Etikettarkiv: statistik

Rekordökning av beviljade patent

A_diptyk_kullager.jpg

Under 2016 beviljade det europeiska patentverket (EPO) 2661 patentansökningar från svenska företag – Det är den största ökningen på tio år.

– Ökningen är större än vad jag trodde även om svenska företag lämnar in förhållandevis många ansökningar till EPO, säger PRV:s generaldirektör Susanne Ås Sivborg och berättar även att vi i Sverige även är duktiga på att formulera patentansökningar.

Antalet inlämnade patentansökningar till EPO har däremot minskat med 7,4 %. Trots det ligger Sverige kvar i täten på den europeiska innovationstoppen då endast Schweiz och Nederländerna ligger före sett till patentansökningar per capita bland de 38 medlemsstaterna.

Sveriges Radio Ekot har intervjuat Susanne Ås Sivborg angående patentstatistiken.

/Stina Lilja, pressansvarig på PRV

Kommentarer inaktiverade för Rekordökning av beviljade patent

Under patent

Från skydd till värde – en innovativ varumärkesresa

Imorgon torsdag kommer PRV att delta på Varumärkesdagen, en årlig seminariedag och mötesplats för de som arbetar med varumärken.

Intressanta presentationer varvas med spännande paneldiskussioner och analyser. Talarna kommer från såväl industri och näringsliv som patentombud och myndigheter. Grundare och arrangör av Varumärkesdagen är Groth & Co (rådgivare inom immaterialrätt).

PRV kommer att finnas på plats. Bland annat kommer vi att visa på hur vårt varumärke har utvecklats under 2000-talet. Tidigare pratade vi mycket om vikten av att skydda idéerna, till att idag mer fokusera på värdet. Illustrationen nedan är ett axplock av marknadsföringsmaterial vi använt oss av de senaste 15 åren.

varumarkesresa_2

PRV har även tagit fram statistik som visar att det har skett ett skifte när det gäller varumärkesregistreringar till PRV utifrån klassningen. För några år sedan gick klassningen Tjänster förbi klassningen Varor bland registrerade varumärken. Statistiken visar även att de största företagen som ansökte om varumärken hos PRV 1996 i hög utsträckning var utländska och när EUIPO öppnade 1996 flyttade de sina ansökningar dit. Idag är de företag med flest varumärkesregistreringar i hög utsträckning svenska tjänsteföretag.

bild6

På Varumärkesdagen delas Signumpriset ut. Signumpriset är instiftat för att öka de nordiska företagens konkurrenskraft på den globala marknaden. Välskötta varumärken är en av de viktigaste nycklarna för att bli internationellt framgångsrik på lång sikt. Nominerade i år är En Svensk Klassiker, IsaDora, Pippi Långstrump och Systembolaget.

/Oscar Dieden – kommunikatör på PRV

Kommentarer inaktiverade för Från skydd till värde – en innovativ varumärkesresa

Under varumärke

Patent, varumärke och design i siffror

photo-1436918898788-ebce04d38e46I förra veckan lanserade PRV den årliga Statistikårsboken. Den innehåller unik information och statistik om innovation och immaterialrätt. I Statistikårsboken redovisas status och trender för immaterialrättsansökningar inom områdena patent, varumärke och design för 2015, med historik bakåt under 2000-talet.

Även om det under perioder varit vikande intresse för att söka olika former av immaterialrättsliga skydd genom PRV, kan man konstatera att svenskars intresse för detta sammantaget i världen stått sig fortsatt starkt. Som exempel på det kan man se att antalet internationella ansökningar inom patent och varumärkesområdet, med anknytning till Sverige, har mer än fördubblats under en tjugoårsperiod.

Under perioden 2006-2015 kan man konstatera en nedgång av antalet inkomna nationella patentansökningar till PRV. Det beror till stor del på en ökad internationalisering, då Sverige emellanåt inte är huvudmarknad för de produkter företagen utvecklar. De senaste åren har det dock skett en stabilisering av antalet inkomna nationella patentansökningar till PRV.

– När man, på det nationella planet, tittar på PRV:s kunder och intressenter ser man att de flesta som söker exempelvis patent är små och medelstora företag. Det i jämförelse med EPO som attraherar fler större företag. PRV har 68 procent av patentsökande från små och medelstora företag, medan EPO har 26 procent. PRV fortsätter alltså att fylla en viktig funktion för Sveriges små och medelstora företag, säger Jan Wernerson, chefscontroller på PRV.

Nytt för i år är kapitlet om miljöteknik. Där konstaterar PRV bland annat att 2015 var andelen internationella patentansökningar inom miljöteknik 10 procent, vilket är en ökning med 5 procent jämfört med år 2000.

