Etikettarkiv: Vinnova

Nu kan landets företagare vässa sin immaterialrättsstrategi utan kostnad

Inom ramen för en innovationscheck kan små- och medelstora företag från och med april få tillgång till upp till 100 000 kronor för att kunna utveckla en strategi för hur immateriella tillgångar kan användas för att göra bättre affärer. Totalt finns det 90 miljoner kronor att fördela under en treårsperiod.

Syftet med innovationscheckarna är att öka den innovationsdrivna tillväxten. Företagen som beviljas en innovationscheck kan välja att använda den till att ta fram en immaterialrättsstrategi. Man får då tillgång till rådgivarstöd och kunskap från en immaterialrättskonsult.

Grundtanken är att företag med tillväxtpotential ska få ökad möjlighet att utveckla sin innovationsförmåga genom att köpa kunskap av offentliga eller privata aktörer.

Förmedlarna av innovationscheckarna är ALMI Företagspartner, IUC Sverige och Coompanion – Kooperativ Utveckling Sverige. Förmedlarna är organisationer som har kompetens och förmåga att förmedla innovationscheckar till etablerade företag över hela Sverige då de har stora nätverk av rådgivare kopplade till sig. Dessa förmedlare kommer att förfoga över 90 miljoner SEK för åren 2015-2017; med andra ord finns det drygt 900 Innovationscheckar att erhålla.

Är ditt företag i en tillväxtfas? Planerar du att bredda kundunderlaget genom innovation? Ta kontakt med din närmaste förmedlare så får du kompetent stöd och rådgivning för hur just din immaterialrättsstrategi kan komma att se ut.

VINNOVA står bakom utlysningen och finansieringen.

/Stina Lilja, PR-ansvarig på PRV

1 kommentar

Under immaterialrätt

Invecklat utveckla IP-strategi?

– eller seminariet då ”dyra patentpapper” omvandlas till stor affärsnytta.

FlocazurDen 7 november är det dags för höstens andra webbsända seminarium om immaterialrätt och affärsstrategi. Då träffar vi bland andra Ninni Petersson från miljöteknikföretaget Flocazur som berättar om fördelarna med att ta fram en IP-strategi, något de kunde göra tack vare VINNOVA och PRV:s IP-check.

Flocazur har patent på en miljövänlig teknik för att avskilja partiklar från vätskor genom att utnyttja och förstärka de naturkrafter som gör att partiklar binder till varandra. Fem reaktionssteg samlas i ett enda processteg, vilket gör att man inte behöver använda kemikalier. Processen blir också mycket energisnål.

Ninni, varför behövde ni ta fram en IP-strategi?
– Det har varit ovärderligt för oss av flera anledningar: när företaget befinner sig i ett skede då man har ett godkänt patent och håller på att validera tekniken men ännu inte kommit ut på marknaden är det svårt att bedöma hur man bäst lägger upp sin handlingsplan framåt. Genom en affärsdriven IP-strategi har vi fått mycket klarhet i hur vi kan ta strategiska affärsbeslut.

Vad har IP-checken och rådgivningen gjort för er?
– Den stora skillnaden är att vi nu har mycket bättre förståelse för vad det är för värden vi har i företaget. Vi har gått från ”ett” patent till 39 underliggande tillgångar! Dessutom har vi tagit fram ett teknikträd där det framgår att vi har ytterligare möjlighet till flertalet tillämpningspatent som bygger på grundpatentet – också en stor affärstillgång. Vi har lärt oss att intellektuella tillgångar är så mycket mer än bara patentet. Nu vet vi vad vi ska betrakta som affärshemligheter och vilka aktörer som är lämpliga för eventuella samarbeten. Dessutom har vi också fått tillgång till en kostnadsfri mjukvara för att hantera våra tillgångar, något vi inte visste fanns tidigare.

Hur hade verksamheten sett ut utan IP-check?
– Utan den hade vi fortfarande inte haft något bra grepp om våra tillgångar och hur vi bäst planerar runt dem, hur affärsstrategin bör se ut och åt vilket håll det är mest taktiskt att utveckla företaget. Samtidigt ökar risken för att vi kan förlora våra intellektuella tillgångar genom att vi på ett otaktiskt sätt sprider de till andra aktörer. För oss är IP ryggraden i vårt företag – att inte ha insikt om detta skulle leda till att vi kraftigt försvårar möjligheterna att ta oss ut på marknaden.

