Etikettarkiv: patentstrategi

Patentstrategier i digitala succéföretag

Den 18 maj vill vi gärna träffa dig på vårt webbsända seminarium om patentstrategier i digitala succéföretag. Här intervjuar vi Maja Wilhelmsson som är bolagsjurist på Narrative och som berättar varför hon har valt att lägga tid på att komma och ta del av seminariet.

Maja Wilhelmsson, bolagsjurist på Narrative

Maja Wilhelmsson, bolagsjurist på Narrative

Vad vill du lära dig mer om?
Det finns en stark kultur bland startups om att dela med sig av sina erfarenheter. Jag är intresserad av att höra vilka erfarenheter andra företag, som har gjort samma resa som Narrative nu gör, har av immaterialrättsliga frågor. Som startup efterfrågar vi information om vilka erfarenheter andra har av IP-strategi för att bli bättre själva. Vi har bra kontroll på vad som ingår i vårt IP och var vi kan utöka vårt skydd, men jag vill utvecklas i fråga om att anpassa den informationen till företagsklimatet.

Vilka av dina kollegor på företaget är intresserade av dessa frågor?
Intresset för IP-frågor kommer från hela företaget vid olika tillfällen, eftersom alla känner sig inblandade i att bygga vårt företag och vårt varumärke. Det är i första hand min avdelning, Business management, som jobbar konkret med IP, men i nära samarbete med marknadsförings-, produkt- och utvecklingsavdelningarna.

Har du varit i kontakt med immaterialrätten på ett operativt sätt tidigare?
Som bolagsjurist på Narrative ingår det i mitt jobb. En faktor i sammanhanget är att riskkapitalfinansierade företag har den egenskapen att de, vad gäller immaterialrättsliga frågor, behöver förhålla sig till dels hur vi använder immaterialrättsliga tillgångar för att verka på vår marknad, dels hur våra investerare helst ser att vi spenderar deras pengar.

Vem är du och Narrative och vad jobbar ni med?
Narrative är det marknadsledande företaget inom wearable cameras och bildanalys. Vår produkt, Narrative Clip, är en automatisk, frimärksstor kamera som användaren bär på sin person, katt, cykel etc. och som tar bilder och GPS-data. I vår mjukvara analyseras bilderna och användaren får en presentation av de mest meningsfulla och minnesvärda bilderna i ”moments” i vår mobil- och webapp. Mitt eget flöde av moments består till stor del av deltagande i olika idrottsevenemang som Vätternrundan, skidåkning mm. En av favoriterna kommer från Åre när jag friade till min sambo. Min roll som bolagsjurist på Narrative brukar jag beskriva som att den handlar om tre saker: produkten (t.ex. användaravtal och IP), ägarstöd (finansieringar och bolagsstämmor) samt företagsjuridik (som förmåner, skatt, Narratives globala expansion).

Tack för intervjun!

Välkommen att anmäla dig till vårt webbsända seminarium den 18 maj

/Anna Engquist, ansvarig för nationella utbildningar på PRV

Kommentarer inaktiverade för Patentstrategier i digitala succéföretag

Under patent

Patentstrategier i digitala succéföretag!

Hur resonerar de stora digitala succéföretagen kring patent och patentstrategier? Ofta har de sett konsekvenserna av att skjuta upp patentarbetet till senare. Nu får du ta del av deras erfarenheter i vårt webbsända seminarium.

Program och anmäl dig här!

Rebecca Lagerkvist, grundare av Rebla AB, berättar mer om seminariet här:

Varmt välkommen att anmäla dig!

/Anna Engquist, ansvarig för nationella utbildningar på PRV

Kommentarer inaktiverade för Patentstrategier i digitala succéföretag!

Under patent

Vad kan man ha patent till?

Den frågan har många svar. Det mest självklara svaret är att patent ger uppfinnaren en tidsbegränsad ensamrätt till att tillverka, använda och marknadsföra sin patentskyddade uppfinning. Men man kan ha patent till så mycket mer än så! Man kan använda patent för helt andra ändamål än just patent. Varför inte använda patentinformationen som en hjälp för att fatta mer välgrundade affärsbeslut?

Ett unikt statistiskt underlag
Ett patent kan ses som ett dokument med en utförlig beskrivning av en teknik. Dessa dokument blir offentliga 18 månader efter ansökningsdagen. Antalet dokument med utförligt beskriven teknik som är offentligt tillgängliga räknas i tiotals miljoner. Dokumenten finns tillgängliga via olika publika databaser (exempelvis esp@cenet och Svensk Patentdatabas). Alla patent är systematisk inordnade i databaserna efter vilken typ av teknik de tillhör. Dessutom bär varje patent med sig information om vem som är uppfinnare, vilket land uppfinnaren kommer ifrån, vilka länder patentet sökts i, var första ansökan lämnades in, bland annat.

Den samlade informationen utgör ett helt unikt statistiskt underlag för teknikutveckling över tid. Är du exempelvis intresserad av att veta hur många patentansökningar på hästskor som lämnades in under åren 1995 – 1998 så går det att ta reda på.

Historien skvallrar om framtidens teknikutveckling
På PRV ser vi stor potential i informationsunderlaget. Ett exempel på det är Foreseeker, där vi har gått steget längre än till att plocka fram tillgänglig data.

Med hjälp av anpassade matematiska modeller kan vi göra en prognos av en given tekniks utveckling i framtiden. Utifrån historiska data prognostiserar modellerna om tekniken är i början av sin utveckling eller kanske i stort sett har nått sitt slut. Det går att dra slutsatser om när i tiden vidareutvecklingen av den givna tekniken kommer att avstanna. Som du förstår så handlar det nu inte längre om patent, utan om utveckling av teknik.

Teknikutveckling som grund för strategiska beslut
Varför tycker vi att det här är så intressant? Vi bedömer att det finns ett behov hos företag som står inför strategiska beslut om satsningar på teknikutveckling att kunna göra framtidsprognoser. Kanske står man vid ett vägskäl. Vidareutveckla materialet i hästskorna eller satsa på sömmarna? Köpa upp ett företag som utvecklar hästskomaterial eller ett företag som utvecklar spik att fästa hästskorna med? Att i dessa situationer ha tillgång till ett underlag som tydligt visar vart teknikutvecklingen är på väg gör det möjligt att fatta ett mer välgrundat beslut. Det kan man ha patent till.

Vad skulle du vilja använda patentinformationen till?

/Cecilia Hessel, enhetschef på PRV:s Material- och Kemiteknikenhet

Kommentarer inaktiverade för Vad kan man ha patent till?

Under immaterialrätt, patent