Etikettarkiv: rådgivare

Vilka immateriella tillgångar har ditt företag?

Så mycket som 80 procent av företagens värden ligger i de immateriella tillgångarna. Företag som utvecklar och vårdar sina tillgångar har högre lönsamhet än de som inte gör det.

Vilka immateriella tillgångar har ditt företag? Och hur hanterar du dem på bästa sätt? Genom att genomföra PRV:s företagstest Genomlysningen får du veta svarar.

Tolv snabba frågor som tar max tre minuter av din tid. Förhoppningsvis visar testet att ditt företag har gott om värdefulla tillgångar. Efter genomfört test kan du läsa mer om dem och hur ni gör för att skapa affärsnytta och nya möjligheter.

Nästa steg är att fundera över hur du ska gå tillväga för att förvandla era immateriella tillgångar till intäkter, konkurrensfördelar och nya affärsmöjligheter. Det gör du bäst tillsammans med en erfaren (och oftast kostnadsfri) rådgivare.

/Oscar Dieden – kommunikatör på PRV

Kommentarer inaktiverade för Vilka immateriella tillgångar har ditt företag?

Under immaterialrätt

Alla företag är unika för rådgivaren och analytikern Tobias Björck

Tobias Björck arbetar som analytiker och företagsrådgivare hos IDC West Sweden AB som är ett av flera ”IUC-bolag” i Sverige. På en av våra rådgivarträffar på PRV passar jag på att fråga Tobias lite mer ingående om hans vardag som företagsrådgivare och analytiker. Tobias berättelse ger en bra bild av det regionala stöd som finns att få för företagare runt om i landet.

Rådgivaren Tobias Björck

Tobias Björck, rådgivare IDC West

Bakgrund
IDC fungerar som spindeln i innovationsnätet och har starka kopplingar till företagen, forskningsinstituten, näringslivsutvecklarna, högskola och andra företagspartners i regionen som till exempel Almi och Connect Väst. Företagsrådgivningen hos IDC är särskilt inriktad mot tillverkningsindustrin och man arbetar med företagsanalyser av olika slag för att hjälpa företaget och företagsledningen framåt i olika skeden. Rådgivningen hjälp till självhjälp är i huvudsak kostnadsfri. IDC finansieras av offentliga medel med uppdraget att stärka konkurrenskraften i tillverkande industrin.

Tobias paradox
– Som rådgivare vet jag att alla företag är unika och som analytiker ser jag ofta tydliga mönster, berättar Tobias.

Här  frågar jag Tobias lite mer ingående om sin roll i rådgivningen:

Vad har du för bakgrund?
– Jag är ingenjör med lång erfarenhet av tillverkningsindustrin i olika utvecklingsprojekt och har arbetat med allt från stora investeringsprojekt till ledningsprocesser i industrin.

Vilken sorts företag hjälper du som rådgivare?
– Alla våra företag arbetar inom tillverkningsindustrin och vår målgrupp är små och medelstora bolag. De vänder sig till IDC för att få sin verksamhet genomlyst. Vi gör breda översiktsanalyser av företaget men kan också fokusera våra analyser på specifika processer och metodstöd. Det beror på företaget och deras behov. Alla företag är unika och våra analyser är helt skräddarsydda i samråd med företagets ledningsgrupp. Några av de företag vi har haft förmånen att få stötta är Climator, Lundbergs Möbler, Skövdevillan och CC pack. Det kan handla om allt från stora tillverkningsföretag till små snickare inom olika näringar som plast, trä, möbel, teknik och i något fall slakteri.

Hur gör du analyserna?
– Vi arbetar alltid mot ledningsnivåer i företagen. Jag arbetar oftast tillsammans med en kollega. Det gäller att ha god förankring i företaget. Ofta träffas vi i ett par möten och genomför analys utifrån bland annat styrkor och svagheter och kommer då fram till vad som behöver göras. I dessa möten kan vi som analytiker få våra klara upplevelser och dessa ser vi till att befästa med faktaunderlag. Inte sällan leder våra möten till att företaget kommer till insikt om behovet att se över sina immateriella tillgångar. Analysen är en nulägesrapport och avslutas med rekommenderade åtgärder – sådant som företaget kan göra på kort och på lång sikt. Därefter är det företaget som tar ansvar för hur man väljer att gå vidare. Ofta arbetar vi långsiktigt med företaget och kommer tillbaka och gör uppföljande analyser.

