Etikettarkiv: Värdering

Seminarium om företagets viktiga IP-tillgångar

Alla företag har IP-tillgångar. Det kan vara en patenterad teknik, varumärken, en särskild design, affärshemligheter eller licensavtal. Dessa tillgångar kan användas affärsmässigt för att nå ökad lönsamhet och framgång. I morgon webbsänder vi seminariet ”Värdering av IP-tillgångar”. Du är välkommen att delta.

Seminariet är kostnadsfritt och riktar sig främst till företags-, affärs- eller innovationsrådgivare. Vi tror att du som deltar har viss kunskap om immateriella rättigheter men behöver stärka kompetensen som rör kopplingen affärsstrategier och immateriella tillgångar. Seminariet är ett skräddarsytt tillfälle att dig att höja din kompetens inom området, du har en central uppgift; att uppmärksamma företagare om deras IP-tillgångar.

Vid seminariet medverkar erfarna experter med stor samlad kompetens inom immaterialrätt:

  • Arne Jacobsson, affärsutvecklare och IPR-strateg Linköpings Universitet
  • Per Wendin, IP-strateg Kapea
  • Marcus Malek, konsult IP-värdering och strategisk rådgivning, ClearViewIP. Lästips: Intevju med Marcus Malek på PRVbloggen
  • Ben Campbell, konsult Transaction Advisory Services, Ernst & Young
  • Lisa Thorén, affärsängel och VD PROSK8 Lästips: PROSK8 – sonens åkande ledde till patent på PRV.se.

Du kan se seminariet på PRV:s webbplats i morgon klockan 10-12.

Välkommen!
/Stina Lilja, PR-ansvarig på PRV

PRV och VINNOVA arbetar på uppdrag av regeringen (regeringsuppdrag N2011/6169/FIN) med att genomföra insatser för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft genom förbättrat offentligt stöd för hantering av immateriella tillgångar. Ett av delprojekten syftar till att höja rådgivningskompetensen när det gäller hantering av immateriella tillgångar.

Seminariet är en del i detta arbete och har tagits fram av PRV i dialog med VINNOVA och rådgivarorganisationer. Det är starkt kopplat till de IP-checkar som framgångsrikt pilottestas med hjälp av Almi, IUC och SISP. Seminariet är kostnadsfritt för dig som rådgivare då den finansieras genom regeringsuppdraget.

Kommentarer inaktiverade för Seminarium om företagets viktiga IP-tillgångar

Under immaterialrätt

IP-tillgångar, vad är det värt?

Att värdera IP-tillgångar i små och medelstora företag kan vara mycket svårt. Inga patentlösningar finns utan värdet beror på marknaden, samhällsutvecklingen, konkurrensen, driv och flexibilitet i företaget och människorna som arbetar där, branschen eller teknikområdet. När värdet av IP-tillgångar ska beräknas måste analysen av helheten till. Det gör IP-tillgångar till extra spännande komponenter i affärsanalyser. IP-tillgångar kan betyda allt från inget till att vara näst intill ovärderliga. Ett företag som tidigt insåg värdet av sina IP-tillgångar och metodiskt byggde lönsamhet och varumärke på dem är företaget PROSK8.

”Kom på en smart produkt, licensiera ut den, få in pengar, gå vidare med nästa smarta produkt.” Så summeras tillvägagångssättet kring deras produktutveckling i vår längre intervju med företaget: PROSK8 – sonens åkande ledde till patent

Nu välkomnar vi dig kära läsare till ett kostnadsfritt webbsänt seminarium om värdering av IP-tillgångar i små och medelstora företag där närings­livets värderingsproffs lyfter frågan med företaget PROSK8 som exempel.

Välkommen!

/Anna Engquist, webbansvarig på PRV

Kommentarer inaktiverade för IP-tillgångar, vad är det värt?

Under patent

Marcus Malek om IP-strategier och värderingar

Jag fick möjlighet att samtala med Marcus Malek om hans spännande arbete som konsult inom IP-värderingar och strategisk IP-rådgivare, eftersom Marcus sitter med i expertpanelen i vårt webbsända seminarium Värdera IP-tillgångar i små och medelstora företag, den 18 oktober.

Marcus Malek

Marcus Malek

Vad är din titel och vad gör du?
Bor i London sedan 4.5 år och arbetar sedan 18 månader tillbaka som konsult hos ClearViewIP en englandsbaserad IP konsultbyrå, tidigare arbetade jag 3 år med att investera i och kommersialisera patentportföljer för en fond. Som konsult är jag främst strategisk rådgivare åt stora multinationella bolag och hjälper dem med kommersiell- och teknisk analys samt att generera intäkter från deras IP portföljer genom licensiering och transaktioner.

