Etikettarkiv: Svenska Dagbladet

Vi ger stöd till företag som vill växa!

Tillsammans med Vinnova driver vi på PRV ett regeringsuppdrag för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft.

I dagens opinion i Svenska Dagbladet finns kloka tankar på hur innovationskraft väcks och hur Sveriges innovationsklimat kan förbättras. Bakom artikeln ligger de tre professorerna Pontus Braunerhjelm, Klas Eklund och Magnus Henrekson som skrivit den dagsfärska boken ”Ett ramverk för innovationspolitiken”. De menar att regeringen driver en passiv innovationspolitik och att kreativt nytänkande måste få högre prioritet.

Vi behöver skapa innovation som leder till utveckling för att öka tillväxten i Sverige, det är vi överens om. För att lyckas med det är kunskapen om immaterialrätt väldigt viktig. Tillsammans med Vinnova driver vi på PRV ett regeringsuppdrag för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft. Genom ett förbättrat offentligt stöd ska företagarna kunna hantera sina immateriella tillgångar som ett affärsstrategiskt verktyg. Det leder till bättre affärer och ökad tillväxt som i sin tur genererar mer innovation.  
Läs mer om Vinnovas och PRV:s regeringsuppdrag

Boken med sina breda perspektiv på tillväxtfrågan inbjuder till spännande läsning!
 /Stina Lilja, PR-ansvarig på PRV

Kommentarer inaktiverade för Vi ger stöd till företag som vill växa!

Under immaterialrätt

Harmoniserade patentsystem och rätten till immateriella skydd

I dagens Näringslivsbilaga till Svenska Dagbladet läste jag Christina Lampe Önneruds kolumn. Hon skriver om att vi behöver fler innovativa lösningar för att bli mer resurseffektiva. Här kommer Christina in på innovatörens villkor som en del av lösningen. Rätten till immateriella skydd och bärande IP-system är tungt vägande faktorer för fortsatt utveckling.

Christina trycker på vikten av harmoniserade patentsystem och att man i USA kommer att förenkla patentprocessen genom America Invents Act. I november arrangerar vi på PRV ett seminarium om just detta. Det ska bli väldigt intressant att följa utvecklingen kring förenklingarna i patentsystemet.

I dagsläget finns inget världspatent. Däremot finns flera olika internationella system, exempelvis Patent Cooperation Treaty (PCT)  som funnits sedan 1978 och omfattar drygt 140 länder. En PCT-ansökan innebär att en och samma ansökan ligger som grund för de länder som innehavaren designerar i sin ansökan. Varje designerat land innebär en kostnad och ett ”världspatent” skulle därmed bli svindlande dyrt.

Det finns flera olika internationella sammanslutningar kring patentsystemen i världen. Just nu pågår en diskussion om ett gemensamt system för patentansökningar på vår hemmaplan i Europa, EU-patent. När, hur och på vilket sätt det kommer att realiseras är i dagsläget oklart.

/Stina Lilja, PR-ansvarig på PRV

Kommentarer inaktiverade för Harmoniserade patentsystem och rätten till immateriella skydd

Under immaterialrätt, patent