Etikettarkiv: patentinformation

Årets assistentdag full av besökare, ny kunskap och inspiration

Den 18 november var det dags igen: assistentdagen. År efter år samlar den en såväl trogen som växande skara administrativ personal inom IP-branschen i ett uppskattat möte kring gemensamma yrkesfrågor, erfarenhetsutbyte och kontaktskapande.

Assistentdagen

 

Louise Jonshammar, jurist på PRV

Louise Jonshammar, jurist på PRV

Enhetligt patent fick öron att fladdra, pennor att raspa
Mötesrummet i Spårvagnshallarna i Stockholm var fullsatt till sista plats när deltagarna samlades kring årets övergripande tema internationalisering och hur den påverkar yrkesrollen.

Louise Jonshammar, jurist på PRV, lotsade sakligt och engagerat igenom åhörarna vad det stundande gemensamma europeiska patentet, Unitary Patent Protection (UPP), kommer att innebära. Det enhetliga patentskyddet bygger på fördjupat samarbete mellan de deltagande länderna och syftet är att patentet ska få samma bedömning i hela EU och att processen ska bli enklare, billigare och mer effektiv.

Louise återkom som talare senare under dagen, då med detaljerad information om hur det går till när man vill söka patent på engelska hos PRV, en möjlighet som finns sedan 1 juli i år.

E-tjänster i tiden
Mer handfast tog verksamhetsutvecklarna Åsa Viken och Lisbeth Törnqvist över och berättade om PRV:s e-tjänster inom patent och Svensk Patentdatabas: nyheter såväl som matnyttiga tips för att få ut så mycket som möjligt av servicen. Den största förändringen är generationsskiftet inom tekniken – nu är den webbaserad och uppdateringar sker automatiskt.

Konvergensprogram för ökad harmonisering
Eva Wei och Martin Berger, jurister på PRV:s Design- och varumärkesavdelning i Söderhamn, uppvisade stenkoll på utvecklingen av ett antal så kallade konvergensprogram som är på gång inom EU:s varumärkesbyrå, OHIM. Programmen är ett välkomnat samarbete mellan medlemsländerna för att hitta en mer harmoniserad syn på hantering och klassificering av varumärkes- och designfrågor.

Neil Shipley, Key Corporate Training AB

Neil Shipley, Key Corporate Training AB

Är svensken artig, korrekt men arrogant?
I och med en ökande internationalisering vidgas också kontaktytorna mot omvärlden. Därför var skratten många och igenkännande när Neil Shipley höll ett uppskattat miniseminarium om hur kommunikationsmönster generellt skiljer sig åt i olika länder. Genom gemensamma övningar och många exempel visade han på hur vi kan undvika de typiska kommunikativa fallgroparna.

Att följa berättarlusten

Jens Lind

Jens Lind

Innan efterlängtat och avslutande mingel tog den virtuosa bildberättaren Jens Lind – kungen av SVT-sportens ”Stopptid”– med publiken på en yrkesresa genom både decennier och världsdelar. Generöst och medryckande delade han med sig av passionen för de oväntade och gripande historier ett möte kan föra med sig. Jens återkom till att envetet älska sina små idéer för att hitta en berättelse och se människan bakom – tänkvärt och kanske också applicerbart i livet även om man inte producerar TV!

”Asistentdagen är det enda evenemanget som samlar vår yrkesgrupp på det här sättet. Det är både matnyttigt och socialt: ett svårslaget sätt att hålla sig uppdaterad i branschfrågorna och ett fint tillfälle att hålla kontakten med kollegor. Det känns viktigt att frigöra tid för detta!”- omdöme från en av deltagarna.

Kommentarer inaktiverade för Årets assistentdag full av besökare, ny kunskap och inspiration

Under immaterialrätt, varumärke

Värdet av IP-strategi: ”best of” från fredagens seminarium – vi har hela listan!

