Etikettarkiv: Möbeldesign

Designtrion som gör avtryck i hela världen

Jag har fått möjlighet att intervjua Mårten Claesson, en av medlemmarna i den världskända designtrion Claesson Koivisto Rune, om hur de ser på sina immateriella tillgångar:

Stolen Kelly. Tillverkas av Tacchini.

Stolen Kelly. Tillverkas av Tacchini.

Claesson Koivisto Rune är en arkitekt- och designtrio som funnits i över tjugo år och fått många utmärkelser internationellt. Deras möbler, designprodukter och arkitektur finns över hela världen. Ovanligt är det unika kreativa samarbetet som trion har byggt upp genom åren. Personkemin, den konstnärliga bakgrunden och vänskapen bygger trion, som med åren har utvecklats till något som skulle kunna liknas vid ett syskonskap. ”Vi är mycket olika som personer men har samma mål och ideal på näthinnan. Det handlar om en passningslek där bollen går runt hela tiden”, förklarar formgivaren Mårten Claesson.

Det unika samarbetet är en stor immateriell tillgång
Samarbetsformen i trion har gjort det möjligt för formgivarna att dels bli delaktiga i något större, dels bli ifrågasatta på ett konstruktivt sätt. De upplever att skapandeprocessen blir roligare i samarbete än om den sker individuellt. Inte särskilt förvånande har medlemmarna i trion tidigare varit med i popband, vilket sannolikt har inspirerat till den unika samarbetsformen, som är förhållandevis ovanlig i design- och konstsammanhang. Duos finns det exempel på men betydligt färre trios. Samarbetet är designtrions starkaste immateriella tillgång och hur det fungerar i detalj är något man ogärna går in på. Kort och gott, alla bidrar lika mycket och idag signerar de allt gemensamt. ”Det gäller att alltid kunna överge sin idé om något bättre kommer upp på bordet”, säger Mårten om samarbetet.

Upphovsrätt
”Vi gör allt från tandborstar till stora byggnader. Upphovsrätten är den grundval vårt arbete står på. Den är central för vår verksamhet”, säger Mårten. Formgivarens arbete är ett konstnärligt yrke och produkterna kan ofta klassificeras som brukskonst. De kan mångfaldigas i större serier eller produceras i en liten begränsad upplaga och de skyddas främst av upphovsrätten. Det händer att trions produkter blir kopierade, mer eller mindre medvetet. Ibland handlar det om beräknad kopiering där förövaren kalkylerar med riskerna. Ibland är det mer finstilt där andra producenter håller sig väldigt nära deras design. ”Okunskapen om upphovsrätten tycks vara stor”, menar Mårten.

Avtal och royalties
Trions affärsidé är att deras design upplåts mot royalty. Det är ett upplägg som helt och hållet baseras på avtal och köparna sköter all produktion och försäljning av produkterna. Eftersom trion har en oerhört varierad och stor produktion krävs fabrikanter av olika slag som har specialiserat sig inom olika material och tillverkningsprocesser. På så sätt får trion bästa kvalitet i utförandet kombinerat med en spridning av produkterna i världens alla hörn. Resor, omvärld och den internationella arenan har funnits med från allra första början.

”Nu har vi anlitat en jurist som sköter alla våra avtal och förhandlingar. Detta för att vi ska kunna koncentrera oss på det kreativa arbetet och upprätthålla goda arbetsrelationer med våra fabrikanter. Nu gör vi det vi är bäst på. Kreatörer är ofta svaga förhandlare”, menar Mårten. ”När vi startade i början på 90-talet var det en outtalad självklarhet att man som formgivare endast kunde samarbeta med en fabrikant i taget, i ett sorts lojalitetsförhållande som bara gagnade producenten. Vi kände behov att hitta de bästa fabrikanterna i sitt slag och behövde då vända oss till flera olika. Vi var unga och kaxiga och utmanade det etablerade etablissemanget inom möbelproduktion. Vi var med och förändrade spelplanen i Sverige för formgivare. Detta är något jag är stolt över”, säger Mårten.

Ett nedtonat varumärkesarbete
” Varumärkesarbetet är inte centralt för oss. Självklart bryr vi oss om vårt renommé som formgivare och att vår design håller hög kvalitet, men som trio har vi inget behov av att marknadsföra oss. Vi är etablerade och köparna hittar oss”, menar Mårten. 90% av det trion skapar handlar om kvalitetsmöbler för offentliga miljöer som köps in av företag och institutioner över hela världen. Priserna är i den övre klassen eftersom kvalitetskraven på produkterna är höga. Varumärkesarbetet kring de enskilda möblerna och deras marknadsföring är något som trions fabrikanter och deras försäljningsenheter arbetar med. ”Oftast blir vi ombedda att hitta på namn på våra produkter, men namnstrategi är inget vi aktivt arbetar med över hela linjen”, berättar Mårten.

Tack för intervjun!

