet är kostnadsfritt och riktar sig främst till företags-, affärs- eller innovationsrådgivare. Vi tror att du som deltar har viss kunskap om immateriella rättigheter men behöver stärka kompetensen som rör kopplingen affärsstrategier och immateriella tillgångar. Seminariet är ett skräddarsytt tillfälle att dig att höja din kompetens inom området, du har en central uppgift; att uppmärksamma företagare om deras IP-tillgångar.

Vid seminariet medverkar erfarna experter med stor samlad kompetens inom immaterialrätt:

  • Arne Jacobsson, affärsutvecklare och IPR-strateg Linköpings Universitet
  • Per Wendin, IP-strateg Kapea
  • Marcus Malek, konsult IP-värdering och strategisk rådgivning, ClearViewIP. Lästips: Intevju med Marcus Malek på PRVbloggen
  • Ben Campbell, konsult Transaction Advisory Services, Ernst & Young
  • Lisa Thorén, affärsängel och VD PROSK8 Lästips: PROSK8 – sonens åkande ledde till patent på PRV.se.

Du kan se seminariet på PRV:s webbplats i morgon klockan 10-12.

Välkommen!
/Stina Lilja, PR-ansvarig på PRV

PRV och VINNOVA arbetar på uppdrag av regeringen (regeringsuppdrag N2011/6169/FIN) med att genomföra insatser för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft genom förbättrat offentligt stöd för hantering av immateriella tillgångar. Ett av delprojekten syftar till att höja rådgivningskompetensen när det gäller hantering av immateriella tillgångar.

Seminariet är en del i detta arbete och har tagits fram av PRV i dialog med VINNOVA och rådgivarorganisationer. Det är starkt kopplat till de IP-checkar som framgångsrikt pilottestas med hjälp av Almi, IUC och SISP. Seminariet är kostnadsfritt för dig som rådgivare då den finansieras genom regeringsuppdraget.

Kommentarer inaktiverade för Seminarium om företagets viktiga IP-tillgångar

Under immaterialrätt