Expertpanel guidar rätt
Vid seminariet har Ninni sällskap av en expertpanel som diskuterar hur man som företag kan ta fram en IP-strategi även utan det ekonomiska stödet från en IP-check. Vi kommer också att ta upp utmaningen att hitta rätt konsulter och veta när man ska använda sig av deras kompetens. När man väl har en IP-strategi, vad är nästa steg och hur kan rådgivare och företagare hjälpas åt?

——————

Men det här är ju superintressant! Jag läser mer och anmäler mig här!

1 kommentar

Under immaterialrätt, patent

Myndigheter samarbetar för innovativa företag

Svensk tillväxt och hur innovativa företagare hanterar sina immateriella tillgångar går hand i hand. VINNOVA och Patent- och registreringsverket (PRV) annonserar idag att de fortsätter sitt samarbete för att stärka små och medelstora företags förmåga att hantera sina immateriella tillångar.

Det var i slutet av november 2011 som regeringen gav PRV och VINNOVA uppdraget att gemensamt stärka små och medelstora företags förmåga att hantera immateriella tillångar mer affärsstrategiskt. Projektet har varit framgångsrikt och myndigheterna ser så stora fördelar med samarbetet att de nu väljer att fortsätta, trots att uppdraget från regeringen löper ut vid årsskiftet.

– Vi ser samarbetet och det här beskedet väldigt positivt! I samarbetet fokuserar vi på att få fler små och medelstora företag medvetna om fördelarna med att använda immaterialrätten som ett affärsstrategiskt verktyg, säger Lena Nyberg projektledare på VINNOVA.

Immateriella tillgångar bör ingå i svenska företags affärsstrategi
För att Sverige ska stå sig i konkurrensen och säkra sysselsättningen måste svenska företag dra nytta av immaterialrätten. Under de två år som projektet pågått har samarbetet bland annat lett till:

  • En målgruppsingång för företagare; www.prv.se/foretagare, som utgår ifrån företagens tillgångar och vilken nytta företagen kan ha av immaterialrätten.
  • Företrädare för drygt 3 000 små och medelstora företag har diskuterat immaterialrätt med oss utifrån sina behov, i sammanhang med andra innovationsaktörer.
  • Ett flertal utbildningar för företags-, innovations- och affärsrådgivare runt om i landet, vilket gör att de bättre kan stötta företagen i affärsstrategiska diskussioner .
  • Utveckling av ett effektivt ekonomiskt stöd för företagare att få en strategi på plats för hur de ska hantera sina immateriella tillgångar.

– Genom att kombinera expertisen hos de båda myndigheterna ökar vi effektiviteten i arbetet och når ut till målgruppen med större räckvidd och precision, avslutar Cecilia Fröderberg projektledare på PRV.

/Stina Lilja, PR-ansvarig på PRV

Kommentarer inaktiverade för Myndigheter samarbetar för innovativa företag

Under immaterialrätt

IP-strategen värderar värderingsseminarium

Per Wendin, KapeaVid Vinnovas och PRV:s seminarium ”Värdering av IP-tillgångar i små och medelstora företag” lyfte en expertpanel bestående av närings­livets värderingsproffs frågan med företaget PROSK8 som exempel. Bland andra medverkade Per Wendin, IP-strateg på Kapea. Vid en pratstund efteråt passade vi på att ta del av hans samlade intryck.

 Företaget PROSK8 gör innovativa skateboardprodukter och har inte minst utvecklat utbytbara kanter till dessa – en patenterad förstärkning som gör att brädan får bättre prestanda och håller betydligt längre. Innovationen kallas ”TIP technology”.

Becket Colón, grundaren av PROSK8, har sedan starten arbetat strategiskt med företagets immateriella tillgångar, något som – tillsammans med en stark tro på innovationen – fick affärsängeln Lisa Thorén att investera i bolaget och ta steget in i verksamheten som VD.

Per Wendin, vad är ditt viktigaste medskick – hur tycker du att ett företag på bästa sätt ska använda sig av IP som ett effektivt affärsverktyg?

– Ett företag måste förstå vilka immateriella tillgångar man förfogar över och hur dessa kan bidra till att skapa värde. Dessa kan till exempel vara kunskap om kunder och leverantörer, interna processer, varumärken och branding. För vissa företag, beroende på vad man utvecklar och säljer, kan även patent och design vara viktig IP. 

