Etikettarkiv: SIDA

Immaterialrättens betydelse för världshandeln

PRV utbildar utvecklingsländer inom immaterialrätt. Vi gör det sedan snart 50 år inom ramen för Sida:s utbildningsprogram tillsammans med WIPO (World Intellectual Property Organization), ett organ inom FN.

Utbildningsprogram med möte i Zambia.

Deltagare i PRV:s utbildningsprogram på ett uppföljningsmöte i Zambia.

Globala utbildningsprogram om immaterialrätt
Deltagarna i PRV:s utbildningsprogram inom immaterialrätt kommer främst från länder i Afrika och Asien. Länderna sänder inflytelserika personer till våra program; vi kallar dem förändringsagenter. De arbetar på viktiga positioner inom departement, myndigheter och universitet och kan påverka utvecklingen i sina länder. Våra utbildningsprogram har som mål att höja deltagarnas kunskaper så att de kan förbättra immaterialrättssystemet och den innovativa utvecklingen i sitt land. Immaterialrätten är en viktig grund för globala handelsmöjligheter och ekonomisk tillväxt, särskilt med tanke på de regler som världshandelsorganisationen WTO har fastställt i TRIPS-avtalet.

Immaterialrätt möjliggör världshandel
Kunskap och medvetenhet om immaterialrätt betyder mycket för ländernas möjligheter att leva upp till TRIPS-avtalet, eftersom där finns regler om patent, upphovsrätt, geografiska ursprungsbeteckningar, varumärke, design, företagshemligheter och andra immaterialrättsliga gränsområden som är avgörande för internationell handel och förhandlingar.

Deltagarnas driv och engagemang
Patrick Andersson, Director International Capacity Development, och Tracy Hoffman, Program Manager, har arbetat i flera år med våra utbildningsprogram. De berättar om deltagarnas kompetens och engagemang. De kommer från många olika länder och träffas under tre veckor på PRV. Sedan ses man åter för uppföljning av de egna projekten under en vecka på annan ort i världen. I programmen utbyter deltagarna erfarenheter, får inspiration från andra länder, lär sig mer och startar upp egna immaterialrättsprojekt som de implementerar hemma. Detta utbyte över kontinenter och länder skapar ovärderliga kontaktytor som länderna har stor nytta av; dels i förhandlingar i Geneve hos WIPO, dels i form av goda exempel att inspireras av. Diskussionerna präglas av lyhördhet och ofta uppstår en särskild dynamik i grupperna, berättar Patrick och Tracy. Deltagarna håller ofta kontakt med varandra under flera år och utbildningsprogrammen är starten för långlivade personliga nätverk.

Immaterialrättens betydelse för innovation
Många av deltagarna kommer från universitet och forskningsinstitutioner och deras projekt handlar ofta om att stödja förutsättningarna för forskning och innovation i landet. Medvetenheten om immateriella tillgångar behöver höjas i många sammanhang, nationellt såväl som internationellt. På så sätt bidrar PRV:s utbildningsprogram till ekonomisk utveckling och tillväxt på en global nivå. Globalt partnerskap är ledordet i våra utbildningsprogram med internationell kompetensutveckling över kontinenter.

”Jag upplever mitt arbete som väldigt meningsfullt och får ofta se goda exempel sprida sig över världen”, berättar Patrick Andersson.

I programmen diskuteras allt från teknik, juridik, ekonomi, växtförädlarrätt, biologisk mångfald, immaterialrättsstrategier till geografiskt ursprung.

Kunskapen om världen ökar i Sverige
PRV:s globala utbildningsprogram bidrar till att kunskapen om omvärlden ökar i Sverige. Med de internationella nätverk som skapas lär vi känna världen på ett djupare sätt som vi har stor nytta av i vårt arbete med immaterialrätt och dess koppling till internationell handel. De immaterialrättsliga systemen behöver harmoniseras i globala partnerskap för att de samlade möjligheterna till innovation och handel ska förbättras över kontinenter.

Länk
Capacity development på prv.se

/Anna Engquist, strateg för digitala medier på PRV

De globala målen
I vår bloggserie #deglobalamålen uppmärksammar vi FN:s agenda 2030 och berättar här om hur vi bidrar till mål nummer 17 som handlar om genomförande och globalt partnerskap.

