Etikettarkiv: Regeringsuppdrag

PRV samlar aktörer för upphovsrätt i digital miljö

PRV stod värd för ”Nätetikett för upphovsrätt”, en eftermiddag med fokus på upphovsrätt i digitala miljöer.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och PRV:s generaldirektör Susanne Ås Sivborg bjöd in till samlingen som markerar startskottet för regeringens och PRV:s satsning på att öka kunskapen om upphovsrätten i digitala miljöer. På PRV i Stockholm diskuterade särskilt inbjudna nyckelaktörer kreatörernas roll för värdeskapande och vikten av upphovsrätt i digital miljö.

– Satsningen är mycket viktig för att belysa situationen för kreatörer av olika slag i vår allt mer digitala värld. PRV är en självklar aktör i arbetet med att höja kunskapen om upphovsrättens roll i den digitala miljön i och med regeringsuppdraget. Samlingen blir en viktig start på arbetet och vi ser mycket positivt på att så många deltar, kommenterar Susanne Ås Sivborg.

Bland de närvarande aktörerna:

  • kulturminister Alice Bah Kuhnke
  • Sanna Wolk, docent inom immaterialrätt, Uppsala universitet
  • Jan Rosén, professor i civilrätt, Stockholms universitet
  • Thomas Porsaeus, strateg, SVT Interaktiv
  • Ira Gladnikoff från Viaplay

 

Kommentarer under dagen från Twitter:

Kommentarer inaktiverade för PRV samlar aktörer för upphovsrätt i digital miljö

Under upphovsrätt

Seminarium om företagets viktiga IP-tillgångar

Alla företag har IP-tillgångar. Det kan vara en patenterad teknik, varumärken, en särskild design, affärshemligheter eller licensavtal. Dessa tillgångar kan användas affärsmässigt för att nå ökad lönsamhet och framgång. I morgon webbsänder vi seminariet ”Värdering av IP-tillgångar”. Du är välkommen att delta.

Seminariet är kostnadsfritt och riktar sig främst till företags-, affärs- eller innovationsrådgivare. Vi tror att du som deltar har viss kunskap om immateriella rättigheter men behöver stärka kompetensen som rör kopplingen affärsstrategier och immateriella tillgångar. Seminariet är ett skräddarsytt tillfälle att dig att höja din kompetens inom området, du har en central uppgift; att uppmärksamma företagare om deras IP-tillgångar.

Vid seminariet medverkar erfarna experter med stor samlad kompetens inom immaterialrätt:

  • Arne Jacobsson, affärsutvecklare och IPR-strateg Linköpings Universitet
  • Per Wendin, IP-strateg Kapea
  • Marcus Malek, konsult IP-värdering och strategisk rådgivning, ClearViewIP. Lästips: Intevju med Marcus Malek på PRVbloggen
  • Ben Campbell, konsult Transaction Advisory Services, Ernst & Young
  • Lisa Thorén, affärsängel och VD PROSK8 Lästips: PROSK8 – sonens åkande ledde till patent på PRV.se.

Du kan se seminariet på PRV:s webbplats i morgon klockan 10-12.

Välkommen!
/Stina Lilja, PR-ansvarig på PRV

PRV och VINNOVA arbetar på uppdrag av regeringen (regeringsuppdrag N2011/6169/FIN) med att genomföra insatser för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft genom förbättrat offentligt stöd för hantering av immateriella tillgångar. Ett av delprojekten syftar till att höja rådgivningskompetensen när det gäller hantering av immateriella tillgångar.

Seminariet är en del i detta arbete och har tagits fram av PRV i dialog med VINNOVA och rådgivarorganisationer. Det är starkt kopplat till de IP-checkar som framgångsrikt pilottestas med hjälp av Almi, IUC och SISP. Seminariet är kostnadsfritt för dig som rådgivare då den finansieras genom regeringsuppdraget.

Kommentarer inaktiverade för Seminarium om företagets viktiga IP-tillgångar

Under immaterialrätt

Öka din konkurrenskraft med hjälp av immaterialrätt

Vid årsskiftet fick PRV och VINNOVA ett gemensamt regeringsuppdrag med syftet att stärka små och medelstora företag att affärsstrategisk hantera immateriella tillgångar för att nå större framgång. Det handlar alltså om att höja medvetenheten hos både företag och offentliga aktörer kring immaterialrättens möjligheter. Min kollega Cecilia Hessel är PRV:s projektledare. Nu i veckan blev hon intervjuad av Morus konsult AB. Ta gärna del av intervjun!

/Stina Lilja, PR-ansvarig på PRV

Kommentarer inaktiverade för Öka din konkurrenskraft med hjälp av immaterialrätt

Under immaterialrätt