Etikettarkiv: WIPO

World Intellectual Property Day 2013

”Det här är stort, riktigt stort. En fantastisk bild av immaterialrättens betydelse på en globaliserad marknad”, säger Christian Nilsson, Director International Cooperation, PRV.

World IP Day 2013

World IP Day 2013. Aktiviteter över hela världen.
Källa: Google maps och WIPO

Den 26 april varje år uppmärksammas World Intellectual Property Day världen över. Dagen är ett tillfälle att belysa kreativitet och skapande samt vilken roll immaterialrätten spelar för innovation.

I Sverige webbsänder vi seminarier om varför immaterialrätt är viktigt för små och medelstora företag. Tillsammans sätter vi fokus på att alla företag har immateriella tillgångar och att det är viktigt att hitta ett sätt att hantera dem som en del av affärsstrategierna. Vi lyfter frågor om utmaningar och möjligheter för små och medelstora företag när det gäller immaterialrätt.

Välkommen att delta du med!

(Kostnadsfritt. www.prv.se/WIPD)

/Anna Engquist, webbansvarig på PRV

Kommentarer inaktiverade för World Intellectual Property Day 2013

Under immaterialrätt

26 april uppmärksammar vi World Intellectual Property Day

Bild

Den 26 april varje år uppmärksammas World Intellectual Property Day världen över. Det är FN-organet för immaterialrätt, WIPO, som står bakom dagen. Dagen är ett tillfälle att sätta fokus på frågor om kreativitet och skapande, och vilken roll immaterialrätten spelar för innovation.

Alla företag har immateriella tillgångar. Att man hanterar dessa tillgångar framgångsrikt är en nyckelfaktor för ett företags konkurrenskraft.

I Sverige sätter vi i år därför fokus på företagen och ställer oss frågan: Varför är immaterialrätt viktigt för små och medelstora företag?

Dagen kommer att uppmärksammas över hela landet, från Norrbotten till Skåne, där lokala organisationer ser till att den globala dagen får lokal förankring.

Under dagen kommer vi att lyfta frågor om utmaningar och möjligheter för små och medelstora företag när det gäller immaterialrätt. Detta gör vi inte minst i de seminarier som kommer att live-sändas över webben under dagen.

På seminarierna träffar du bland annat företrädare för företagen POC, Whitelines och Treehotel. Gemensam nämnare för dessa företag är att de aktivt använder sig av sina immateriella tillgångar. De berättar om hur de tänker och vilka vägval de ställts inför. Du träffar också Susanne Falkengren som är van att investera i företag. På hennes seminarium får du en inblick i vad hon, en av drakarna från draknästet, ser som avgörande för att överväga att satsa sina pengar i just ditt företag.

www.prv.se/wipd hittar du information om vilka aktiviteter som genomförs nära dig och vilka fler spännande seminarier du kan följa under dagen.

Givetvis kan du också, oavsett var du befinner dig, följa och delta i diskussionen via twitter, mejl eller facebook.

World Intellectual Property Day är ett bra tillfälle, bland många andra, att sätta fokus på denna viktiga fråga för Sveriges tillväxt.

Vill din organisation också arrangera aktiviteter kring dagen? Kontakta Stina Lilja (0270 – 721 78) eller Cecilia Fröderberg (08 – 782 27 98) på PRV så förser vi er med material!

Kommentarer inaktiverade för 26 april uppmärksammar vi World Intellectual Property Day

Under immaterialrätt

Rekordökning av internationella patentansökningar

Antalet internationella patentansökningar fortsätter att öka. Det visar WIPO:s (World Intellectual Property Organisation) årsrapport. År 2011 ökade antalet patentansökningar i världen med över 10 %, vilket är den snabbaste ökningen sedan 2005. Sverige ligger i topp 10 bland inkomna ansökningar.