Hur stor del av din rådgivning handlar om immateriella tillgångar?
– Jag hanterar dessa frågor i vår övergripande företagsanalys eller i den fördjupade produktutvecklingsanalysen när vi identifierar behoven hos företagen. Vi har ett antal frågeställningar i analyserna som direkt eller indirekt rör immateriella tillgångar. Det är också en naturlig fråga när det gäller arbetet med Innovationscheckar där immaterialrättsstrategi finns med som en valmöjlighet. I det dagliga arbetet hanteras immateriella tillgångar i samband med olika produkt och utvecklingsprojekt, ibland också kopplat till finansieringslösningar. Det kan också vara direkta frågor om immateriella tillgångar som vi vidareförmedlar till experter om vi inte kan svara själva.
Jag uppskattar arbetet med immateriella tillgångar till cirka 10% av tiden som jag lägger direkt mot företagen.

Hur mycket tid lägger du på en analys?
– En analys tar emellan 4-60 timmar och företaget lägger säkert ner den dubbla tiden. Resultatet från ett genomgripande analysarbete kan handla om förändring i företaget, investeringsbehov, produktutveckling och ytterligare mindre analyser inom sälj och marknadsföring.

Vad tycker du utmärker en bra rådgivare?

 1. God analytisk förmåga: behövs för att kunna komma med förbättringsförslag.
 2. Påläst om företaget: behövs för att kunna ta sig an uppdraget med kvalitet.
 3. Lyhördhet: behövs särskilt för behovsidentifiering i första mötet med företaget.
 4. Människokännare: behövs för att kunna hantera relationerna i ledningsgrupperna.
 5. Kommunikativ: behövs för att få till förtroende i relationerna.
 6. Ödmjukhet: behövs för att förstå företagets verklighet. Problemen företaget står inför kan vara mer eller mindre svåra att åtgärda men likväl stora problem för företaget.
 7. Inte rädd för auktoriteter: behövs för att kritiskt och självständigt kunna analysera företagets behov.
 8. Viss ledarförmåga: behövs för att kunna leda arbetet i känsliga diskussioner.
 9. Klara press i situationer: behövs för att kunna se möjligheter och hantera svårigheter som uppstår i oväntade lägen tillsammans med företaget.
 10. Skapa förtroende: behövs för att kunna få nödvändig information om det som står företaget allra närmast – deras företagshemligheter.

Tack för intervjun!

Anna Engquist, strateg digitala medier på PRV

Tips!

PRV arrangerar kurser för rådgivare i innovationsstödsystemet. Nu närmast:
12 nov 2015: Affärsstrategisk hantering av immateriella tillgångar – Nässjö
Detta är en skräddarsydd kursdag för att höja din rådgivningskompetens när det gäller affärsstrategisk hantering av immateriella tillgångar.

19 nov 2015 webbsänt seminarium: Upphovsrätt
Kommersialisering av upphovsrätt – på egen hand, genom licensavtal eller exit

Kommentarer inaktiverade för Alla företag är unika för rådgivaren och analytikern Tobias Björck

Under innovation

Rådgivare! Här är en kurs om hur immateriella tillgångar kan användas strategiskt!

Du som är rådgivare kan få gå kursen Affärsstrategisk hantering av immateriella tillgångar som arrangeras av PRV. Du har viss kunskap om immateriella rättigheter men behöver stärka din kompetens om immaterialrättens betydelse för ett företags affärsutveckling. Jag ställer några frågor till Charlott Galant, patentingenjör på PRV, med flera års erfarenhet av forskning och utbildningsfrågor och som har utvecklat och hållit i kursen tidigare:

 • Vilka vänder sig kursen till?
  – Kursen vänder sig till dig som arbetar som rådgivare på olika sätt i innovationsstödsystemet. Du kan till exempel vara affärsrådgivare, innovationsrådgivare eller företagsrådgivare.
 • Vad utmärker en rådgivare i Sverige?
  – Som jag ser det är det rådgivarens uppgift att vägleda och stötta företag, företagare, och innovatörer på deras resa och förbättra förutsättningarna för dem att fatta rätt beslut i olika frågor.
 • Vad lär man sig på en dag?
  – Målet är att ge dig som rådgivare verktyg för att du ska kunna stötta företag i att arbeta affärsstrategiskt med immaterialrätt. Denna kurs visar på betydelsen av att utifrån företagets affärsstrategier, affärsplaner och identifierade marknadsposition analysera vilka immateriella tillgångar som finns i företaget. Vi visar också vilka verktyg man kan använda och hur de kan kombineras. Under dagen varvar vi teori med diskussioner.
 • Vilka får man träffa under dagen?
  – Du får träffa två föreläsare där den ena har stor erfarenhet av att själv driva företag och fatta strategiska beslut. Vår andra föreläsare arbetar med strategisk rådgivning och har de juridiska kunskaperna. Dessutom är det ett fint tillfälle att träffa andra rådgivare från olika organisationer och regioner i Sverige och ta del av deras erfarenheter.
 • Vad gör man med kunskapen när man kommer hem?
  – Kursdagen ska göra dig bättre rustad att kunna vägleda företag i IP-relaterade frågor. Du har blivit bättre på att hjälpa företaget att avgöra vilka IP-frågor de kan arbeta med själva och vilka frågor som kräver fördjupning och kanske ytterligare expertis och rådgivning.

Tack!

Kursen erbjuds rådgivare till ett reducerat pris, eftersom den finansieras av VINNOVA och har tagits fram i dialog med Almi, Innovationsbron och SISP, för att täcka in vad som är kritisk kunskap om immateriella tillgångar för företags-, affärs- och innovationsrådgivare.

/Anna Engquist, ansvarig för nationella utbildningar på PRV

Kommentarer inaktiverade för Rådgivare! Här är en kurs om hur immateriella tillgångar kan användas strategiskt!

Under immaterialrätt

Affärsstrategisk hantering av immateriella tillgångar

I går, den 8 april, var PRV i Malmö och gav kurs för rådgivare om hur man affärsstrategisk kan hantera immateriella tillgångar. Tillsammans med Hanna Bruck från Valea och Olof Hansson från Whitelines diskuterades hur och varför ett företag behöver en strategi för hanteringen av sina immateriella tillgångar.

Ett 20-tal rådgivare var på plats för att med hjälp av teori och case-diskussioner förkorvara sig i hur viktig en omvärldsbevakning kan vara, hur ett företag hela tiden måste omvärdera sina tillgångar, varför avtal är viktiga, hur lagen om företagshemligheter kan användas för att skydda en idé.

Engagemanget var stort både från deltagare och föreläsare som båda konstaterade att det sällan finns ett ”rätt” svar på frågan hur man bäst hanterar sina immateriella tillgångar men att det är viktigt att kunna medvetna beslut.

140408

Utbildningen är en del av PRV:s och VINNOVA:s gemensamma uppdrag, att tillsammans arbeta för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft genom förbättrat offentligt stöd för hantering av immateriella tillgångar. En ökad kompetens hos rådgivare om affärsstrategisk hantering av immateriella tillgångar utgör en nyckelkomponent i detta.

Charlott Galant, PRV

Kommentarer inaktiverade för Affärsstrategisk hantering av immateriella tillgångar

Under immaterialrätt

Innovationsprofilen Per Frankelius

Jag har fått möjlighet att intervjua innvoationsprofilen Per Frankelius, Ph.D. och Associate Professor, Linköping University Department of Management and Engineering om hans spännande arbete mitt i smältpunkten för uppfinningars betydelse för Sverige.

Per Frankelius

Per Frankelius

Vad gör du?
Mer allmänt arbetar jag som forskare och lärare vid Linköpings universitet och har fokus på områdena innovation, marknadsföring och omvärldsanalys. Gränslandet mellan dessa intresserar mig mycket. Den legendariske managementgurun Peter Drucker sa följande redan 1954: ”Because it is its purpose to create a customer, any business enterprise has two – and only two – basic functions: marketing and innovation.” Han hade rätt i att dessa områden är viktiga. Men han missade innebörden av innovation, ty innovation är något principiellt nytt som vinner insteg ofta på en marknad och därför är marknadsföring ofta en integrerad del av innovation. Vad gäller min forskning startade den i slutet av 1980-talet. Tio år ägnades åt en studie av DNA-teknikens och Pharmacias utveckling.

