Etikettarkiv: piratkopiering

Vi kan minska marknaden för piratkopierade varor

Susanne Ås Sivborg, generaldirektör för PRV

Piratkopiering är ett globalt problem som drabbar näringslivet i stort, producenter och konsumenter. I en intervju med Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på PRV, samtalar vi om konsekvenserna för individen och samhällsutvecklingen.

Vad ska man som konsument tänka på när man handlar något som är/ kan vara piratkopierat utomlands eller på nätet?

– Piratkopior finns över hela konsumentsortimentet – kläder, väskor, skor, läkemedel, kosmetika och även dagligvaror. De som säljer piratkopior är ofta bra på det de gör. Många av kopiorna är välgjorda, men ofta finns det saker som ser annorlunda ut jämfört med äkta vara. Det kan handla om felstavningar eller en sämre tryckkvalitet och en tydlig varningsklocka är ju priset. Är det betydligt lägre än i vanliga butiker ska man som konsument tänka sig för både en och två gånger. Att köpa en piratkopia är inte bara en dålig affär utan också en livsfarlig sådan. Mediciner kan vara verkningslösa eller i värsta fall giftiga, kläder kan innehålla otillåtna kemikalier, laddare kan explodera eller brinna upp etc. Om du förväntar dig kvalitet, se till att köpa original.

Varför är det viktigt att hålla marknaden ren från piratkopior?

– Förutom säkerhetsaspekten – att det kan innebära fara för dig och din omgivning  – så spelar det en stor roll, både för dig som konsument och för de personer som har tillverkat produkten. Medan du som konsument tycker du gjort ett fynd, lever de människor som arbetar i fabrikerna som tillverkar piratkopiorna under förfärliga förhållanden, och som inte sällan innefattar barnarbete. Tillverkningen av piratkopiorna drivs och kontrolleras dessutom ofta av ligor inom den organiserade brottsligheten, som använder handeln för att tvätta pengar och liknande.
Omsättningen på piratkopiehandeln är i paritet med den illegala narkotikahandeln.  39% av EU:s BNP och 26% av jobben går via immaterialrättsintensiva företag. Handeln med piratkopior drabbar dessa företag och därmed EU:s ekonomi. Pengaströmmar går till den organiserade brottsligheten där människor arbetar under slavliknande förhållanden, i stället för att göra nytta i samhället via konkurrenskraftiga företag och skatteintäkter till samhället. Dessutom så finns det ju rättighetshavare till de äkta varorna som inte får ersättning för sin design eller uppfinning, något som de kan ha lagt ner mycket tid och pengar på.

Hur kan man som konsument vara säker på att det inte är en piratkopia?

– Det kan man inte alltid vara, och handeln över internet har medfört att kopiorna har blivit enklare att sälja och köpa också hemma i Sverige, men det är viktigt att granska varan och ta reda på vilket företaget som ligger bakom. Man kan läsa mer på Konsument Europa. Viktigast är att använda sitt sunda förnuft och lita på sin magkänsla. Känns något för billigt eller för bra för att vara sant – då är det oftast också det.

Vad gör PRV och Sverige för att minska marknaden för piratkopiorna?

– PRV har tillsammans med Tullverket, Polisen, Åklagarmyndigheten, Läkemedelsverket och Konsument Europa fått i uppdrag att dels utbyta information och erfarenhet mellan oss, dels informera företag och allmänheten om åtgärder mot piratkopiering. PRV ingår också i ett större nätverk med liknande syfte på EU-nivå. Regeringen håller nu på med en utredning som man ska lägga fram i början på nästa år där man utreder höjda straffskalor för immaterialrättsligt intrång.

Kan man bli straffad för att handla piratkopior?

– I många länder såsom Italien och Frankrike kan man få höga bötesbelopp och även fängelse om man blir påkommen med piratkopierade varor. Det ska man tänka på som svensk konsument om man besöker dessa länder. I Sverige kan tullen beslagta även småförsändelser av piratkopierade varor och handlar du upprepat på nätet och tullen eller polisen ser ett mönster kan du bli åtalad för immaterialrättsintrång.