Utvecklingen av en IP-strategi var i fokus i fredags när PRV och VINNOVA höll webbseminarium om immaterialrätt ur ett affärsstrategiskt perspektiv. Visdomsorden duggade tätt som novembernederbörd från en långt ifrån talträngd expertpanel.

Fr v: Ninni Petersson, Annika Kilander, Anders Sundelin, Anna Danestig samt Anders Karlsson

Fr v: Ninni Petersson, Annika Kilander, Anders Sundelin, Anna Danestig samt Anders Karlsson

Tillsammans med expertpanelen fick vice VD Ninni Petersson från miljöteknikföretaget Flocazur med beröm godkänt som levande exempel på nyttan av att ta fram en IP-strategi, något de kunnat göra tack vare den IP-check de fått som stöd. Checken ger små- och medelstora företag möjlighet att ta fram en strategi för att hantera sina immateriella tillgångar eller utveckla den befintliga. Stödet har pilottestats i två omgångar och ska längre fram lanseras i större skala.

Vill du ha långa versionen av seminariet tittar du på hela föreställningen i efterhand här. Vill du ha deltagarnas tänkvärdaste tankar i mer kompakt form – look no further.

PRV:s moderator Henrik Eriksson guidade galant genom förmiddagen

PRV:s moderator Henrik Eriksson guidade galant genom förmiddagen

Om vikten av att ha en IP-strategi

 • Teknik- och IP-baserade företag måste ha en IP-strategi för att kunna utveckla nya tillgångar och växa. Det är viktigt att komma igång tidigt och tänka IP för att det ska bli en naturlig del av verksamheten. Lägg in (arbetet med) IP-strategin som en del av budgeten som en godkänd kostnad att arbeta med.
  Anders Karlsson, affärs- och innovationsrådgivare, Enterprise Europe Network/Almi.
 • En IP-strategi handlar om hur du ska uppnå dina affärsmål med IP, något du kan dela upp i två delar: dels vilken portfölj du behöver för att uppnå dina mål, dels hur du ska använda din portfölj för att uppnå dina mål.
  Anders Sundelin, IP-strateg och ansvarig för affärsutveckling, CIP Professional Services.
 • Håll IP-frågorna tätt intill dig och överlåt inte arbetet till en extern part. Att ta fram en IP-strategi är en process du måste svettas igenom själv för att till fullo stå bakom den och förstå vad den innebär.
  Ninni Petersson, vice VD Flocazur
 • IP-strategin har gett oss ett skarpt hjälpmedel att bedöma företagets tillgångar. Nu vet vi vilken kategori av företag som är potentiella samarbetspartners och hur vi ska planera vår företagsstrategi framåt. Vi vet vad vi ska säga och hur mycket vi ska yppa av vår affärsplan som nu bygger på den framtagna IP-strategin.
  Ninni Petersson igen

Om skydd som inte går att registrera, till exempel affärshemligheter och know how

 • Glöm inte att företagshemligheter är också en immateriell tillgång.
  Annika Kilander, patentombud och IP-strateg, Brann AB
 • Kom ihåg att skilja på de registrerbara och registrerbara skydden – men inkludera båda i din strategi. Hur resonerar ni till exempel i ert företag om hanteringen av kunddatabaser? Anders Karlsson
 • En IP-strategi måste innehålla både egnas som andras rättigheter att förhålla sig till. Utöver de registrerbara rättigheterna patent, varumärke och designskydd behöver du också fundera på den strategiska hanteringen av know how och företagshemligheter.
  Annika Kilander
 • Börja med att tydliggöra den kunskap och de tillgångar som du har i företaget och se patent, varumärken, mönsterskydd men också avtal, som olika verktyg som tillsammans ska skapa en så bra position som möjligt för dig att uppnå dina affärsmål.
  Anders Sundelin

Vikten av varumärkesskydd

 • Kom ihåg att så snabbt som möjligt registrera både ditt varumärke och domännamn så att ingen annan hinner före.
 • Har man ett registrerat varumärke är det också viktigt att ha en varumärkesmanual internt – det i sig kan vara en del av IP-strategin.
  Anders Karlsson x 2

Om man inte har en IP-check då?