WIPO:s årsrapport för Patent Cooperation Treaty (PCT) ansökningar har utkommit. Årsrapporten visar att antalet internationella patentansökningar ökade med 10,7 % under 2011, den största i sitt slag sedan 2005. Av totalt 181 900 inkomna ansökningar stod Kina, Japan och USA för 82%. Sökanden med hemvist i Sverige har ökat med 4,6 % sedan förra året. Det placerar Sverige på tiondeplats av antalet inkomna ansökningar.

PCT är en internationell överenskommelse som förenklat innebär att du genom en enda ansökan på ett språk får en internationell ingivningsdag. Det betyder att ansökan anses ingiven i samtliga av PCT:s medlemsländer, mer än 140 stycken, på en och samma dag. En PCT-ansökan leder i sig inte till något patent, utan till en nyhetsgranskning samt en preliminär bedömning av nyhet, uppfinningshöjd och industriell tillämpbarhet. PCT administreras av FN-organet, World Intellectual Property Organization, WIPO, med säte i Genève. I Sverige går 6 av 10 nationella ansökningar vidare och blir PCT ansökningar.

PCT-systemet har funnits sedan 1978. Blickar vi bakåt under de gångna åren finner vi svenska LM Ericsson på femte plats i företagstoppen av inkomna ansökningar.

/Stina Lilja, PR-ansvarig på PRV

Kommentarer inaktiverade för Rekordökning av internationella patentansökningar

Under immaterialrätt

Idag firar vi World Intellectual Property Day

För oss på PRV är varje dag en ”Intellectual Property Day”! Men just idag uppmärksammar vi World Intellectual Property Day genom att delta på Globe Forum, mötesplatsen för innovation där näringsliv, offentlig sektor, innovatörer och investerare samverkar. Vi lyssnar, samtalar och interagerar med aktörer som är engagerade inom Life Science, Urban Innovation, Food & Agriculture och många fler områden där innovation och hållbar utveckling är i fokus.

Kortfakta:
World Intellectual Property Day uppmärksammas den 26 april runt om i världen för att sprida information till medborgarna kring immaterialrättens betydelse i det dagliga livet. Immaterialrätten består av patent, varumärkes- och designskydd och av upphovsrätten. Immaterialrätten är viktig eftersom den främjar kreativitet och innovation genom att skydda skaparnas rättigheter och ger dem möjlighet att tjäna pengar på det dem skapat.

Kommentarer inaktiverade för Idag firar vi World Intellectual Property Day

Under immaterialrätt

Seminarium i Oslo om Madridsystemet

Den 22 mars 2012 ska PRV delta vid det nordiska seminariet om internationella varumärkesregistreringar som arrangeras av Patentstyret och World Intellectual Property Organization (WIPO). Under mötet kommer fokus ligga på nyheter, ändringar och utveckling av i Madridsystemet, användarvänlighet, effektiv tillämpning av Madridsystemet och Madridsystemet ur ett företagsperspektiv. Seminariet vänder sig till myndigheter, ombud och företag som arbetar eller vill arbeta med internationella varumärkesregistreringar. Det ska bli väldigt spännande att delta och vi hoppas på en bra diskussion.

Med en ansökan om registrering av ett internationellt varumärke kan en innehavare av en nationell varumärkesrättighet utvidga sitt varumärkesskydd till ett eller flera länder som är med i det så kallade Madrid Systemet. Systemet hanteras av World Intellectual Property Organisation, WIPO. I dagsläget är över 80 länder, däribland Sverige, anslutna till systemet som reglerar internationell registrering av varumärken. Sedan 2004 är dessutom EU anslutet till systemet. Syftet är att innehavaren av en nationell varumärkesansökan eller registrering i ett land på ett enkelt sätt ska kunna erhålla skydd i andra länder som tillträtt systemet.

Tina Holm
Magnus Ahlgren
Design- och varumärkesavdelningen

Kommentarer inaktiverade för Seminarium i Oslo om Madridsystemet

Under varumärke

Är ditt varumärke redan registrerat i Europa?

Sverige ansluter sig till TMView, en avgiftsfri databas fylld med registrerade varumärken från hela Europa.

Nu kan du som går i tankar att starta företag och söka varumärkesskydd enkelt och kostnadsfritt se om ditt varumärke redan är registrerat i något av de europeiska länderna.