Visste du dessutom att:

  • Sverige är på plats 2 över länder i världen med inlämnade internationella patentansökningar (PCT) per capita.
  • Kvinnliga formgivare står bakom 19 procent av alla designansökningar. 6 procent av alla patentansökningar kommer från kvinnliga uppfinnare.
  • 23 procent  av alla svenska publicerade patentansökningar är digital kommunikationsteknik. Stora skillnader sett till industristruktur i Norden.
  • PRV har 68 procent av patentsökande från SMF/privatpersoner. EPO har 26 procent.

Här hittar du Statistiksårsboken 2015.

/Oscar Dieden – kommunikatör på PRV

Kommentarer inaktiverade för Patent, varumärke och design i siffror

Under design, patent, varumärke

Antalet nationella patent minskar

I mitt tidigare inlägg skrev jag om att antalet patentansökningar till det Europeiska Patentverket (EPO) ökar. Hur ser siffrorna ut för nationella patentansökningar till PRV ut? undrade en bloggläsare.  

Under den senaste tioårsperioden har antalet nationella patentansökningar inkomna till PRV minskat frekvent och ligger nu på en låg nivå. Samtidigt har antalet patentansökningar globalt sett från svenskar och svenska företag ökat och håller sig starkt i ett globalt perspektiv. Detta pekar på att intresset för att söka patent är fortsatt stort i Sverige. Senaste året skedde en viss ökning av antalet inlämnade patentansökningar till PRV och efter den tidigare nedgången bedöms nivån nu eventuellt ha stabiliserats. Anledningen till den tidigare nedgången är att främst större företag agerar mer globalt tidigare än de gjort historiskt. Det är inte längre självklart att man väljer att söka patent i Sverige i första hand, utan man väljer den mest intressanta marknaden för sin ansökan. Man väljer också att söka patent i Sverige genom genom det Europeiska Patentverket EPO.

Ta gärna del av årsstatistiken.

/Stina Lilja, PR-ansvarig på PRV

Kommentarer inaktiverade för Antalet nationella patent minskar

Under immaterialrätt, patent

Godis för statistik-älskare visar trenden

Till alla sifferdiggares (andra gör bäst i att hoppa till näst sista stycket) glädje har EPO har i dagarna släppt statistik över inlämnade patentansökningar under 2011. Det totala antalet ansökningar gick upp 3% jämfört med 2010 till 243000. Antalet beviljade ansökningar steg med 7% till 62000. Trots sämre ekonomiska tider går alltså patentsökandet upp. Det finns dock andra tendenser som är ännu intressantare, men kanske föga chockerande. Siffror över ansökningarnas ursprung visar hur asiatiska länder har en starkt uppåtgående trend och många stora europeiska länder går i motsatt rikting.

Några exempel är Japan +12%, Kina +27%, Korea +8%, Indien+13%, som kan jämföras med Storbritannien -9%, Nederländerna -13% , Schweiz -2% och Tyskland -0.5%.

Några av de nya EU-medlemsstaterna ökar kraftigt, t.ex. Polen, Tjeckien och Slovakien, men samliga från relativt låga nivåer. Sverige, som i förhållande till sin befolkningsmängd lämnar in väldigt många ansökningar (4730), ökar hela 10%. Detta måste dock jämföras med ansökningarna som lämnades in till PRV under 2011, de minskade nämligen med 9%. Det vi ser för svensk del är alltså inget enormt uppsving i uppfinnandet utan snarare en beteendeförändring hos patentsökarna.

Under 2011 validerades (en beviljad EPO-ansökan som blir svenskt patent) 9906 patent i Sverige, en uppgång med 12%. 437 av dem var från svenska sökande, och även för dessa var uppgången kraftig, 14%.

Vad ska man då dra för slutsatser av alla dessa siffror? EPO:s president Benoît Battistelli menar att siffrorna visar att omvärlden ser Europa som viktig marknad, och visst är det så. Det intressanta är dock att siffrorna inte alls speglar euro-krisen, som förvärrats ordentligt under 2011. Krisen kommer förmodligen att synas i kommande års siffror då patentsökandet tenderar att släpa efter den ekonomiska trenden. Från en global synvinkel pekar alltså patentstatistiken på att Europa trots krisen fortsätter att vara en marknad med växande betydelse.

Ur ett inomeuropeiskt perspektiv visar patentsiffrorna både väntade och oväntade tendenser, för länder där en minskning hade varit att vänta, t.ex. Italien och Spanien, ligger siffrorna still. För andra traditionellt sett starka patentländer, Storbritannien och Nederländerna, går det kraftigt nedåt. Ur Sverige-perspektivet antyder EPO-statistiken att de som patenterar i allt större utsträckning verkar se Europa som sin hemmamarknad och även ha resten av världen i sikte.

/Tobias Selin, kommunikatör på PRV

Samtliga siffror från EPO för 2011

Statistik från PRV

Kommentarer inaktiverade för Godis för statistik-älskare visar trenden

Under patent