Etikettarkiv: utgivningsbevis

Stor ökning av ansökningar av utgivningsbevis för tidningar

På bloggen Stora ord har man uppmärksammat att Patent- och registreringsverket (PRV) har haft fler ansökningar om utgivningsbevis i slutet av 2010 jämfört med en rad tidigare år. Den statistik som har lagts ut på PRV:s webbplats gäller således inlämnande ansökningar om utgivningsbevis och inte beviljade utgivningsbevis. Skillnaden mellan dessa uppgifter är dock liten då endast ett fåtal av ansökningarna inte blir godkända.

En viktig orsak till den betydande uppgången ligger sannolikt i att det år 1999 infördes ett krav på att förnya sina utgivningsbevis efter en tioårsperiod. Följden av det kravet blev att cirka 12000 gamla utgivningsbevis förföll från och med 1 januari 2009. Ägarna hade alltså valt att inte förnya dessa utgivningsbevis. Tryckfrihetsförordningen ger därefter de tidigare ägarna av de förfallna bevisen en möjlighet att ansöka om utgivningsbeviset på nytt inom en tvåårsperiod. Den första tvåårsperioden löpte ut 31/12 2010 med följden att vem som helst har möjlighet att ansöka om en tidigare registrerad titel på nytt.

Ett antal förlag har uppenbarligen valt att försöka komma över de gamla titlarna genom att skicka in sina ansökningar redan i slutet av 2010. Vi ser att detta är en av förklaringarna till ökningen av antalet ansökningar.

PRV hanterar endast utgivningsbevis för tryckta skrifter, varför de elektroniska tidningar som återfinns på internet inte ingår i begreppet tryckta skrifter. Gäller det grundlagskydd för elektroniskt distribuerade skrifter, särskilt för webbplatser, så kan dessa eventuellt omfattas av utgivningsbevis som beviljas av myndigheten för radio och tv.

Mer information om utgivningsbevis för tryckta skrifter.
Här finns mer läsning om utgivningsbevis och varumärken.

/Jan Ottosson, jurist på PRV

Kommentarer inaktiverade för Stor ökning av ansökningar av utgivningsbevis för tidningar

Under Okategoriserade

Till dig som ger ut tidskrifter och vill vara ensam om titeln

tidningarDet händer då och då att utgivare av tidskrifter vill använda liknande titlar på sina skrifter, vilket kan medföra problem. Vi kan läsa om detta i media där exempelvis Resume.se beskriver problemen där en organisation hade fått utgivningsbevis för en kundtidning med samma namn som Expressens lördagsbilaga Leva & Bo. Det är varumärkesintrång, ansåg Expressen: http://www.resume.se/nyheter/2008/03/04/titelchock-for-expressen/

För att förhindra att någon annan använder en tidskriftstitel som är identiskt eller likt din skrifts titel bör du, förutom att registrera din titel och få ett utgivningsbevis, även undersöka möjligheten att registrera din titel som ett varumärke.

Har du redan ett utgivningsbevis för en tryckt skrift bör känna till att ditt utgivningsbevis inte anses vara en så kallad industriell äganderättighet. Med anledning av det kan ditt utgivningsbevis inte användas för att förhindra att andra använder sig av din titel för att ge ut andra skrifter.

Titeln på en tidning, tidskrift eller annan tryckt skrift används för att särskilja just den skriften från andras skrifter. Eftersom många skrifter har en kommersiell inriktning fungerar utgivningen av skriften även som en varumärkesanvändning.

Dessutom bör du vara medveten om att det kan finnas varumärken som är förväxlingsbara med din titel. Din utgivning av skriften kan då medföra att du kränker någon annans varumärkesrättighet. Varje person eller företag som ger ut en tidning, tidskrift eller annan tryckt skrift måste därför själv försäkra sig om att inget intrång i en varumärkesrättighet sker. Detta beror på att PRV vid registrering av utgivningsbevis endast granskar titlar mot tidigare titlar i vårt register för utgivningsbevis.

Har du redan ett varumärke som omfattar utgivning av tidskrifter eller trycksaker så bör du sannolikt även ansöka om registrering av ett utgivningsbevis för periodisk skrift. En periodisk skrift är en skrift som har en bestämd titel och ges ut minst fyra gånger per år enligt en utgivningsplan. Kravet på utgivningsbevis framgår av tryckfrihetsförordningen vilket innebär att det ska utses en ansvarig utgivare för tidskriften.

Jag rekommenderar att du ansöker samtidigt om registreringar i de båda systemen. Kontrollera gärna först med vår kundtjänst om den tänkta titeln redan finns registrerad som utgivningsbevis eller varumärke.

Upplysningar om varumärken får du via PRV:s webbplats, eller via vår kundtjänst på varumärkesenheten, 08-782 28 00, kundtjanst@prv.se.

/ Jan Ottosson, jurist på PRV

2 kommentarer

Under varumärke