Patent- och registreringsverket har anslutit Svensk Varumärkesdatabas till TMView. Projektet TMView är startat av OHIM med syfte att samla nationella kontors samt OHIM:s och WIPO varumärkesdatabaser till en gemensam sökmotor. Det innebär att samtliga av Europas register över varumärken kommer att finnas samlade i en och samma databas.

/Stina Lilja, PR-ansvarig på PRV

Kommentarer inaktiverade för Är ditt varumärke redan registrerat i Europa?

Under immaterialrätt, varumärke

Utvecklande arbete

Efter en kylig båttur mellan Djurgården och Slussen promenerar vi upp genom Södra Dryckesgränd, vidare längs Själagårdsgatan och Brända tomten där vi stannar för några minuters fotografering innan vi fortsätter vi förbi slottets yttre borggård bort mot Riksdagshuset på Helgeandsholmen. Vi är närmare trettio stycken i sällskapet som representerar arton olika länder, och det är snarare tur än skicklig guidning som gör att vi inte har tappat bort någon deltagare under rundvandringen. Kursen Industrial Property in the Global Economy har just startat i Stockholm.

I över 30 år har PRV arrangerat ett antal olika kurser inom immaterialrätt. De senaste åren är det tre olika kurser som arrangeras varje år; Industrial Property in the Global Economy, Copyright and Related Rights in the Global Economy samt Intellectual Property for Least Developed Countries.

Kurserna, vilka organiseras i samarbete med WIPO (World Intellectual Property Organization) och finansieras av Sida, (Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete) syftar till att sprida kunskap om hur immaterialrätten kan bidra till ekonomisk utveckling i fattiga länder. Upplägget har förändrats genom åren; förr var det vanligt att patentgranskare reste hit för att under några veckor studera hur en svensk handläggare arbetade. Jag har haft nöjet att arbeta med dessa kurser sedan 2008, och nuförtiden riktar sig kurserna främst till beslutsfattare med större möjligheter att direkt påverka och påskynda utvecklingen i sitt hemland.

En deltagare som kommer hit har formulerat ett projekt som hon ska arbeta med, exempelvis vad som ska ingå i en ny universitetskurs om copyright, hur landets lagar kan förändras så att de blir förenliga med TRIPS-avtalet eller hur ett land kan skapa ett system för att skydda sina geografiska indikationer. Under tre fullspäckade veckor i Stockholm varvas föreläsningar med gruppdiskussioner, case-studies och studiebesök. PRV har nära samarbete med föreläsare från Stockholms universitet, Justitiedepartementet, Kammarkollegiet, PBR med flera. Kursdeltagaren jobbar sedan under handledning vidare med projektet i sitt hemland under ett halvår, och därefter presenteras projektet på en follow-up i någon av kursdeltagarnas hemländer.

Någon gång under varje kurs brukar vi som jobbar med kurserna dela upp deltagarna i mindre grupper och bjuda hem dem på svensk middag. Knäckebrödet med sill brukar vara ruskigt populärt och den svenska baginboxen möts med fascination. Det är lätt att få nya vänner och en diskussion om Spotify växlar snabbt till en uppvisning i afrikansk dans. Deltagarna brukar brukar även få besöka Vasamusseet, Drottningholms slott och ta en tur i skärgården.

Nu är vi inne i 2012 och i april startar nästa kurs. Planeringen håller på för fullt och snart ska nästa grupp med deltagare slussas runt bland immateriella rättsområden och Gamla stans gränder. Lär gärna mer om kurserna i en intervju med ett par av deltagarna!