Under seminariet sade du att det definitivt går att öka värderingen av ett företag med hjälp av IP som en väsentlig del av verksamheten. Kan du utveckla och exemplifiera med PROSK8 som utgångspunkt?

– IP-skydd gör att man kan exkludera andra från att tillverka/sälja samma sak i ett specifikt land. På så sätt kan man undvika otillbörlig konkurrens, kopiering, och därmed upprätthålla bättre marginaler. Jag träffade nyligen ett företag vars produkter kopieras på den amerikanska marknaden, och där man varit tvungna att sänka priset från 60 USD till 30 USD. Tack vare patentskydd kan man nu vidta åtgärder. Detta exempel kommer även vara användbart för PROSK8, som ju dessutom kan licensiera teknologin tack vare sina patent och designskydd. Om inte detta varit fallet, hade deras ”TIP technology” helt enkel kunnat kopieras. Sammantaget är detta med starka patentskydd värdehöjande för företaget.

Du poängterade hur intressant och kul det var att PROSK8 hade arbetat i så stor utsträckning med immaterialrättsliga frågor. Vad ser du för fördelar – vad har företaget gjort som många andra nedprioriterar?

– PROSK8 har investerat tid och pengar i varumärkesskydd, patentskydd och designskydd i många länder. De flesta företag hade förmodligen nöjt sig med ett varumärkesskydd. Jag tror att det delvis beror på Lisa Thoréns erfarenhet från BabyBjörn, där man lärt sig (den hårda vägen) att patent och design är viktiga skydd även för produkter som inte klassas som high-tech.

Vad säger du om det som Lisa Thorén berättade – att flera av de investerare de pratat med inte tagit upp pantentfrågan? Hur kan man öka medvetenheten kring frågan?

– På mitt företag Kapea jobbar vi med att få investerare att förstå värdet av patent, och det kommer sakta. Som jag sa på seminariet, kan det bero på ”fel” investerare och/eller att man inte tänker på ”TIP technology” som en innovation.

Vad har du för sammanfattande tankar om seminariets innehåll – vad vill du lyfta fram av det panelen sade och publikens inspel?

– Det var intressant eftersom det pände över många områden. Det hade varit bra att ha en expert på varumärken och branding med i panelen. Jag rekommenderar gärna en sådan till nästa möte.

——————-

Mer om PROSK8 läser du här.

Kommentarer inaktiverade för IP-strategen värderar värderingsseminarium

Under design, immaterialrätt, patent, varumärke

Öka din konkurrenskraft med hjälp av immaterialrätt

Vid årsskiftet fick PRV och VINNOVA ett gemensamt regeringsuppdrag med syftet att stärka små och medelstora företag att affärsstrategisk hantera immateriella tillgångar för att nå större framgång. Det handlar alltså om att höja medvetenheten hos både företag och offentliga aktörer kring immaterialrättens möjligheter. Min kollega Cecilia Hessel är PRV:s projektledare. Nu i veckan blev hon intervjuad av Morus konsult AB. Ta gärna del av intervjun!

/Stina Lilja, PR-ansvarig på PRV

Kommentarer inaktiverade för Öka din konkurrenskraft med hjälp av immaterialrätt

Under immaterialrätt

Innovationsdag i Almedalen

Så är det dags igen – Sveriges största evenemang med politiska förtecken. Innovation var ett stort tema för måndagens seminarier och IVA presenterade sitt projekt ”Innovation för Tillväxt” – projektet som ska hjälpa Sverige att skapa bättre förutsättningar för att innovation ska kunna leda tillväxt och företagande. Immaterialrätten är ett viktigt verktyg för att skapa möjligheter för att innovationer ska kunna leda till tillväxt. Det är dock ett komplicerat område och många, framförallt små och medelstora företag saknar kunskap om de möjligheter som immaterialrätten ger. PRV, Vinnova och Svenskt Näringsliv har gjort ett inspel till IVA:s projekt – Immaterialrättens givna plats i innovationsarbetet där vi vill lyfta fram den brist på kunskap och förståelse som många aktörer i innovationsprocessen upplever. Jag anser att vi i Sverige måste få bättre kunskap om immaterialrättens betydelse och hoppas förstås att vårt inspel ska leda till att vi satsar mer på detta i framtiden.

Susanne Ås Sivborg, PRV:s Generaldirektör
Från Visby och Almedalen.

Kommentarer inaktiverade för Innovationsdag i Almedalen

Under innovation