Mer specifikt har jag nyligen avslutat ett projekt om uppfinningars betydelse i modern tid. Se Vinnovarapport
Ett annat projekt handlade om innovation inom kulturens värld (fallstudie av Dalhalla) och det publicerades i England förra året. Ett tredje nyligen avslutat projekt är Global Vision, om exportproblematik för miljöteknikföretag.
Just nu arbetar jag med fyra forskningsprojekt: Ett är en studie av Research Triangle Park i USA. Ett annat är en studie av innovationsbegreppet samt utveckling av en ny modell för att beskriva innovationer. Ett tredje handlar om innovation i offentlig sektor (historisk exposé samt framtidsförslag). Det fjärde och viktigaste är en satsning under namnet Grönovation.
Om Grönovation: Vi utvecklar kunskap om hur innovationer uppstår, får spridning och kan stimuleras inom de gröna näringarna som t.ex. jord- och skogsbruk. Många har bilden att ”vi lämnat jordbrukssamhället bakom oss” men ack så fel det är. Projektet stöds av Vinnova och kommer att fördjupa förståelsen för innovationsbegreppet och generera kunskaper och idéer om hur man kan driva innovationsprocesser på nya sätt. Inte minst handlar det om hur användare kan vävas in tidigt i innovativa processer. Vid sidan om studier iscensätter vi “fältexperiment i skarpt läge”.

Precisionsharv.

Precisionsharv. Per Frankelius.

Jag försöker bl.a. fullända innovationsprocessen kring den harv som jag fick patent på nyligen. Jag inledde projektet i hög grad för att förstå hur uppfinnar- och patenteringsproceser kan gå till. Jag ville uppleva det inifrån, snarare än att bara försöka förstå innovation genom att ”titta på det utifrån”. Att få genuin access till verkligheten är något som t.ex. professor Evert Gummesson slagit många slag för.

Vad är roligast i ditt jobb?
Det roligaste med jobbet är att träffa så många intressanta personer inom och utom universitetet. Alla bär på idéer, reflektioner och kunskaper. Studentkontakterna ska inte förglömmas. Dels har de mängder av kunskap som vi lärare får till livs, dels ställer de frågor som är stimulerande och stärker även forskningen. Men jag har också äran att delta i en rad konferenser, seminarier och studieresor. Det är verkligen roligt. Förra veckan åkte vi t.ex. runt i Skåne och träffade lantbrukare.

Kan du beskriva din miljö vid Linköpings universitet?
Jag skulle vilja säga att miljön i Linköping präglas av pragmatism och tro på framsteg och utveckling. Kommunen har slogan ”där idéer blir verklighet” och även universitet sprudlar av utveckling. Studenterna är den viktigaste kraften. Jag brukar säga till gamla polare som nu är höga chefer i stora internationella bolag att de må ha mycket men de har inte studentkontakterna. Vad som händer på universitetets olika campus är bara en del av bilden. Inte minst är samverkan med omvärlden ett kännetecken för miljön i Linköping. Inte minst spelar Östergötland som helhet stor roll. Här finns spännande företag i kommuner som Vadstena, Norrköping, Väderstad och Åtvidaberg. En riktig smältdegel av skaparkraft.

Vad är svårast i ditt arbete?
Det första är att hålla ihop alla trådar inom de ganska stora samarbetsprojekt som jag driver. Det andra är att hantera den ökande mängden administration. När vi drev vårt EU-projekt om miljöteknik höll vi på att gå under av allt blankettarbete. Det tredje är att reda ut en del kniviga frågor i forskningen. Var går t.ex. gränsen mellan imitation och ”inkrementell innovation”?

Hur får du inspiration och lär nytt?
Oj, det var en svår fråga. Kanalerna är flera. Visserligen ägnar jag mycket tid åt att läsa artiklar och böcker – länge hade jag en hel lägenhet i Örebro bara för att få plats med alla böcker. Min fru blev inte glad när jag nyligen köpte en förstaupplaga av Schumpeters innovationsbok för ca 25 000 kronor från ett holländskt antikvariat. Men mer viktigt är alla kontakter med människor som besitter erfarenhet och idéer. Jag har fått äran att resa till spännande platser – allt från St Petersburg och Budapest till San Francisco och Bryssel.
Resor i all ära. Men allra viktigast är de projektpartners som ingår i våra olika satsningar. Projektet Grönovation kan ges som ett exempel. Det koordineras av Linköpings universitet men det är ett genuint samarbete mellan en rad organisationer, exempelvis 3M, Agroväst i Skara, Biototal, filmbolaget Cre8it, mässan Elmia, Energiutvecklarna Norden (med patent på en ny typ av biogasreaktor) och Hushållningssällskapet (som fyllde 200 år i somras!). Här ingår även Institutet för jordbruks- och miljöteknik, Lantmännen, rådgivarkonsulterna Lovanggruppen, SLU, SMHI Svenska Mätanalys, Tolefors Gård, apputvecklarföretaget VicVision och mötesplatsen Vreta Kluster som ligger granne med Vreta Kloster.

