Bloggarkiv

Sök gamla patent med hjälp av DPK!

”Ångpannor för energialstring jämte armatur ävensom ångledning”

Ja, så kunde en titel i det tyska patentklassystemet (DPK) se ut. Det gör den inte längre*. Som ni kanske har läst så har vi moderniserat den svenska versionen av DPK. Med anledning av det kan det vara läge att påminna om vad DPK är, och hur det kan användas för sökning i Svensk Patentdatabas.

Patentklassystemen bygger på att innehållet i patentdokument identifieras genom att man ger dem koder (klassymboler) som väljs från en klasslista som innehåller all känd teknik. Klassymbolerna kan sedan användas för sökning i databaser. På det sättet kan man göra mer precisa sökningar än man kan med hjälp av ord i texten.

De idag mest använda klassystemen är IPC (det internationella patentklassystemet) och CPC (det kooperativa patentklassystemet, ägt av EPO och USPTO). Alla svenska patentdokument som publicerats 1972 och senare har klassning i dessa system. För äldre dokument är situationen mer komplicerad. Bara ungefär 20 % av de äldre dokumenten har klassning i IPC och CPC. Ungefär 80 % har i stället klassning i det tyska klassystemet DPK, som användes i Sverige och många andra europeiska länder innan IPC infördes. Vilka dokument som har vad beror i huvudsak på teknikområdet. Inom en del teknikområden klassades gamla dokument om när IPC infördes. De har nu också fått CPC. Inom andra teknikområden gjorde man inte den investeringen, utan de har fortfarande bara klassning i DPK. Så kommer det nog att förbli, eftersom det knappast är försvarbart att investera i omklassning av över 200 000 dokument, av vilka många handlar om föråldrad teknik.

Många gamla dokument innehåller dock intressant information, till exempel inom områden som inte påverkats av datorisering eller moderna material. Om man är intresserad av teknikhistoria finns det mycket att gräva i. Hur gör man då? Låt oss ta ett exempel – här i Stockholmstrakten är det inte särskilt aktuellt just nu (paraplyer är mer aktuella…), men säg att vi är intresserade av isbrytare.

DPK-klasslistorna finns här! Med ledning av titlarna kan man leta efter rätt klass i listan över de 89 klasserna. Om man rullar ner i listan hittar man klass 65, som har titeln ”Skeppsbyggnad; Sjöfart”. Om man öppnar filen och söker i texten hittar man ”Isbrytare” på första sidan, med klassymbolen 65a1-3 till vänster.

Det finns också titlar på engelska, på grå bakgrund. Anledningen till det är att DPK inom många teknikområden reviderades under tiden IPC växte fram och tog över IPC:s indelningar. De användes under en begränsad tid och översattes inte alltid till svenska. Få svenska dokument har idag klassning i de grå delarna, eftersom den klassningen var lätt att konvertera till IPC. I de grå delarna hittar man ”Ice-breakers” på sidan 8, med symbolen 65a-35/08.

Ett annat sätt att hitta rätt klass är att göra en textsökning i klasslistorna. Skriv dpk isbrytare i fältet ”sök på prv.se” upptill till höger på sidan! Det ger en träff, som också leder till klass 65.

Man kan söka i Svensk Patentdatabas med hjälp av klassymbolerna. Använd fliken ”Klassökning” och fyll i klassymbolen i fältet ”DPK (tysk klass)”, exakt som den står i klasslistan. Om man vill söka efter flera symboler skriver man ”eller” eller ”or” mellan dem. Ibland kan man ha nytta av att trunkera med hjälp av en asterisk (*).

  • DPK-symbolen 65a1-3 ger 14 träffar, den yngsta publicerad 1968.
  • Den ”grå” DPK-symbolen 65a-35/08 (och dess subgrupper) ger inga träffar.
  • En sökning med motsvarande IPC- och CPC-symboler (B63B35/08 och subgrupper) ger 42 träffar, de äldsta publicerade 1973.

Lycka till!
Anders Bruun, PRV

*Den moderniserade titeln är ”Ångpannor för energialstring; Tillbehör för ångpannor”

Kommentarer inaktiverade för Sök gamla patent med hjälp av DPK!

by | 8 januari, 2014 · 12:29