 • Har man inte en IP-check finns fortfarande mycket att göra själv: titta på din affärsmodell och dina kundrelationer. Det viktigaste är att se till att IP-strategin är en självklar del av affärsstrategin.
  Anders Karlssson
 • Det finns mycket kunskap att hämta på PRV-skolan: bra att ta sig igenom innan man träffar en konsult för att vara mer påläst och beredd.
  Anna Danestig, kundansvarig på PRV
Ninni Petersson, vice VD Flocazur

Ninni Petersson, vice VD Flocazur

Om patent

 • Du måste förstå vad du ska med ditt patent till. Redan där och då är du på god väg mot en IP-strategi. Var också medveten om hur patentlandskapet ser ut! Börja dina efterfrågningar med att göra en FTO, Freedom to Operate, för att ha koll på hur marknaden ser ut för dina produkter och tjänster.
  Annika Kilander
 • Se patent som en otrolig kunskapsdatabas för att kolla vad andra har gjort. Googla och gör en marknadsöversikt för att stärka dina insikter.
  Anders Karlsson

Om att välja IP-konsult för att ta fram strategin

 • Man kan tycka att det är dyrt att ta in en konsult för att få hjälp med sin IP-strategi. Men hur dyrt blir det om man låter bli och därför går miste om att se vilka tillgångar och samarbetspartners företaget har?
  Anders Sundelin
 • Var generös med er kunskap om företaget och branschen mot de externa konsulter ni anlitar – vi arbetar konfidentiellt. Då kan denne göra ett så bra och heltäckande arbete som möjligt. Ju mer information vi har, desto mindre kostsamt blir jobbet eftersom det blir rätt från början.
 • Prova olika konsulter till olika ändamål. Gå på kontakter, rådfråga rådgivare om vilka konsulter de har bra erfarenhet av. Var inte rädd för att kombinera olika kompetenser som får samarbeta.
  Annika Kilander x 2
 • Den bästa konsulten har bredd. En patentbyrå har bra kunskap inom registrerbara skydd, en rådgivare kan ge vägledning inom de icke registrerbara.
  Anna Danestig
 • Jag kollade inom mitt nätverk, bland annat Svenska Uppfinnareföreningen, vilka konsulter som både hade kompetens inom patent och affär. Sedan valde jag den som var bredast i kompetens och upplägg.
  Ninni Petersson

Om rådgivarens roll

 • Se till att höja din rådgivarkompetens inom IP-frågor genom att gå på PRV:s och VINNOVA:s seminarier. En bred kunskap inom området ger stort mervärde både för dig och för dina kunder.
 • Att arbeta med IP-checken är ett väldigt bra sätt för oss rådgivare att höja vår egen kompetens.
  Anders Karlsson x 2

Hur kommer man som företagare framåt?

 • För oss är vägen framåt att leta efter samarbetspartners, inte investerare. Tänk på att hitta marknadsaktörer som du vill samarbeta med kring tekniken och som kan licensiera ut den. Få hjälp av en konsult att identifiera och utveckla tillämpningspatenten som bygger på grundpatentet.
  Ninni Petersson

———————

Seminarieserien riktar sig till dig som är företags-, affärs- eller innovations­rådgivare. Du har en del kunskap om immateriella rättigheter men behöver stärka kompetensen kring affärsnyttan. Vid fredagens träff medverkade Ninni Petersson, vice VD Flocazur AB, Anders Karlsson, affärs- och innovationsrådgivare, Enterprise Europe Network/Almi, Anders Sundelin, IP-strateg och ansvarig för affärsutveckling, CIP Professional Services, Annika Kilander, patentombud och IP-strateg, Brann AB och Anna Danestig, kundansvarig, PRV.