Tack för intervjun!

Mer att läsa:
Skydda dig som företagare mot piratkopierning

/Anna Engquist, strateg digitala medier på PRV

 

 

Kommentarer inaktiverade för Vi kan minska marknaden för piratkopierade varor

Under immaterialrätt

Att arbeta mot piratkopiering i Kina

Piratkopiering kan drabba alla företag som producerar och säljer varor. Ju mer framgångsrik du är som företagare, desto större är risken att någon kopierar dina produkter.

I samband med PRV och Awapatents seminarium om varumärke och Kina fick PRV-bloggen en pratstund med en av föreläsarna, Lars-Åke Severin från PSU China Consulting.

Hur skulle du kortfattat beskriva PSU?
PSU är ett säkerhetskonsultföretag som sedan 2006 arbetar med att identifiera och hantera risker för utländska bolag i Kina. En stor del av våra uppdrag är inriktade mot att klarlägga fakta kring internbedrägerier och varumärkesintrång.

Hur stort upplever du problemet med piratkopiering?
Piratkopiering är ett oerhört stort problem, då det inte bara är en risk för konsumenten utan dessutom skapar risker och förluster för den eller de som innehar rättigheten till varumärket. Det är dessutom ett samhällsproblem, då de som är inblandade i pirattillverkning ofta utnyttjar barn och vuxna i produktionen och betalar inte löner och försäkringar som man bör. Dessutom betalar man såklart då inte skatt heller. Vi vet sedan snart tio år att piratkopiering ofta är en organiserad brottslighet, som idag även har kopplingar mot finansiering av terrorverksamhet.

Hur är synen på piratkopiering i Kina?
Det är givetvis ett konsumentproblem även här. Ofta väljer kineserna att köpa märkesvaror utanför Kina. Man upplever helt enkelt att det inte går att lita på inhemska leverantörer, även avseende det som man betecknar som ”top brands”. Kinesiska myndigheter arbetar mer och mer aktivt mot piratkopiering, men då det utgör en ganska stor del av ekonomin i vissa provinser och städer gör man det med viss försiktighet.

Hur upplever du synen på piratkopierade varor utifrån konsumenter?
Jag tror att de flesta är ganska förlåtande och ser det som något harmlöst. De allra flesta har vid något tillfälle köpt en väska och ett par skor som varit falska och sett det som ganska oskyldigt. Vad man inte ser är helheten. Att de som gör intrång i varumärken gör det även i patent om så krävs. Man gör det oavsett område, skor eller läkemedel spelar ingen roll så länge man tjänar pengar. Man förstår inte att man föder en industri som faktiskt skapar oerhörda problem för människor. En industri som i värsta fall kan ta livet av någon på grund av bristande produktsäkerhet. Man kan inte säga att det är ok att köpa en typ av vara, men inte en annan. Piratkopiering i alla dess former är samma andas barn.

Hur kan man arbeta förebyggande?
Nummer ett är givetvis att man skyddar sina immateriella tillgångar. Har man inte tagit ganska omfattande åtgärder för att skydda produkter, design och varumärken är man chanslös. Det gäller inte bara Kina, utan globalt. Förvånansvärt ofta missar även stora bolag delar av den processen! Sedan är information kring hur man känner igen ett original är en bra fortsättning. Då slipper den som tror sig köpa ett original att bli lurad och innehavaren av varumärket skapar en relation med sin kund. Just att skapa en relation, genom den digitala värld vi lever i, kring hur och var man köper är en av de viktigaste delarna i framtiden. Konsumenten måste kunna få sin produkt bekräftad på olika vis. Ursprungskontroll är då en del som delvis stärker skyddet och även förstärker en image kring varumärke och produkt.

Hur ska man tänka som konsument?
Kanske inte helt enkelt, men man måste förstå att man inte gynnar en harmlös industri utan faktiskt medverkar till att befästa dålig och farlig arbetsmiljö, farliga produkter och i förlängningen gynnar organiserad brottslighet. Det är samma individer bakom piratkopiering av skor som det är bakom falska mediciner och genom att gynna den industrin medverkar man till att det finns kvar och växer. I de bästa av världar hade konsumenten köpt ett varumärke som är original och som man har råd med.