2 kommentarer

Under immaterialrätt

Långväga besök på PRV

Det är väldigt roligt att ännu en gång få vara involverad i en kurs för beslutsfattare från utvecklingsländer.

25 deltagare från 17 länder har kommit till Stockholm och PRV för att under tre veckor undersöka på vilket sätt immaterialrätt kan bidra till ekonomisk utveckling. Kursen utgör bara en del av ett utbildningsprogram som sträcker sig över nära ett år. Programmet finansieras av Sida och genomförs i samarbete med FN-organet för immaterialrätt, WIPO (World Intellectual Property Organisation).

Deltagarna har ett intensivt schema, med medverkan av experter från PRV, andra myndigheter, organisationer och företag och under kursen avhandlas förutom immaterialrätt, även internationell förhandling och projektstyrning.

Hela programmet består av ett förändringsprojekt som varje deltagare har i sitt hemland. Före ankomsten till Stockholm startas och förankras projektet. Under kursen ska projektet utvecklas och efter kursen kommer var och en att arbeta vidare med sitt projekt. Kursveckorna i Stockholm utgör alltså bara en del av hela programmet. Avslutningsvis hålls en uppföljning ett halvår efter kursen där deltagarna redovisar sina resultat och hur de ska arbeta vidare med sina projekt.

En annan mycket viktig del, för att inte säga den viktigaste, är utbyte av kunskap och erfarenhet mellan kursdeltagarna, och det nätverk av kontakter över världen som man har med sig hem.

Eftersom vi lever i en globaliserad värld är inte immaterialrätt en fråga som kan begränsas till det egna landets gränser. Det finns en obalans mellan den industrialiserade delen av världen, där man har jobbat med dessa frågor länge, och utvecklingsländerna, där regelsystemet i många fall bara har några år på nacken. Jag är övertygad om att ökad kunskap och möjlighet att ta del av andras erfarenheter är en förutsättning för att kunna ta ställning till de möjligheter och svårigheter som immaterialrättsystemen medför.

Det är därför det känns rolig att få vara involverad i en kursverksamhet där vi gör just detta.

/ Cecilia Hessel, PRV

Kommentarer inaktiverade för Långväga besök på PRV

Under immaterialrätt

PRV utbildar 18 utvecklingsländer i immaterialrätt

För att stötta den ekonomiska tillväxten i olika utvecklingsländer arrangerar Patent- och registreringsverket, på uppdrag av SIDA (Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete), årliga utbildningar om immaterialrätt. Utbildningarna genomförs i samarbete med WIPO (World Intellectual Property Organisation).

Tre gånger per år håller PRV internationella utbildningar inom immaterialrätt, internationell förhandlingsteknik, projektledning, kommunikation och kvalitetsarbete. Utbildningen handleds av experter från PRV i samverkan med andra organisationer och företag. Vid årets första utbildningsomgång som startade den 12 april deltog 24 delegater från hela 18 länder. Syftet med den populära utbildningen är att höja ländernas egna kompetens inom området och i förlängningen bidra till deras möjligheter att själva påverka och styra sin ekonomiska, tekniska och sociala utveckling.

Förändringsprojekt i hemlandet ett viktigt inslag
En del i programmet är det förändringsprojekt som varje deltagare har med sig från sitt hemland. Respektive projekt är initierat och förankrat i hemlandet innan ankomsten till Stockholm. Under utbildningen har projektet utvecklats. Efter utbildningen kommer delegaterna att arbeta vidare med sitt projekt i hemlandet. Ett halvår efter kursens avslut träffar PRV deltagarna igen för en uppföljning där deltagarna redovisar sina resultat och hur det fortsatta projektarbetet ser ut.

Läs mer om utbildningsprojektet i en intervju med några av deltagarna.

/ Stina Lilja, PR-ansvarig på PRV

Kommentarer inaktiverade för PRV utbildar 18 utvecklingsländer i immaterialrätt

Under design, immaterialrätt, patent, upphovsrätt, varumärke