/Mikael Sandberg, patenthandläggare på PRV

Kommentarer inaktiverade för Utvecklande arbete

Under immaterialrätt

Immaterialrätt en central del av innovationsföretags strategier

World Intellectual Property Organization (WIPO) som är FN:s organ för immaterialrättsliga frågor har presenterat en ny rapport, ”World Intellectual Property Report 2011 – The Changing Face of Innovation”, som beskriver hur äganderätt till immateriella rättigheter i hela världen har blivit en central del av innovationsföretags strategier. Rapporten konstaterar att det finns ett ökande behov av immaterialrätt. Det är ökade investeringar i innovationer och globaliseringen av ekonomin som är de viktigaste drivkrafterna bakom det ökande intresset för immaterialrätt. Som ett resultat av detta har immaterialrätten flyttats fram i betydelse och utgör numera en del viktig del av innovationspolicys för företag. WIPO:s rapport konstaterar också att väl fungerande patentinstitutioner har blivit en viktig hörnsten för att bygga lyckosamma innovationssystem i ett land.

/Madeleine Eriksson, kundansvarig på PRV

4 kommentarer

Under immaterialrätt

Hur skyddat är mitt bolagsnamn?

Som kundtjänstmedarbetare på PRV får jag ofta samtal med frågan om man inte har ensamrätt på sitt bolagsnamn genom att man har bolaget registrerat hos Bolagsverket. Behöver man ändå registrera sitt bolagsnamn som ett varumärke? Vad är skillnaden?

Om man har en registrerad firma hos Bolagsverket är bolagsnamnet skyddat mot att identiska bolagsnamn registreras. Om skyddet avser hela Sverige eller är begränsat till ett eller flera län avgörs av bolagsformen. Exempelvis är bolagsnamnet skyddat i hela landet med ett aktiebolag, medan en enskild firmas skydd är begränsat till ett specifikt län.

Man kan ansöka om att registrera bolagsnamnet som ett varumärke hos PRV om man marknadsför sina produkter eller tjänster under det namnet. Om man då får varumärket registrerat innebär det att man har ensamrätt på namnet i hela landet för just de varor och tjänster man har angett i sin ansökan. Dessutom får man ett skydd mot att andra använder snarlika, dvs. förväxlingsbara, varumärken och bolagsnamn för samma (eller närliggande) varor och tjänster.

Är ditt företag verksamt i länder utanför Sverige? En svensk varumärkesansökan kan även utökas till att gälla i andra länder genom organisationerna WIPO (internationellt) eller OHIM (EU-länder).

/Camilla Ström, kundtjänstmedarbetare på PRV

6 kommentarer

Under varumärke

PRV utbildar 18 utvecklingsländer i immaterialrätt

För att stötta den ekonomiska tillväxten i olika utvecklingsländer arrangerar Patent- och registreringsverket, på uppdrag av SIDA (Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete), årliga utbildningar om immaterialrätt. Utbildningarna genomförs i samarbete med WIPO (World Intellectual Property Organisation).

Tre gånger per år håller PRV internationella utbildningar inom immaterialrätt, internationell förhandlingsteknik, projektledning, kommunikation och kvalitetsarbete. Utbildningen handleds av experter från PRV i samverkan med andra organisationer och företag. Vid årets första utbildningsomgång som startade den 12 april deltog 24 delegater från hela 18 länder. Syftet med den populära utbildningen är att höja ländernas egna kompetens inom området och i förlängningen bidra till deras möjligheter att själva påverka och styra sin ekonomiska, tekniska och sociala utveckling.

Förändringsprojekt i hemlandet ett viktigt inslag
En del i programmet är det förändringsprojekt som varje deltagare har med sig från sitt hemland. Respektive projekt är initierat och förankrat i hemlandet innan ankomsten till Stockholm. Under utbildningen har projektet utvecklats. Efter utbildningen kommer delegaterna att arbeta vidare med sitt projekt i hemlandet. Ett halvår efter kursens avslut träffar PRV deltagarna igen för en uppföljning där deltagarna redovisar sina resultat och hur det fortsatta projektarbetet ser ut.

Läs mer om utbildningsprojektet i en intervju med några av deltagarna.

/ Stina Lilja, PR-ansvarig på PRV

Kommentarer inaktiverade för PRV utbildar 18 utvecklingsländer i immaterialrätt

Under design, immaterialrätt, patent, upphovsrätt, varumärke