Vad krävs för att ta till domstol? 
Det är i Kina inte helt okomplicerat, men det finns en process som måste följas och om så sker är lagstiftningen ganska väl utformad. Det tar dock lite tid och det är väldigt viktigt att bevis samlas in på ett fullständigt korrekt dokumenterat vis.

Har du någon faktiskt case där du satt dit nån?
Vi har just nu ett par ärenden som genom vårt arbete kunnat drivas till domstol och där vi avvaktar domslut.

Läs mer om PRV:s arbete mot piratkopiering här.

/Oscar Dieden – kommunikatör på PRV

Kommentarer inaktiverade för Att arbeta mot piratkopiering i Kina

Under varumärke

Illegala bekämpningsmedel hälsovådliga

daniela

Pirathandeln med illegala bekämpningsmedel ger en ekonomisk förlust på 13 miljarder kronor i Europa. De hälsovådliga konsekvenserna är okända. Det framkommer i EUIPO:s (Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet) senaste rapport om handeln med piratkopierade bekämpningsmedel.

Peter Hedin är PRV:s expert på piratkopieringsfrågor, PRVbloggen undrar så klart vilka effekter detta har på den svenska marknaden. 

– I jämförelse med andra Europeiska länder är Sverige förhållandevis förskonat från fenomenet, de ekonomiska förlusterna i Sverige uppgår till 70 miljoner kronor, en förhållandevis låg siffra förklarar Peter.

Okontrollerad besprutning av frukt och grönt
Till Sverige importeras stora mängder frukt och grönt från länder där problematiken med förfalskade bekämpningsmedel är betydligt mer utbrett än vad den är här.

 – I bästa fall är de piratkopierade bekämpningsmedlen snarlika och innehåller rätt substanser, I värsta fall är det något helt annat, rentav ett gift som är totalförbjudet att använda i EU.

Förbjudna substanser behöver inte bara vara farligt för konsumenterna utan är ofta också dåligt för miljön.

Klicka här för att läsa EUIPO:s pressmeddelande. 

/Stina Lilja, pressansvarig på PRV

 

Kommentarer inaktiverade för Illegala bekämpningsmedel hälsovådliga

Under immaterialrätt

Piratkopiering – samtal i Almedalen

PRV håller idag seminarier i Almedalen för att lyfta viktiga frågor om innovation, företagande och tillväxt. Här återges några av insikterna för att ge en momentan bild av diskussionerna:

Piratkopiering i digitala miljöer. Klicka på bilden.

Piratkopiering i digitala miljöer. Klicka på bilden.

Handeln på nätet ökar stadigt. Tyvärr växer piratkopieringen med samma hastighet och omsätter nu lika mycket som en annan kriminell och internationell verksamhet – droghandeln. Konsekvenserna av den illegala piratkopieringen drabbar både konsumenter som får undermåliga produkter och kreatörer, innovatörer och företagare. I kunskapssamhället spelar skyddet för immateriella tillgångar allt större roll och i samtalen lyfter vi fram behovet av en samlad strategi från näringsliv, myndigheter och organisationer för att bekämpa piratkopiering.

Särskilt aktuella är problemen i digitala miljöer och inom läkemedelstillverkning. Vad kan vi göra för att öka medvetenheten om farorna med piratkopierade varor och illegal handel med upphovsrättsskyddat material?

Susanne Ås Sivborg, generaldirektör för PRV, lyfter särskilt fram hur viktigt det är att vi visar på lagliga alternativ för konsumtion av digitalt material på nätet, till exempel film och musik. Hon betonar att vi måste berätta om vinnarna och förlorarna i kampen mot piratkopiering för att förtydliga bilden. Vem gör vinsterna och vem förlorar på piratkopiering? Att börja tidigt i skolan med att informera och bearbeta attityder och värderingar är en viktig komponent för den framtida samhällsutvecklingen. Med denna sentens avrundar vi dagens seminarium om piratkopiering.

