Etikettarkiv: Treehotel

Treehotel hos Timells Äntligen hemma

timmer

Timmerväggen tas ner för att ge plats åt en efterlängtad dusch.

Renovering pågår hemma, den här gången är det tvättstugan och ett badrum som får sig en ansiktslyftning. För egen del innebär det bland annat skrapsårsfyllda händer och målarfärgspräckligt hår. Men vad gör väl det när resultatet (förhoppningsvis) blir fantastiskt. Efter byggstädningen i gårkväll damp jag ner i soffan därhemma och i rutan dök Martin Timell upp i Äntligen hemma. I inslaget besökte han Treehotel och berättade om de unika hotellrummen mitt i den storslagna norrländska naturen.

PRV har också mött Kent och Britta grundade Treehotel 2010. Deras affärsidé är att erbjuda gästerna en unik hotelluppledelse bland trädtopparna. Redan från starten insåg de vädret av att vårda sitt varumärke. Ta del av deras berättelse.

/Stina Lilja, pressansvarig på PRV

Kommentarer inaktiverade för Treehotel hos Timells Äntligen hemma

Under immaterialrätt, varumärke

Höghöjdshotell bygger på bra avtal

Treehotel

Treehotels affärsidé är att erbjuda sina gäster en unik hotellupplevelse. De vårdar och arbetar aktivt med både sitt eget varumärke och sina samarbeten med andra parter, där avtal är en viktig bit.

När man pratar om immateriella tillgångar är det lätt att tankarna glider in på de specifika rättsskydden: Varumärkesskydd, patent, designskydd. Men immateriella tillgångar kan förädlas på många sätt och även andra strategier kan vara viktiga, i sig själva eller i kombination.

Treehotels affärsidé är att erbjuda sina gäster en unik hotellupplevelse. Hotellrummen – som alla skiljer sig åt – är placerade uppe i träden, mitt ute i den storslagna norrländska naturen sju mil från Luleå. Rummen har namn som The Bird’s nest, The Mirrorcube och The UFO och ser ut därefter. Kent och Britta Lindvall öppnade Treehotel 2010, sedan dess har de haft många tillfällen att fundera över – och fatta beslut kring – företagets immateriella tillgångar.

Avtal – grunden för ett gott samarbete
En viktig strategi för att förädla immateriella tillgångar är samarbete med andra. Genom avtal regleras vad man kommit överens om och är en förutsättning för att samarbetet ska fungera. Utan att gå in på detaljerna så kan vi konstatera att avtalsfrihet råder, vilket betyder att man genom avtal har stor frihet att själv bestämma vad som ska gälla. Det kan till exempel vara hur en samarbetspart ska få utnyttja ens immateriella tillgångar och mot vilken ersättning.

Det här är något som är viktigt för Treehotel: De har bland annat avtal med konsulter som utvecklat olika tekniska lösningar, avtal med samarbetspartners som vill köpa ”paketet” Treehotel och sätta upp på nya marknader och avtal med de arkitekter som tar fram de unika hotellrummen, varje rum är unikt och arkitektritat. Arkitekten äger rätten till sitt rum och ersättning sker genom royelties-avtal. Avtalet är en förutsättning för ett fungerande samarbete utan onödiga överraskningar.

– Avtal måste göras ordentligt, man måste ta hjälp, understryker Kent Lindvall på Treehotel.

Treehotel tar hjälp av en jurist när avtal ska upprättas. Just avtalen håller på att bli en stor del av Treehotels affärsverksamhet. En viktig anledning till att andra parter är intresserade av att gå in i samarbeten med – och sluta avtal med – Treehotel är deras starka varumärke. Redan från starten insåg Kent och Britta Lindvall värdet av att ta hand om sitt varumärke och de tog redan tidigt in extern kompetens för att ta fram en varumärkesplattform och hitta de värdeord som Treehotel skulle stå för. Det har gett dem den starka grund de nu står på.

Avtal kan se ut på många olika sätt, de kan vara muntliga eller skriftliga. För att säkerställa att båda parter har en likställd syn på samarbetet är ett bra råd att ta fram ordentliga, skriftliga avtal där det överenskomna tydligt framgår, eventuella ersättningsbelopp och hur potentiella meningsskiljaktigheter ska lösas.

/Stina Lilja, PR-ansvarig på PRV

Kommentarer inaktiverade för Höghöjdshotell bygger på bra avtal

Under immaterialrätt, varumärke