/Anna Engquist, webbansvarig på PRV

Lär dig mer om varumärke och andra immaterialrätter i PRV-skolan online

Kommentarer inaktiverade för Designtrion som gör avtryck i hela världen

Under immaterialrätt

En möbelformgivare undrar om patent

“ Jag är möbelformgivare och har arbetat med att utveckla ett bord under en längre tid. Konstruktionen har hela tiden förbättrats och nu har jag hittat den bärande idén. Min senaste prototyp vill jag gärna visa upp på möbelmässan för att attrahera en affärspartner som är beredd att ansvara för produktion och försäljning. Jag har ännu inte sökt designskydd i Sverige, men det tänkte jag göra. Tidigare har jag sökt designskydd för andra möbler och det är lätt att göra på egen hand och inte särskilt dyrt. Mina ritningar har jag skickat till mig själv i ett rekommenderat brev för att kunna visa min upphovsrätt om någon kopierar min lösning. En kollega i branschen tipsade mig om det. Jag vet inte om det har någon betydelse, men det skadar i alla fall inte.

Nu undrar jag om mitt bord skulle kunna bli ett patent?

Jag har aldrig sökt patent förut och min lösning känns unik. Bordskonstruktionen består av en teknisk lösning som jag själv aldrig har sett tidigare och bordet är lätt att låta tillverka och mångfaldiga. Är patentering något för mig. Vad tror du? “

Rådgivarens korta svar:

 1. Stopp. Visa inte ditt bord på möbelmässan innan du vet om du vill söka patent. Då förstör du nämligen nyhetsvärdet och patent är i princip inte längre möjligt att få. Detta är mycket viktigt för dig att känna till.
 2. Innan du går vidare med en patentansökan är det bra att låta göra en tekniköversikt för att få en första bild av om din lösning verkligen är ny och lämpar sig för patent. Om så verkar vara fallet…
 3. Fundera över ditt affärsstrategiska upplägg. På vilka marknader i världen är det sannolikt att du ska du sälja ditt bord?
 4. Innan du pratar med någon om din lösning ska du se till att teckna ett sekretessavtal. Det finns avtalsexempel att ladda ner hos t ex Svenska uppfinnareföreningen.
 5. Sök professionell hjälp av ett patentombud för att diskutera dina möjligheter och för att få ett så heltäckande och rätt skydd som möjligt på de marknader där du ska agera.
 6. I Svensk Patentdatabas kan du ta del av patentskrifter för t ex bord. Läs gärna och bekanta dig med det särskilda sätt att skriva som är typiskt för patent och patentkrav. Det ger dig en grundförståelse för hur man formulerar en patentansökan. Se olika patent för bord i Svensk Patentdatabas.
 7. Överväg att söka designskydd (mönsterskydd) och se till att du väntar med det till efter att du har lämnat in din patentansökan, så att du inte förstör dina möjligheter till ett patent. Att uppfinningen är ny är en av de aspekter som är avgörande för att kunna få ett patent. Du kan också begära att PRV hemlighåller din mönsterskyddsansökan i högst sex månader från ansökningsdagen.
 8. Överväg att dessutom söka varumärkesskydd.
 9. Som formgivare är du kanske medlem i organisationen Svensk Form?
  Deras rådgivning i immaterialrättsliga frågor är direkt skräddarsydd för frågor som dina.
 10. Har du ytterligare frågor kontakta gärna PRV

Länktips:

Patent (avgifter, e-tjänster, blanketter, broschyrer med mera)
Design ( mönsterskydd – avgifter, e-tjänster, blanketter, broschyrer med mera)
Varumärke (avgifter, e-tjänster, blanketter, broschyrer med mera)
Upphovsrätt

Observera:

Ovanstående dialog är exempel på en vanlig immaterialrättslig frågeställning hos en möbelformgivare. I vårt svar har detaljer som är relevanta för vissa situationer utelämnats för att göra råden klara och tydliga. Råden kan därför inte vara mer än ungefärliga eftersom faktorer och förutsättningar varierar betydligt från fall till fall. Läsarna uppmanas därför att söka fördjupad professionell rådgivning för sina immaterialrättsliga frågeställningar om affärsstrategisk IP-strategi och patentering.

/ Anna Engquist, webbansvarig på PRV

3 kommentarer

Under patent

Pirater hotar möbelbranschen

I lördags läste jag tidningen Dagens Industri och fastnade för en artikel på Entreprenörsidan. Det handlade om bröderna Johansson som driver företaget Johansson Design. Bröderna har designat möbler till flera tv-produktioner som Melodifestivalen, Mästerkocken och Let´s dance.
Att deras design blivit så populär i just tv-sammanhang beror att möblerna är små vilket gör att de lämpar sig väl för studior. Johansson Designs omsättning har passerat 80 Mkr, frid och fröjd så långt. Baksidan är piratkopieringen av designade möbler. I artikeln resonerar Dan Johansson om situationen:

– Trots att vår nya stol inte är klar än visar vi prototypen så mycket vi kan på mässor och i tidningar. Man måste kunna bevisa att man var först.

Det ligger mycket i det Dan säger. Du behöver kunna bevisa att du var först. Ett enkelt sätt att göra det på är genom designskydd. Då har du ett konkret datum som styrker och verifierar din rätt till designen. När du väl fått igenom din registrering är det datumet från ansökningsdagen som gäller. Ett designskydd kostar 1 900 kr, då har du ensamrätt till din design under en femårsperiod. Designskyddet går dessutom att förlänga.

I möbelbranschen är piratkopiering ett växande problem, av den anledningen har Trä & Möbelföretagen (TMF) startat kampanjen ”inget slår originalet”. Debatten behövs och frågan om originalets värde behöver lyftas. Jag ser fram emot fortsättningen.

/Stina Lilja, PR-ansvarig på PRV

Kommentarer inaktiverade för Pirater hotar möbelbranschen

Under design