/PRV-teamet i Almedalen

Mer från diskussionerna i Almedalen

Kommentarer inaktiverade för Piratkopiering – samtal i Almedalen

Under immaterialrätt

PRV i Almedalen: konsekvenserna av den illegala handeln

ideasHandeln på nätet ökar stadigt. Konsekvenserna av den illegala handeln drabbar både konsumenter som får undermåliga produkter och kreatörer, innovatörer och företagare.

Vad kan vi göra för att öka medvetenheten om farorna med piratkopierade varor och illegal handel med upphovsrättsskyddat material?

När PRV besöker Almedalen i nästa vecka kommer vi bland annat att prata om piratkopiering i digitala miljöer. En viktig fråga för det området är den illegala nedladdningen. Klas Rabe från Tillväxtverket arbetar med just den frågan och kommer att medverka på seminariet.

Klas Rabe, du ska prata om illegal nedladdning. Hur ser det ut med nedladdning 2016?

Svårt att veta eftersom den sker utan att mätas. Den fakta vi har talar för att nedladdning och streaming ökar både legalt och illegalt. Flera branscher i den kulturella och kreativa sektorn, till exempel musikbranschen, har ökat sin omsättning kraftigt under flera år samtidigt som den illegala användningen också tycks öka. På ett sätt kan det ju därför se ut som att skillnaden 2016 mot tidigare är att det är större volymer digitaliserad musik i omlopp, men samma relation mellan lagligt och olagligt. Men det betyder egentligen att ännu fler soloföretagare 2016 än tidigare får svårt att gå runt på sin musiktalang. I musikbranschen är en fjärdedel av alla intäkter upphovsrättsliga intäkter – totalt några miljarder kronor per år som fördelas i tusentals rätt små belopp på individer som är artister, tonsättare, och producenter. Dessa individer försöker vara företagare och betala sin hyra. När de inte får betalt kan de inte fortsätta göra sin grej. Den som använder olagliga nättjänster för att konsumera kulturellt innehåll, väljer alltså att slå undan benen för de individer som skapar innehållet. Det försämrar för alla.

Vilka åtgärder kommer du att lyfta?

Ingen specifik åtgärd, däremot vill jag generellt lyfta att vi i det här sammanhanget måste gå längre än att försöka beräkna och belysa det ekonomiska värdet som stjäls. För de mindre företagen är det ofta minst lika farligt att det sker intrång i den ideella delen av upphovsrätten; den som är grunden för den ekonomiska ersättningen. För ett stort företag kan upphovsrättsintrång innebära stora ekonomiska problem, vilket är nog så illa. För ett litet företag kan det innebära hela existensen.

Vilka är dina förväntningar på seminariet?

Jag hoppas verkligen att PRV får positiv respons för att ni sätter fokus på de här mycket viktiga frågorna, och att ni formar en diskussion som fortsätter framöver med många olika parter inblandade, eftersom diskussionen behövs för att få till en positiv förändring. Personligen ser jag fram emot att få ny kunskap av de andra deltagarna.

 

Möt PRV under Almedalsveckan

Piratkopiering i digitala miljöer

Konsekvenserna av den illegala handeln drabbar i slutändan konsumenten som i värsta fall får undermåliga produkter där tillverkaren har tummat på såväl säkerhet som kvalitet. Konsekvenserna för musiker, innovatörer och företagare som utsätts för piratkopiering är påtagliga. Vad kan vi göra för att öka medvetenheten om farorna med piratkopierade varor och illegal handel med upphovsrättsskyddat material?

Startar: 5 juli 2016 10:30
Slutar: 5 juli 2016 11:40
Plats: Strandgatan 13, O’learys uteservering
Ort: Visby
Kontaktperson: Stina Lilja, PRV
E-post: stina.lilja@prv.se
Telefonnummer: 0703-90 21 25
Läs mer här.

Under Almedalsveckan twittrar vi under hashtaggen #prvsverige.

