Tag Archives: personnamn

Nyskapade efternamn allt vanligare

efternamnslista

2017. Nytt år innebär att vi gör bokslut och summerar det gånga året. På PRV betyder det bland annat att vi tar fram årsstatistik och gör jämförelser med tidigare år. När det kommer till personnamnsärenden fortsätter den uppåtgående trenden i samma riktning som tidigare 20 år.

Våra namn tenderar att få en allt högre karaktär som personliga varumärken, de blir ett sätt att stärka vår identitet. Inte helt osökt kan man göra en koppling mellan ökningen av namnärenden till PRV och internets uppkomst; antalet namnärenden till oss på PRV har mer än fördubblats under den senaste 20-årsperioden. Det finns en märkbar önskan om individualisering som i sin tur leder till ökad igenkänningsfaktor.

Inspiration från naturen
I nybildade namn är det vanligt att man hämtar inspiration från djur, natur, årstider och orter. Det kan röra sig om platsen som ett förälskat par möttes på eller gården man växte upp på.

Det finns flera anledningar till att byta namn; det kan exempelvis vara att ett par vid giftermål vill skapa ett nytt, gemensamt namn för att markera en ny tid, knyta ihop familjer och skapa en gemensam identitet. Vi kan även se att man återtar äldre släktnamn, kanske för att visa tillhörighet. Oftast är det namnet mer unikt och särskiljande än det tidigare namnet.

PRV renodlad immaterialrättsmyndighet
Från och med den 1 juli i år kommer Skatteverket att hantera alla namnärenden och en friare lagstiftning om personnamn träder i kraft.

På PRV kommer vi att arbeta fokuserat med immaterialrätt som patent, varumärke, design och upphovsrätt för att stärka Sverige som kunskaps- och innovationsland för en ökad tillväxt.

Samtliga namnansökningar som inkommit till PRV under 2016 (för- och efternamn):
1996           4114
1997           4106
1998           4178
1999           4682
2000           4990
2001           4988
2002           5613
2003           6060
2004           6373
2005           6461
2006           6917
2007           7513
2008           7619
2009           7750
2010           7257
2011           7533
2012           7934
2013           8274
2014           8542
2015           9184
2016           9261

/Stina Lilja, pressansvarig på PRV

Kommentarer inaktiverade för Nyskapade efternamn allt vanligare

Filed under immaterialrätt

Enklare att byta namn

vad ska vi heta

Igår överlämnades en lagrådsremiss till regeringen om ändringar i namnlagen. Förslaget medför flera förändringar i namnlagen som syftar till att underlätta namnbyten för medborgarna. Förslaget innebär att Skatteverket blir den myndighet som hanterar namnärenden från och med 1 juli 2017.

PRV:s jurist Benjamin Winsner är en av de medarbetare som varit inblandade i det yttrande PRV gett angående den nya namnlagen. Nedan följer en kort summering av de förändringar som finns presenterade i förslaget till den nya namnlagen:

  • Samtliga efternamn kommer att förvärvas genom ansökan, tidigare automatiska förvärv genom födsel eller adoption avskaffas.
  • Efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige ska bli fria att förvärva för alla. Skatteverket kommer fastställa en lista över de efternamn som är tillgängliga för fri förärvning.
  • Det ska vara möjligt att förvärva dubbla efternamn.  Det ska även vara fritt att välja i vilken ordningsföljd efternamnen ska placeras samt om de ska förenas med bindestreck eller inte. Det finns en begränsning och det är att ett efternamn inte ska bestå av mer än två namn.
  • Förslaget innebär även att personer får byta namn hur många gånger de vill till skillnad från idag där antalet byten är begränsat.

– Namnlagen har lättats upp över tid och redan nu är könsbundenheten borta, det innebär att jag exempelvis kan byta namn till Sara eller ett kort och koncist Q om jag skulle önska det, förklarar Benjamin Winsner.

Tips innan du byter namn:

  • Hitta ett namn som du känner dig bekväm med och kan tänka dig bära under en lång tid.
  • Undersök om namnet finns innan, titta i exempelvis varumärkesdatabasen som finns på prv.se och hos statistiska centralbyrån, vill du ha förslag på nya efternamn så finns det efternamnsförslag på prv.se där du själv bestämmer för- och efterled.
  • Ansök om ditt nya namn i god tid, det händer att personer har bokat en utlandsresa i sitt nya namn trots att det tidigare namnet står i passet.

Svenskarna byter namn som aldrig förr

I dagsläget handlägger PRV tre sorters namnändringar; nybildade efternamn, befintliga efternamn och förnamnsändringar. På PRV har vi haft en konstant ökning av namnansökningar under flera år och det fortsätter på samma sätt. Det kan bero på att människor vill stärka sin identitet och att namnet har fått en varumärkeskaraktär då gemene man blir allt mer exponerad, exempelvis genom sociala medier. Det finns ett behov av att vara unik. Sedan märker vi att namnet mer och mer får en varumärkesstatus bland offentliga personer; allt fler som varumärkesskyddar sitt namn, ex Zlatan, Carolina Klûft, Björn Borg och även Blondinbella. Bland privatpersoner ser vi att man gärna återtar äldre släktnamn för att visa tillhörighet, kanske hedra det gamla släktnamnet.