Varför är samverkan med företag och organisationer så viktigt?
Dels är det roligt, dels skapar det en massa värden i samhället men framförallt är det vägen till fördjupad kunskap för alla parter. Michael Gibbons har kallat det ”knowledge production Mode 2” och liknande filosofi finns vid t.ex Stanforduniversitetet som jag besökte för något år sedan.

Och betydelsen av immaterialrätt?
Jag har via konferenser och publikationer stridit i många år för betydelsen av immaterialrätt (eftersom många kritiserar t.ex. förekomsten av patent). Här följer mer läsning av vad jag har skrivit om detta för olika sammanhang.
– Innovationer och immaterialrätt i filosofiskt perspektiv:
Innovationer-institutioner_PRV_10feb2011
– The rise of the European continent: Old theories and new hypotheses related to innovation:
European_Continent–(European_Conf_2011)

Tack Per för intervjun och för ditt förslag om patentdiplom som PRV nu kan erbjuda sina kunder!

Anna Engquist, webbansvarig på PRV

Kommentarer inaktiverade för Innovationsprofilen Per Frankelius

Under innovation

Innovationsrådgivning i tidiga skeden

Jag har fått möjlighet att prata lite med innovationsrådgivare Janne ”Lunkan” Lundqvist om hans arbete på Start-Up Stockholm som hjälper företag i Stockholms län. Under 2013 gav man 1200 helt kostnadsfria innovationsrådgivningar till innovatörer och företag i tidiga skeden.

Vad kännetecknar innovationsrådgivning i tidiga skeden?
– Jag skulle vilja säga att det är då man kommer till oss som ”första instans”. De jag träffar har förstås en skiftande bakgrund, med olika förutsättningar, och man får då hjälp med att komma vidare från den nivå man befinner sig. Man kan just behöva detta möte för att få en genomgång av sin innovation och de möjligheter vi kan erbjuda.

Vad kan du som innovationsrådgivare hjälpa till med?
– Vi hjälper till med att ”läsa kartan”. Det finns så stora möjligheter, men det kan vara svårt för en innovatör att ha koll på allt. Vi innovationsrådgivare har en bred bakgrund, med ett stort nätverk, vilket är en ovärderlig tillgång som innovationsrådgivare. Vid det första mötet, så diskuteras innovationen, innovatörens bakgrund och nätverk. Innovatören får därefter som ”hemläxa” att fylla i en innovationsplan (finns på vår hemsida). Därefter är normalt nästa steg en ”nyhetsgranskning”, och där anlitar vi ett företag på Sri Lanka som heter Athandz som startades 2003 av de svenska entreprenörerna Fredrik Härén och Teo Härén. Innovatören får skriva en text på engelska på max 2000 tecken, som vi vidarebefordrar till Athandz, som då normalt inom 72 timmar återkommer med en rapport på uppåt 20 sidor, som visar hur innovationen står sig i ett globalt perspektiv. Detta brukar ge en rejäl ”kickstart” till projektet och innovatören, som helt plötsligt ser sin innovation i ett globalt sammanhang. Vi har dessutom via ALMI Företagspartner fått medel att kunna göra ”förstudier”, då vi kan använda oss av expertis inom olika områden. Självklart experter inom patent, juridik, ekonomi, industridesign, men också inom tv-format, apputveckling, medicinsk expertis och barnprodukter. Med runt 300 leverantörer så har vi en bra grund att gå vidare ifrån.

Hur stor andel av din rådgivning uppskattar du handlar om immaterialrättsliga tillgångar?
– 100%! Vid innovationsrådgivningen tas alltid detta upp. Patent, design, varumärke, domäner, affärshemlighet med mera. Sedan är ju inte alltid allt tillämpligt i de enskilda fallen, men detta är något som självklart diskuteras.