/ Oscar Dieden – kommunikatör på PRV

Kommentarer inaktiverade för PRV i Almedalen: konsekvenserna av den illegala handeln

Under upphovsrätt

Webbsända seminarier om piratkopiering

Den globala piratkopieringens omsättning är enorm och dess marknad sägs vara lika stor som droghandelns. I dessa webbsända seminarier får du en god kunskap om piratkopiering och vad du kan göra för att skydda dig och ditt företag. Seminarierna är arrangerade och inspelade av PRV och VINNOVA vid olika tillfällen och du får möta våra experter på immaterialrätt i samtal med inbjuden kompetens från såväl näringsliv som myndigheter med lång erfarenhet av frågor om piratkopiering.

Se PRV:s alla webbsända seminarier

 

/Anna Engquist, strateg digitala medier på PRV

Kommentarer inaktiverade för Webbsända seminarier om piratkopiering

Under immaterialrätt

Ny varumärkesreform inom EU

vmreform

Unisont system ska hindra piratkopior.

Den nya varumärkesreformen ger företagare bättre förutsättningar att skydda sina varumärken mot intrång och piratkopiering.

– Rättighetshavarnas möjligheterna att hindra piratkopierat gods från att kommer in i Europa blir större, säger Magnus Ahlgren, juristchef på PRV:s Design- och varumärkesavdelning.

Genom EU:s nya varumärkesreform förbättras förutsättningarna för företag och rättighetsinnehavare att skydda sina varumärken mot piratkopiering. Magnus Ahlgren förklarar att systemet kommer att bli effektivare då varor kommer att kunna beslagtas med hänvisning till att de är immaterialrättsligt skyddade inom EU.

– Bevisbördan kommer att läggas på transportören när det gäller transit och leverans av varorna.

Varumärkessystemet inom EU blir mer tillgängligt och effektivt för företagen genom lägre kostnader och större förutsägbarhet.

Varumärkesreformen träder i kraft i två steg. Ändringarna i den förordning som gäller vid EU:s varumärkesmyndighet (som f ö kommer att byta namn till EU:s Immaterialrättsmyndighet, EUIPO) i Alicante, de ändringarna börjar gälla redan i mitten av mars. Ändringarna i det direktiv som styr nationella lagar träder i kraft i mars. Därefter har Sverige och andra medlemsstater tre år på sig att genomföra de ändringar som krävs i varumärkeslagen.

/Stina Lilja, pressansvarig på PRV

Kommentarer inaktiverade för Ny varumärkesreform inom EU

Under Okategoriserade

Möt PRV i Almedalen

almedalen

Vy från vackra Visby under Almedalen 2014.

Är du entreprenör, innovatör eller designer och befinner dig på Gotland under Almedalsveckan? Då har du möjlighet att möta PRV i vimlet!

PRV medverkar under Almedalsveckan för att diskutera piratkopiering, företagande, tillväxt, innovation och immaterialrätt. På plats finns bland annat vår generaldirektör Susanne Ås Sivborg, marknadschef Margareta Ternell, Maziar Soltani som är enhetschef på patentavdelningen och varumärkesjurist Benjamin Winsner. Slå mig en signal om du vill ha ett personligt möte med någon av våra representanter; 0703-90 21 25.

PRV kommer att finnas med i flera paneler och seminarier:

 • InnoNation – nya lösningar för global innovationskraft
  Hur accelererar vi svensk innovationskraft i världen till nya affärer, tillväxt och lösningar på globala samhällsutmaningar? Hur frigör vi alla aktörers innovationskraft och vad behöver vi förnya i innovationssystemet för att stödja denna kraft?
 • InnoNation – inspiration till nya lösningar för global innovationskraft
  Om samskapande svensk innovationskraft i världen för nya affärer, tillväxt och lösningar på globala samhällsutmaningar. Kan vi frigöra alla aktörers innovationskraft? Vad behöver vi förnya i innovationssystemet för att stödja detta? Kom och bidra med era kunskaper, möjligheter och tankar.
 • Immaterialrättens roll i innovationssystemet
  Hur ser immaterialrättens roll i innovationssystemet ut? Hur kan de immateriella tillgångarna användas bäst för att skapa ökat värde? Resultatet från utredningen SOU 2015:16; Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar, som har gjorts åt Näringsdepartementet presenteras.
 • Piratkopiering – ett växande samhällsproblem
  Marknaden för piratkopiering ökar när varor/tjänster internationaliseras. Internethandel möjliggör att piratkopierade varor från hela världen landar i våra brevlådor. Hur kan myndigheter och organisationer samarbeta för att begränsa piratkopior och höja konsumentens kunskap för ökad köptrygghet?
 • Entreprenörskapsmingel i Almedalen
  PRV och Starta & Driva Företag bjuder in till StartUp Bar. Du som är entreprenör, innovatör eller designer har möjlighet att möta rådgivande experter på hur du får ditt företag att lyfta.