Tidigare blogginlägg om personnamn:

Rekordmånga bytte namn under 2015

Darth kan du heta men inte r2d2

PRV gästar TV4

Nybildade efternamn fungerar som varumärken

Ny namnlag dröjer

/Stina Lilja, pressansvarig på PRV

Kommentarer inaktiverade för Enklare att byta namn

Filed under varumärke

Nybildade efternamn fungerar som ett varumärke

nybildade_efternamn

Under den senaste 20-årsperioden – lika lång tid som internet har varit tillgängligt för allmänheten – har Patent- och registreringsverket (PRV) haft en dubblering av inkommande ansökningar för nybildade efternamn.

År 1994 skapade sig 846 personer ett nybildat efternamn. 20 år senare, 2014, har siffran i stort sett fördubblats till 1689 nybildade efternamn. Vad beror det på? Finns det ett större behov av att sticka ut och att genom det personliga namnet vara sitt eget varumärke?

Parallellt med att svenskarna blev mer innovativa när det gällde skapandet av egna, personliga efternamn finns födelsen av sociala nätverk. 1994 blev internet tillgängligt för allmänheten.

– Det är omöjligt att säga en specifik anledning till dubbleringen av nybildade efternamn. Visst kan en anledning delvis vara viljan att sticka ut och att skapa ett personligt kännetecken. Internet och närvaron i sociala medier har gjort oss mer tillgängliga och då även mer förväxlingsbara, säger Patrik Rönnqvist, avdelningschef på PRV:s design- och varumärkesavdelning.

En annan anledning som kan ligga bakom trenden är att par som gifter sig i större utsträckning vill uppmärksamma och tydliggöra att de skapar en ny, egen familj. Då kan namnbytet fungera som en markering. Det kan också vara så att man vill bära vidare ett gårds- eller ortnamn.

Efternamnet fungerar som ett varumärke
Vikten av att, och lusten till att, skilja sig från andra går hand i hand med varumärkesrätten. När det gäller varumärken är själva grundtanken att skapa ett unikt kännetecken för att utmärka sig och särskiljas från andra. Det har varit en lavinsnabb digital utveckling under den senaste 20-årsperioden och informationsflödet liksom det digitala bruset är enormt. Finns det en risk att en enskild människa försvinner om den inte sticker ut? Bloggare använder exempelvis inte alltför sällan pseudonymer istället för sitt riktiga namn, oftast väldigt uppseendeväckande namn som många gånger finns som registrerade varumärken hos PRV.

– Vi har flera offentliga personer som har sitt namn som ett registrerat varumärke, exempelvis Zlatan, Björn Borg och Carolina Klüft, säger Patrik Rönnqvist och berättar att även Blondinbella är ett registrerat varumärke.

Om du funderar på att skapa ett nytt, unikt efternamn men har slut på idéer kan du besöka PRV:s namngenerator som levererar exklusiva efternamnsrariteter åt dig.

/Stina Lilja, Pressansvarig på PRV

Kommentarer inaktiverade för Nybildade efternamn fungerar som ett varumärke

Filed under varumärke

Ny namnlag dröjer, rekordmånga byter namn

I maj 2013 skrev regeringen om förslaget till en ny namnlag och att denna skulle träda i kraft den 1 januari 2015. Så blir det inte, på obestämd tid kommer gällande namnlag att kvarstå. Det innebär att det är möjligt att byta namn hos både PRV och Skatteverket.

Det finns flera förändringar i förslaget till ny namnlag. PRVbloggen har pratat med Mattias Benke som är personnamnshandläggare. Vi får bland annat veta att det är möjligt att heta Q eller Bajen i förnamn och att det finns en man som bär 28 andra förnamn.

/Stina Lilja, PR-ansvarig på PRV

Kommentarer inaktiverade för Ny namnlag dröjer, rekordmånga byter namn

Filed under Okategoriserade

Ny namnlag som förenklar

Den 1 januari 2015 kan namnlagen komma att förändras. Kort sammanfattat innebär det flera förenklingar för personer som går i namnbytartankar; det ska bli fritt att byta till ett efternamn som bärs av minst 2000 personer, det kommer att bli möjligt att ha dubbla efternamn och Skatteverket är den myndighet som hanterar samtliga namnfrågor.

/Stina Lilja, Press och PR-ansvarig på PRV

Tillägg den 25 mars 2014: Det är justitiedepartementet som arbetar med lagstiftningsärendet. I går kungjorde Regeringen en lista över planerade propositioner första halvåret 2014. Eftersom namnlagsärendet inte finns med där kan man inte räkna med ett ikraftträdande 1 januari 2015 utan allra tidigast 1 juli 2015. Eftersom det är val i höst är det inte otänkbart med ytterligare fördröjningar.