Vill du dela med dig av någon särskilt spännande företagsresa du har varit med om som rådgivare?
– Det finns många genom åren, både tjänster och produkter men det som jag vill lyfta fram är Mobilio, en jämförelsesajt för mobiler och mobilabonnemang. Innovatören och entreprenören Alexander Pärleros träffade jag för första gången i mars 2010. Vi gjorde en nyhetsgranskning via Athandz och därefter fick Alexander träffa en affärsutvecklare inom mobilt. Alexander startade efter en tid Mobilio tillsammans med Schibsted och omsätter nu drygt 3 miljoner per månad, med en vinst på 700.000 – 800.000 kr per månad tillsammans med 25 anställda. Mobilio planerar att anställa ytterligare 2-3 personer per månad den närmaste tiden. Läs gärna denna artikel från Dagens Industri.

Tack Janne!

Anna Engquist, webbansvarig på PRV

1 kommentar

Under immaterialrätt

Frågor får svar under dag om affärsstrategisk hantering av immateriella tillgångar

Hur identifierar man företagets immateriella tillgångar?

Vad är företagets USP?

Vilka avtal har de?

Hur kan man använda varumärket vid en marknadsintroduktion?

Hur kan man använda sig av lagen om företagshemligheter?

Varför behöver ett företag en IP-strategi?

Hur ska man göra en omvärldsanalys?

20131023_102005

Det här är några exempel på frågor och diskussionsämne som kommer upp när 40 diskussionssugna rådgivare går utbildning i affärsstrategisk hantering av immateriella tillgångar. Utifrån ett antal exempel växlas teori med diskussionspass under dagen när Olof Hansson från Whitlines och Hanna Bruck från Valea föreläser om vad man måste tänka på som rådgivare när det gäller immateriella tillgångar.

Här hittar du fler utbildningar för rådgivare.

Charlott Galant, utbildningsansvarig PRV

PS Vill du komma igång och identifiera företagets immateriella tillgångar? – börja med företagstestet på PRV för företagare.

Kommentarer inaktiverade för Frågor får svar under dag om affärsstrategisk hantering av immateriella tillgångar

Under immaterialrätt

Christina Nordström, IPR-strateg för innovativa företag som vill växa

Christina Nordström, IPR-strateg vid Innovationskontor Norr

Christina Nordström, IPR-strateg vid Innovationskontor Norr

Christina Nordström arbetar som IPR-strateg på Innovationskontor Norr vid Umeå universitet. I sitt arbete möter hon innovativa tillväxtföretag och hjälper dem att lägga strategiska planer för deras hantering av IP-frågor. På så sätt får de största möjliga affärsmässiga effekt av sina immaterialrättsliga tillgångar. Norra Sverige är idag på frammarsch och hamnar i topp på EU-mätningar för innovativa regioner. PRVbloggen har här fått en exklusiv intervju med Christina.

Vad är roligast i ditt jobb?
– Det roligaste är att jobba med företag som är tillväxtföretag och som härstammar från en akademisk miljö på olika sätt. Tillsammans med en affärscoach lyfter vi IP-frågorna som ska jackas in i affärsstrategierna. Vi rådgivare arbetar alltid tätt tillsammans för företagets bästa. Jag träffar många olika slags företag inom olika branscher och min egen kompetens och erfarenhet breddas enormt av denna blandning av hårda och mjuka IP-frågor. Att försöka bidra till att nyttiggöra IP är intressant och inspirerande. Det är det bästa med min roll!

Kan du beskriva din miljö vid Umeå universitet?

Umeå universitet.

Umeå universitet.
Foto: Andreas Nilsson

-Umeå universitet är ett brett universitet, vi erbjuder allt från teknikutbildningar till handelshögskola, arkitektur och design. Bredden och blandningen skapar en enorm kreativitet hos forskarna och i de företag som växer fram i denna miljö. Bredden är unik och våra studenter och forskare kommer från hela världen, självklart ofta från den inhemska norra regionen men även från andra delar av Sverige samt andra EU-länder och Asien. Här mixas ämnen och nationaliteter, produktföretag och tjänsteföretag i en härlig blandning.
Uminova Innovation AB är Umeå universitets inkubatorverksamhet. Här samlas idéer som utvecklas och senare blir företag. Företagen sitter i gemensamma lokaler och erfarenhetsutbytet mellan branscherna upplever jag som väldigt fruktbart. I denna verksamhet finns ett stort antal affärscoacher som stöttar idébärarna med att utveckla idéer till bärande företag. Vi har inkubatorträffar med jämna mellanrum där vi får ta del av olika företags affärsidéer. På så sätt blandas teknik, affärsfrågor, IP-frågor, produkter och tjänster i en skön mix.
Vi innovationsaktörer i regionen nätverkar och arbetar mycket tillsammans för att göra det bästa för företagen. I nätverket ingår aktörer som Uminova AB, Almi AB, Innovationsslussen, Drivhuset andra innovationsstödjande verksamheter. Det viktiga för oss alla är att idébäraren får bästa möjliga stöd.