Hoppas att vi ses i vimlet!
Stina Lilja, pressansvarig på PRV

Kommentarer inaktiverade för Möt PRV i Almedalen

Under immaterialrätt, patent

Piratkopiering – ett växande samhällsproblem

Problemet med piratkopiering växer i takt med att varor och tjänster internationaliseras och allt fler handlar på internet. Varje år stoppar EU:s tullmyndigheter ungefär 100 000 sändningar – och sammanlagt 250 miljoner artiklar – med piratkopierade varor vid EU:s yttre gräns. Piratkopiering förekommer över hela världen och inom alla branscher. Listan över varor som kopieras omfattar allt från kläder, filmer och läkemedel till livsmedel, leksaker och flygplansdelar. Enligt beräkningar från OECD kostar piratkopieringen de drabbade företagen upp till 5 000 miljarder kronor per år, eller 10 miljoner kronor per minut.

Myndighetsnätverket mot piratkopiering arrangerar ett seminarium med fokus på frågan:
Hur kan myndigheter och organisationer samarbeta för att begränsa piratkopiering, och hur kan man höja kunskapsnivån i samhället så att konsumenter känner en större trygghet när de handlar?

Inleder gör Benjamin Winsner, jurist och specialist på immaterialrätt, med fakta och konkreta exempel.

En panel bestående av Patrick Krassén, immaterialrättsansvarig på Svenskt Näringsliv, Johan Eriksson, utvecklingsansvarigpå Svensk Digital Handel, Jolanda Girzl, chef på Konsument Europa, Marie Kerttu, utredare på Läkemedelsverket samt Per Holgersson, nationell specialist i immaterialrätt på Tullverket samtalar sedan kring frågan. Moderator är Pia Sjögren.

Möt oss i Almedalen
Lokal: GRASP Studio, Norra Kyrkogatan 3 i Visby (vid Hotel Helgeand)
Datum och tid: Tisdag 30 juni kl. 15 – 16
Arrangör: Myndighetsnätverket mot piratkopiering

Välkommen!

Myndighetsnätverket mot piratkopiering
(Konsument Europa/Konsumentverket, Läkemedelsverket, Polismyndigheten, Patent- och registreringsverket och Tullverket)

Kommentarer inaktiverade för Piratkopiering – ett växande samhällsproblem

Under immaterialrätt

Bitarna som får Lego att se rött

Jag har känt hela tiden att något inte stod rätt till. Jag har burit på det hela min uppväxt. I helgen blev det tydligt – de passar inte ihop. De fungerar inte tillsammans. Jag har levt med falsarier.

Det är ett par åttor vi talar om. Och några fyror. Det står Lego på bitarna. Men det är inte Lego. Det kan inte vara Lego. Jag frågade mamma, men hon kunde inte minnas när de köptes. Förmodligen till brorsan, och han är ju femtio nu.

Något som förbryllar är antalet. Det handlar om högst tio stycken, så det verkar osannolikt att de skulle kommit med någon byggsats. Kanske är det fråga om någon mindre expandersats? Inköpt utombys. Eller kvarglömt.

Leksaksaffärerna från den här tiden i Söderhamn är för länge sedan borta. Julles leksaker – detta leklustens tempel från barndomen – inte skulle Julle befatta sig med plagiat? Nej.

