Etikettarkiv: sekretessavtal

Alla vinner på tydliga avtal

Avtal är en del av ditt företags immateriella tillgångar och utgör därför en mycket stor del av företagets värde.

AvtalsskrivningAvtal har en särskilt stor betydelse i spelutveckling och tech-industrin generellt. Att skriva avtal är nödvändigt för att etablera värdefulla samarbeten med fullt förtroende.

Tänk på att läsa igenom hela avtalet och ta gärna referenser från andra som samarbetat med företaget tidigare. Avtala aldrig mer än du kan hålla. Fundera också över konsekvenser på kort och lång sikt. Det är viktigt att hålla ordning på alla sina avtal – se till att ha kopior på allt. Dessa goda råd och många fler finner du på webben Immaterialrätt för spelutvecklare. Råden är generella och gäller brett för många branscher. Nystartade företag inom tech-industrin känner särskilt starkt igen behoven av avtalsskrivning – såväl tidigt som löpande under företagets utveckling.

Louise Meijer är 2D-grafiker inom spelutveckling och bjuder på sina personliga tips. I och med sin speciella yrkesroll tar hon del av spelkoncept på ett tidigt stadium och sekretessavtal är därför en självklarhet i hennes yrke.

Ta del av hela listan med goda råd: Alla vinner på tydliga avtal

/Anna Engquist, strateg digitala medier på PRV

Kommentarer inaktiverade för Alla vinner på tydliga avtal

Under immaterialrätt

Sekretessavtal för företagshemligheter – en kurs för dig som arbetar med innovation!

Den 12 maj vill vi gärna träffa dig på vår kurs Skydd av know-how: Immaterialrätt, företagshemligheter och sekretessavtal

Hur fungerar lagen om företagshemligheter tillsammans med de immateriella rättigheterna? Magnus Tonell, advokat och delägare på ADN Law berättar:

Vilka vänder sig kursen till?
Detta är en fördjupningskurs som tagits fram med särskild tanke på alla de som arbetar med rådgivning i innovationssystemet. Det kan till exempel vara personer som arbetar med rådgivning på någon av innovationsstödsystemets organisationer eller innovationskontor. Även andra yrkesverksamma som kommer i kontakt med dessa frågor, exempelvis personalchefer, produktionschefer och bolagsjurister som behöver utveckla sina kunskaper inom området kan med fördel gå denna kurs.

Vad lär jag mig?
Tanken är att man ska få djupare kunskap och förståelse om hur företagshemligheter och innovationer bäst kan skyddas inom näringslivet. Ämnen som jag kommer att prata om under dagen är exempelvis det rättsliga skyddet för företagshemligheter – vad kan skyddas och vilka komplement finns?

  • Hur förhåller sig skyddet till offentlighet och sekretess
  • Immaterialrätten – förhållandet till affärsstrategisk information
  • Sekretessavtal – vad ska man tänka på vid upprättandet eller granskning av ett avtal? Praktiska exempel
  • Konkurrensklausuler– vad ska man tänka på vid upprättandet eller granskning av ett avtal? Praktiska exempel
  • Åtgärder vid angrepp – vilka sanktioner finns att tillgå

Vad gör jag med kunskapen när jag kommer hem?
Efter kursen kommer du att ha ökat din kunskap om hur lagen om företagshemligheter förhåller sig till patenträtt, varumärkesrätt, mönsterskyddet och upphovsrätt. Vad bör man göra i praktiken för att förstärka och komplettera det skydd som följer av lag? Vad bör man tänka på och vilka fällor bör man undvika? Vilka frågor bör man ställa i en rådgivarsituation?  Vanliga misstag och fallgropar. Vilka frågor uppstår det ofta tvister kring.

VMagnus Tonell, författareem är du och vilken är din expertis?
Jag är advokat och delägare på advokatfirman ADN Law. Jag har bred erfarenhet av dessa frågor i min advokatverksamhet. Jag föreläser och skriver regelbundet artiklar i ämnet och är författare till boken Sekretessavtal och det rättsliga skyddet för företagshemligheter.

Ja, jag vill ta del av programmet och anmäla mig till kursen

Varmt välkommen!

/ Anna Engquist, ansvarig för nationella utbildningar på PRV

Om Magnus
Magnus TonellFöreläsare är Magnus Tonell, advokat och delägare på ADN Law med immaterialrätt, företagshemligheter och marknadsrätt som huvudsakliga rättsområden. Magnus föreläser regelbundet och har bland annat publicerats i tidskrifterna NIR, Skattenytt, Brandnews och PatentEye. Han är även författare till boken Sekretessavtal och det rättsliga skyddet för företagshemligheter, som också är kursmaterial.

Kommentarer inaktiverade för Sekretessavtal för företagshemligheter – en kurs för dig som arbetar med innovation!

Under immaterialrätt

Sekretessavtal och företagshemligheter

Magnus Tonell, författare

Magnus Tonell är advokat och verksam vid Advokatfirman Fylgia.

När man som innovatör ska ut och presentera sin uppfinning eller affärsidé, kanske träffa företag som man hoppas kunna samarbeta med, är det klokt att i ett avtal reglera hur den information som ges ska hanteras. Så långt det är möjligt vill man förstås försäkra sig om att informationen behandlas konfidentiellt och inte utnyttjas av den mottagande parten.

Också inom ett företag kan det finnas behov av avtalad sekretess, i syfte att skydda företagshemligheter som affärsplaner, produktionsmetoder eller kundinformation.

Boken ”Sekretessavtal – och det rättsliga skyddet för företagshemligheter”, som gavs ut förra året, ger vägledning i hur man skriver ett sekretessavtal och går igenom vad ett sådant avtal bör innehålla, till exempel vilken information som omfattas av sekretessavtalet och vad som händer om någon part bryter avtalet.

Boken är skriven av Magnus Tonell, advokat på Advokatfirman Fylgia, och den finns förstås, om den inte är utlånad till något annat bibliotek, att läsa på PRV:s bibliotek. Vill du köpa boken kan du göra det genom Jure bokhandel där du också hittar mer information om innehållet.
/Maria Sparby, bibliotekarie på PRV

Kommentarer inaktiverade för Sekretessavtal och företagshemligheter

Under immaterialrätt