Kommentarer inaktiverade för Värdet av IP-strategi: ”best of” från fredagens seminarium – vi har hela listan!

Under immaterialrätt, patent

Hej IP-assistent! Du kommer väl?

fjärilar_2

Vad är det som är regelbundet återkommande, högintressant och lockar allt fler IP-assistenter år efter år? Nix, det är inte julrean.

Den 18 november är den här – årets assistentdag, där vi riktar ljuset mot aktuella och intressanta ämnen inom IP-branschen.

I år spinner frågor om internationalisering som en röd tråd genom programmet: hur påverkas mitt arbete av en ökad globalisering och vad händer när vi får fler internationella kontakter? Vi går igenom det nya enhetliga patentet, Unitary Patent Protection, och vad det betyder att patentansökningar kan lämnas in på engelska.

Dagen bjuder också på en tänkvärd sittning om kulturella skillnader i kommunikationen med andra länder. Hur undviker vi de typiska fallgroparna?

Vi lyssnar också på inspirerande Jens Lind, välbekant SVT-profil och känd för bland annat ”Stopptid”. Med noga utvalda exempel från livet som bildberättare pratar Jens om vad som händer när det inte går som vi har tänkt oss. Hur hittar vi de mest oväntade lösningarna på hopplösa problem?

Sist men inte minst övergår dagen till efterlängtad mingelkväll – ett utmärkt tillfälle att nätverka och knyta nya kontakter.

Assistentdagen vänder sig till administrativ personal, handläggare, och paralegals i IP-branschen. Bara ett fåtal platser finns i skrivande stund kvar.

Kul! Jag säkrar en plats och anmäler mig direkt här.
Kul? Jag behöver mer kött på benen för att avgöra om det här är något för mig. Jag hämtar det kompletta programmet här.

Kommentarer inaktiverade för Hej IP-assistent! Du kommer väl?

Under immaterialrätt, patent

Minuterna efter

Onsdag 20 oktober kl 18:22

Presentationen av Foreseeker som Ervin Dubarić och Omar Al-Askary gjorde gick bra, och ett antal specialister ställde en rad mycket kvalificerade frågor – som de svarade på med stor auktoritet. Man blir stolt över sina kollegor! Det häftiga var att publiken bestod av exakt rätt personer. De var inte bara potentiella kunder, utan även specialister inom området, som dessutom vara generösa med värdefull input. Efter presentationen bjöd vi på lite förfriskningar och de livliga diskussionerna fortsatte en lång stund, faktiskt stängde vi nästan konferenslokalen.

Dags att gå hem nu. Det är en lättnad att vara på ”andra sidan” av presentationen och när det dessutom går bra känns det extra skönt.

Gabriel Pino, patentingenjör på PRV

Kommentarer inaktiverade för Minuterna efter

Under patent

Minuterna före

Onsdag 20 oktober kl 15:53

Så var det äntligen dags för lanseringen av ForeseekerEpopic. Vi sitter tysta och lite spända och väntar på att folk ska komma. Rummet är iordning, materialet utlagt på stolarna och tekniken testad… Det ska bli spännande att se hur många som kommer, vilka de är och vad de kommer att ha för frågor.

Vi har ju arbetat länge med att utveckla Foreseeker och vet vad den innebär. Att det är en tjänst som ger teknikdrivna företag tillgång till en ny typ av beslutsunderlag för strategiska beslut som berör patentstrategier, forskning och utveckling, och investeringar i teknik. Tjänsten har utvecklats av patentingenjörer på PRV för att vi genom att använda den samlade patentinformationen ska kunna ge ett svar på var, under en tekniks livscykel, en given teknik befinner sig. Vi studerar trender och gör analyser. Med hjälp av anpassade avancerade matematiska modeller ger denna information också en prognos om en given tekniks utveckling i framtiden. Detta för att kunna tillgodose behovet hos teknikdrivna företag som står inför strategiska beslut om att satsa på en given teknik och vill ha en prognos för om denna teknik kommer att växa eller avta inom de kommande åren.