Värderar du alla sorters IP-tillgångar?
Skulle uppskatta att patent utgör 95% av min värderingsuppdrag. Eftersom det är mest patent-transaktioner som sker så har de också störst behov av att värderas. Det har hänt att jag även värderat copyright/mjukvara och varumärken.

Är du specialiserad på ett särskilt teknikområde? Behövs det som värderare?
Jag är ”specialiserad” på videoteknologi, streaming och mobila tjänster och de flesta uppdragen hamnar inom konsumentelektronik/mobil/online, återigen korrelerat till vilka transaktioner som sker på marknaden. Jag tycker inte man behöver vara specialiserad på ett särskilt teknikområde, men det krävs en grundläggande uppfattning. Givetvis är det ingen nackdel att vara specialiserad då den tekniska analysen kan gå snabbare men värdering handlar lika mycket (om inte mer) om att förstå hur IP transaktioner sker och generella marknadstrender för att kunna uppskatta alla de faktorer som gör IP/patent mer eller mindre värdefullt.

Vad driver dig i ditt arbete? Teknik eller affärer? Teknik och affärer?
Helt klart teknik och affärer. Att kommersialisera IP är fantastiskt på det sättet att det knyter samman teknik, produkt och affärer.

Var är IP-marknaden hetast i Europa/världen?
USA är fortfarande tveklöst den hetaste IP marknaden eftersom det är den största marknaden och det juridiska systemet gör det möjligt för IP-ägare att få väldigt stora skadestånd. Sista åren har icke-europeiska bolag fokuserat mer på Europa, främst Tyskland, Holland och England, men det är fortfarande väldigt smått i jämförelse. I Asien är Korea och Kina på frammarsch, men även här är det fortfarande bara i ett tidigt stadie. I nästan all marknadsaktivitet är det minst en amerikansk part involverad, antingen direkt eller som mellanhand/tredje part.

Vad gör du framöver i livet? Hur har ditt arbete då utvecklats?
Jag tror att mycket kommer hända inom video/streaming och hoppas kunna vara fortsatt involverad i det. Eftersom det är otroligt många tekniska och juridiska plattformar som länkas samman så tror jag att IP kommer vara en nyckelfunktion (precis som den är inom telekom idag) och tätt relaterat till affärsmodell, konkurrenskraft och intäkt.

Tack Marcus för ett spännande samtal och PRVbloggen hälsar alla läsare välkomna att ta del av vårt webbsända seminarium:
Värdera IP-tillgångar i små och medelstora företag, den 18 oktober

/Anna Engquist, webbansvarig på PRV

Kommentarer inaktiverade för Marcus Malek om IP-strategier och värderingar

Under immaterialrätt

Vad är immateriella tillgångar och hur mycket är det värt?

Häromdagen hörde jag en intressant definition av begreppet immateriella tillgångar: ”Sådant som skapar högt värde men inte går att skruva fast i fabriksgolvet.” Det kan till exempel vara:

  • Mycket nöjda och lojala kunder som gärna rekommenderar företaget.
  • Mycket motiverade medarbetare som trivs på jobbet.
  • Ett starkt varumärke.

Och dessa immateriella tillgångar brukar vara intimt förknippade med varandra. För nöjda medarbetare skapar nöjda kunder som bygger ett starkt varumärke. Katten på råttan och råttan på repet.

Kan man räkna hem investeringen i immateriella tillgångar, frågar sig många företagsledare. Tveklöst ja på den frågan, svarar Anna Stode som är Demand Marketing Manager och projektledare på CFIGroup. Anna berättar att det företag hon arbetar på erbjuder tjänster för att värdera immateriella tillgångar inom ”Customer Asset Management”*. CFI Group analyserar vad som ökar värdet på företags immateriella tillgångar och visar vilka investeringar som kommer att ge bäst avkastning.

Immateriella tillgångar är inte längre immateriella när man tittar på sista raden i resultaträkningen. Det går förvånansvärt bra att sätta kronor och ören på immateriella tillgångar.

/Anna Engquist, webbansvarig på PRV

* Customer Asset Management är ett område som forskaren Claes Fornell stakat ut. Hans forskning och analysmetodik utgör grunden för det internationella företaget CFIGroup och deras konsultverksamhet inom immateriella tillgångar.  Se företagets US patent i databasen Espacenet

Kommentarer inaktiverade för Vad är immateriella tillgångar och hur mycket är det värt?

Under immaterialrätt