Skev, konformad och orange

Vad är det då som stör? Titta på bitarna nedan! Är de lika? Vid en närmare eftertitt ser vi att den vänstra är mindre fyllig i färgen. Den drar åt orange.

kopia tv org th_450x300
Original till höger (foto: Thérèse Ahlén)

Sätter vi den ljusare biten på ”originalbiten” stämmer det hyfsat (nåja, Legos tolerans är en mikrometer…) men provar vi istället bygga originalbiten på den misstänkta plagiatbiten blir det tydligt: plagiatbiten är konformad! Och skev.

org nederst kopia ovan_450x300
Original överst (foto: Thérèse Ahlén)

Väldigt tydligt blir det när vi bygger två misstänkta plagiatbitar ovanpå varandra. De fäster inte alls ihop. Dessutom är de båda så pass skeva att det öppnar sig en närmast löjeväckande glipa över halva förbandet (t.v. nedan).

kopior tv org th_450x300
Original till höger (foto: Thérèse Ahlén)

Rättsligt eftermäle?

Legobiten med rör för stabilitet (den moderna legobiten) patenterades 1958. De här tarvliga bitarna har funnits i leklådan så länge jag minns. Risken finns alltså att de fortfarande stod under skydd när jag byggde mina första trappor och torn.

Birgitta Holmberg-Roth – jurist på PRV – är det vanligt med plagiat?

Tyvärr ja, mest obehagligt är det kanske med plagierade läkemedel.

Att det är olagligt att tillverka patenterade legobitar torde vara klart, men vilket ansvar har man som återförsäljare?

Nu har patenten för legoklossarna gått ut, men varumärket lever i högsta grad! Vare sig enligt varumärkeslagen eller patentlagen får någon annan än rättighets-innehavaren sälja, bjuda ut eller använda patenterade uppfinningar eller varumärkesskyddade varor utan tillstånd. Så ja återförsäljaren har ett ansvar.

Skulle man kunna komma undan med att man handlat i god tro?

Nej, du kan inte undgå ansvar för intrång genom att hävda god tro.

Och nu lite jobbigare: hur ser rättsväsendet på köp för eget bruk eller innehav?

Från ensamrätten finns det undantag för utnyttjanden som inte sker yrkesmässigt i näringsverksamhet.

Borde jag för egen del oroa mig för rättsligt efterspel?

Nej, du kan sova gott!

Tack Birgitta!

Puh, för ett ögonblick såg jag mig själv med tättlindad scarf och slalomglasögon i en intervju med Camilla Kvartoft. ”Vi har fått följa med till en hemlig adress i centrala Söderhamn. Här har alltså plagiatlegopundaren sina grejer…”

Lego, jag lovar att aldrig låta mina barn leka med dessa falska bitar!

Stefan Hultquist, enhetschef och utbildare PRV

Fakta

Företaget Lego startades på 30-talet av snickaren Ole Kirk Christiansen. I slutet av 40-talet kom sonen Gottfred på idén att gjuta klossar i plast, inspirerade av brittiske pedagogen Hilary Fisher Page och hans företag Kiddicraft. Kiddicraft tog patent på plastklossar som gick att sätta ihop redan 1940.

Lego har just nu 34 patent i kraft i Sverige, enligt Svensk Patentdatabas. Originalbitarna är inte längre skyddade av patent, men genom effektivt arbete med varumärken och designskydd håller företaget konkurrenterna på avstånd.

Emelie på PRV Kundsupport hittar inte mindre än 73 varumärkesregistreringar från Lego (Lego Juris A/S). Då ingår inte eventuella avskrivna, avförda eller avslagna ansökningar. Därutöver kan det finnas registreringar på andra bolag inom Lego eller på enskilda personer.

Förra året passerade Lego amerikanska Mattel (Barbie) och blev därmed världens största leksakstillverkare.

Alternativ sysselsättning

Två åttor kan sättas ihop på 24 olika sätt (undantaget mina plagiatbitar då…). Tre åttor kan sättas samman på 1060 olika sätt. Jobbar vi med sex åttabitar har vi redan 915 103 765 alternativ. Det finns alltså ännu mycket obebyggt därute.

Källa: Andreas Nordström, dn.se

Kommentarer inaktiverade för Bitarna som får Lego att se rött

Under patent