Epopic, European Patent Office Patent Information Conference , hålls årligen och har som väntat bjudit på både gammalt och nytt. Många intressanta föredragshållare håller låda och informationsspecialisterna ställer ut. Det är intressant att se vad de har att bjuda på. En tydlig trend är att man tror att användarna är ute efter mycket mer än bara data, de vill ha ett värde ovanpå detta – en analys – till exempel som grund för att fatta vidare beslut. Genomgången av EPO:s undersökning av vad europeiska företag vill få ut av patentinformation visar på samma sak. Det känns som att Foreseeker i detta avseende ligger rätt i tiden. Det vore skönt att ha en glaskula känns det som just nu. Hoppas att våra åhörare gillar glaskulor också!

Gabriel Pino, patentingenjör på PRV

Kommentarer inaktiverade för Minuterna före

Under patent

Svensk patentinformation twentyfourseven

Lanseringen av Svensk Patentdatabas gör att alla användare helt gratis och utan inloggning får information om svenska patent varje dag, dygnet runt, hela året! All information finns på svenska och engelska och gäller både svenska ansökningar och patent och i Sverige validerade EP-patent, tilläggsskydd och förlängning av skyddstid. (Mer djupgående information finns under ”Om e-tjänsten” i Svensk Patentdatabas.)

I Svensk Patentdatabas görs sökning i fulltext, men sökningen kan också begränsas till enbart registeruppgifter gällande t.ex. uppfinnare, ombud eller andra bibliografiska uppgifter. Man kan hitta information om ett ärende är i kraft eller inte, se klassuppgifter, årsavgifter, diarieuppgifter och anteckningar i patentregistret – exempelvis om ett patent är pantsatt eller överlåtet. Man får också fram alla inskannade patentskrifter och når handlingar i ett ärende. (För att se vilka uppgifter som visas kan du gå till ”Hjälp” i Svensk Patentdatabas.)

Hur har vi arbetat när vi tagit fram Svensk Patentdatabas då? Som projektledare började jag tillsammans med övriga projektmedlemmar med en noggrann kundkartläggning och därefter listade vi de aktiviteter som respektive kundgrupp kan tänkas vilja göra i tjänsten. Detta blev utgångspunkten för vidare utveckling. Vi bjöd på ett tidigt stadium in personer från respektive kundgrupper som fick delta i intervjuer och användartester om tjänstens innehåll och uppbyggnad och de fick också lämna önskemål och ge feedback. Detta var mycket värdefullt och jag vill passa på att tacka de referenspersoner som hjälpt oss!

I projektgruppen har medlemmar med vitt skilda kompetensområden inom immaterialrätt och systemutveckling ingått, både patentingenjörer, informationsexperter, systemutvecklare och användbarhetsexperter. Vi har projektmedlemmar  som jobbar i Patentsupport , där vi fått värdefull insikt i vad som ofta efterfrågas och bör finnas tillgängligt i Svensk Patentdatabas. Vi har också deltagare som jobbat med PRVLink och en klassystemsspecialist i projektgruppen. Jag själv är patentingenjör och har bland mycket annat arbetat i Patentsupport. Projektets styrgrupp har också funnits som ett aktivt bollplank i projektet. Utanför projektgruppen har expertkompetenser hos olika funktioner inom PRV utnyttjats.

Som exempel på vad som framkommit i användarkontakter är önskemål att kunna att söka på ombud eller möjligheten att kunna söka på uppfinnare, sökande eller ombud från viss ort eller postnummer samt förstås att få fram ”det vanliga”: bibliografiska uppgifter, diarieuppgifter och att få veta status på ett patent eller ansökan. Allt detta och mycket mer finns nu i Svensk Patentdatabas.

Mycket nöje!

Åsa Viken, projektledare för Svensk Patentdatabas på PRV

Kommentarer inaktiverade för Svensk patentinformation twentyfourseven

Under patent