Kommentarer inaktiverade för Ny namnlag som förenklar

Filed under Okategoriserade

Rekordmånga vill byta efternamn

Under onsdagsmorgonen blev jag intervjuad på Nyhetsmorgon i TV4 och pratade om att PRV fick in rekordmånga namnansökningar under 2012. En central orsak till den ständiga ökningen beror på individualiseringen som sker i samhället. En annan orsak är att man vid giftermål vill markera en nystart för den nya familjen, vad gör det bättre än ett nytt efternamn? En majoritet av våra namnsökanden bär, innan bytet, ett -son efternamn. De nybildade efternamnsansökningarna har under en rad år ökat. I dag har vi cirka 1 800 ansökningar på ett år.

Det är de nybildade efternamnen som blir unika för en ny familj. Dessa efternamn genomgår en granskning som visar att de verkligen är unika. I intervjun nämnde jag fyra punkter av totalt tolv som vi granskar nybildade namnförslag mot. En granskning innehåller flera element, bland annat:

Vi påbörjar alltid granskningen av ett nybildat efternamnsförslag med att titta på redan befintliga efternamn och lätt förväxlingsbara efternamn. Vi granskar även mot firmor, varumärken, beteckning på stiftelse och ideella föreningar. Ett nybildat efternamn får inte vara ett allmänt känt utdött efternamn eller ett allmänt känt utländskt efternamn. Det är heller inte möjligt att ta en titel på någon annans litterära eller konstnärliga verk som nybildat efternamn. Vill man söka ett dubbelnamn som nybildat efternamn får man komma på ett nytt namnförslag för de godkänns inte. Som förnamn kan städer godkännas, men inte som nybildat efternamn. Förnamn som är att betrakta som förnamn godkänns inte som nybildade efternamn. Slutligen när det gäller hinder mot godkännande av nybildade efternamn godkänns inte förslag som kan väcka anstöt eller leda till obehag för bäraren. Det finns en punkt som tidigare var ett hinder, men det används nästan inte längre. Den punkten är att ett nybildat efternamn ska ha en bildning, uttal eller stavning som är gångbar i Sverige. 

Det var en snabb genomgång av hindren mot att godkänna ett nybildat efternamn. Dessa hinder har som sagt var inte hindrat att det varje år blir fler och fler som vill, och söker, ett nybildat efternamn inför exempelvis en vigsel.

Funderar du på att byta ditt efternamn? Ta kontakt med oss först för att kontrollera att det namn du vill söka är sökbart. Du kan söka genom att använda vår nya e-tjänst – elektronisk ingivning – vid ansökningstillfället.

/Mattias Benke, personnamnshandläggare på PRV

1 kommentar

Filed under Okategoriserade

Lättare att byta namn

Är du trött på ditt namn, vill du byta till något mer unikt? Gör det! Nu är det enklare än någonsin. Vi på PRV har utvecklat en ny e-tjänst – Namnansökan – som gör att det går både snabbare och smidigare att ansöka om namnändring. Inom en vecka från det att ansökan skickats in påbörjas handläggningen.

– Vi vill underlätta för våra kunder, exmpelvis par med giftermål i tanken, personer som behöver nytt förnamn och de som vill skapa sitt eget unika efternamn, berättar Åsa Ekvall på PRV. Vi vill förenkla för dem.

Tidigare har efternamnsändringen skickats in pappersvägen och då har det tagit upp till sju veckor för handläggningen att påbörjas. Genom att ansökan skickas in digitalt påbörjas handläggningen inom en vecka.

Vår nya tjänst Namnansökan kostar 1 800 kronor för en efternamnsändring och 1 000 kronor för ändring av förnamn. För att nyttja tjänsten behöver du ha e-legitimation och förmåga att betala elektroniskt. Du behöver även vara myndig, vara svensk medborgare eller folkbokförd i Sverige.

/Stina Lilja, PR-ansvarig på PRV

Kommentarer inaktiverade för Lättare att byta namn

Filed under Okategoriserade

PRV på bokmässan

I skrivande stund pågår Bok och biblioteksmässan i Göteborg och här finns vi, PRV, i monter C01:52. Vissa besökare kommer fram och har konkreta frågor, medan många vill vara med och tävla. Tävlingen är utformad så att vi dessutom får reda på vad allmänheten vet och inte vet om oss. Det visar sig att den svåraste frågan är vart man vänder sig om man vill ha ett nytt och unikt efternamn. De allra flesta tror att det är Skatteverket som har hand om detta, när det istället är vår sak. Vi har till och med en namngenerator, för den som behöver en knuff att hitta på det där nya namnet. Kanske vet man att namnet ska börja på Sjö, men sedan då? Generatorn ger några förslag. Prova du också!

Anna Lundqvist, patentingenjör på PRV

Kommentarer inaktiverade för PRV på bokmässan

Filed under Okategoriserade