Vad är svårast i ditt arbete?
– Utmaningen för mig är att skapa synergier mellan olika IP-frågor och de olika företagsidéerna jag möter. Blandningen skapar en utveckling av min kompetens och gör att min rådgivning når en strategisk spets tack vare det samarbete jag har med affärscoacher och innovationsrådgivare. Hårda frågor i affärsmodeller varvas ofta med finstilta IP-frågor. Här gäller det att tänka brett och nytt. Det kan handla om allt från avtal, sekretess, upphovsrätt till de registrerbara skydden som till exempel patent. Patent är för mig oftast de enklaste IP-frågorna att hantera, eftersom det är ett reglerat och harmoniserat område och eftersom jag började min yrkesbana som patentingenjör på PRV, en gång i tiden.
Användningen av IP står i fokus när jag möter företagen. Det finns inga patentlösningar att falla tillbaka på för innovativa företag. All min rådgivning är individuellt anpassad till företaget och det är en särskild utmaning.

Hur får du inspiration och lär nytt?
– Det rör på sig snabbt. Jag hämtar min omvärldskunskap i nätverket Enterprise Europe Network, där jag bland annat fungerar som intern IP-konsult för den nationella delen av nätverket. Är också med i den europeiska arbetsgruppen som leds av EU-kommissionen. Jag sitter med i juryn för Venture Cup. Jag följer också noga Europakommissionens arbete för att främja små och medelstora företag på en europeisk arena med initiativ som till exempel Innovaccess och IPR Helpdesk. I dessa olika sammanhang sprids goda exempel och välgörande utblickar. Det framstår mer och mer att rådgivarna och deras kompetens är centrala för företagens möjligheter att nå framgång. Det verkar alla länder i Europa ha insett idag.

Tack för intervjun och ha en fortsatt bra dag!

/Anna Engquist, webbansvarig på PRV

Kommentarer inaktiverade för Christina Nordström, IPR-strateg för innovativa företag som vill växa

Under immaterialrätt

Rådgivare lär sig mer om immaterialrätt

PRV arrangerade i förra veckan en IPR utbildning för företagsrådgivare från Enterprise Europe Network (EEN). Vi var 23 rådgivare från hela landet som fick en viktig kompetenshöjning kring IPR som är viktigt för oss så vi kan stödja SMEs i Sverige på ett professionellt sätt.

Enterprise Europe Networks viktigaste syfte är att ge stöd till små och medelstora företag och öka internationaliseringen som sedan ska leda till ökad tillväxt och förnyelse hos företagen.

Kursen var en grundutbildning i immaterialrätt, anpassad för oss som arbetar inom Enterprise Europe Network men som naturligtvis också kan passa andra innovationsrådgivare.

Under kursen fick vi lära oss grunderna om de tre industriella skydden patent, varumärke och design. En expert på kommersialisering av IPR presenterade också hur man använder immaterialrätter för att göra bättre affärer. Slutligen presenterade EEN-arbetsgruppen IPR praktiska IP-verktyg, checklistor och övningar som hjälper oss som EEN:are ute på fältet.

Christina Nordström, PRV, är medlem i EEN-arbetsgruppen för IPR och har starkt bidragit i utvecklingen och genomförandet  av denna IPR kurs.

Vi ser ett behov av andra IPR kurser framöver för våra EEN rådgivare, till exempel hur man söker teknisk och affärsmässig information i IP-databaser. Viktig information i samband med licenser och när man ska bedöma nyhetsvärdet av produkter.

Rolf Andersson, projektledare på Acreo AB

Kommentarer inaktiverade för Rådgivare lär sig mer om immaterialrätt

Under immaterialrätt